Unia Europejska zniosła już zakaz udzielania pierwszej pomocy antywirusowej dla 16 krajów

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. / Reuters

Tylko Holandia i Bułgaria nie wysłały jeszcze planów naprawy do Brukseli

Chorwacja, Cypr, Litwa i Słowenia. To cztery kraje, które wczoraj przeszły ostatnią procedurę, aby móc otrzymać fundusze europejskie. Ministrowie Gospodarki i Finansów, podczas wirtualnego i nieformalnego spotkania Ecofin, które odbyło się wczoraj, dali zielone światło dla tych czterech planów naprawczych, podnosząc w sumie już zweryfikowane szesnaście. Trzynastego, na kolejnym spotkaniu ministerialnym, które odbyło się w Brukseli, poza projektem w Hiszpanii, zielone światło dla podpisanych osób zapaliły Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Luksemburg i Portugalia. Słowacja.

„Rok po tym, jak przywódcy UE osiągnęli historyczne porozumienie w sprawie pakietu naprawczego, ponad połowa naszych państw członkowskich jest teraz gotowa do rozpoczęcia reform i inwestycji niezbędnych do dostosowania się naszej gospodarki do przyszłości” – powiedział. Szef finansów Słowenii, kraju sprawującego rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej, na zakończenie wideokonferencji w poniedziałek.

„W ciągu dni lub tygodni” (w zależności od przypadków i szybkości sfałszowania zobowiązań technicznych) pieniądze zaczną płynąć. Pierwsza płatność ma formę zaliczki, która wymaga ponad 51 000 milionów euro na pokrycie wszystkich wybranych urzędników, a „będziemy mieć to, co jest dostępne”, zapewnia wiceprezydent Valdis Dombrovskis. „Przeprowadziliśmy już niezbędne transakcje rynkowe, aby pokryć te zmiany i będziemy w stanie pokryć pełne potrzeby refinansowania”.

Dziś gwarantujemy zapewnienie płynności pierwszym dwunastu krajom (pierwsza partia to do 50 000 mln), które uzyskały aprobatę Ecofin. Łotysz uważa jednak, że nie będzie problemów z wykonaniem niezbędnych transferów reszcie. „Wszystko zależy od państw członkowskich”, odnosząc się do dopełnienia niezbędnych procedur do podpisania „umów o udzielenie kredytu”. Dodał, że transfer płatności może trwać do jesieni. W przypadku Chorwacji, Cypru, Litwy i Słowenii proces pisemnego powiadomienia jest również wymagany jako pierwszy krok ze względu na nieformalny charakter wczorajszego spotkania ministrów europejskich.

Przedstawiony przez Hiszpanię plan inwestycji i reform ma na celu osiągnięcie 69 500 mln euro, co jest proporcjonalne tylko do dotacji bezpośrednich. Kolejne 70 tys. pozostanie zawieszonych w formie miękkich pożyczek z funduszu dla całej Unii w wysokości 800 tys. euro po cenach bieżących. Kwota, jaką Hiszpania ma wkrótce otrzymać, to około 9000 mln euro. Do grudnia powinieneś otrzymać kolejne 10 000. Od 2022 r. powstały nowe departamenty, które już będą wymagały dostosowań, takich jak reforma rynku pracy czy system emerytalny.

Irlandia i Czechy zdają pierwszy egzamin

Dwóch członków Community Club (Holandia i Bułgaria) nie przesłało jeszcze swoich planów do Brukseli. Te firmy w Irlandii i Czechach przeszły pierwszego kandydata, gdy zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Reszta w procesie oceny przez dyrektorów gmin – mają do dwóch miesięcy – analiza dla Węgier i Polski jest nadal szczególnie problematyczna.

Obaj zostali pozwani za rzekome naruszanie praw podstawowych przez inicjatywy antygejowskie, a w przypadku Polski za odmowę podporządkowania się wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności Polska zażądałaby przedłużenia do „czterech miesięcy”, aby dokonać niezbędnych dostosowań przed wydaniem opinii przez Brukselę. W ostatnich tygodniach w rządach Budapesztu i Warszawy nabrała rozpędu idea warunkowości powiązania europejskich przekazów pieniężnych ze zgodnością z europejskimi standardami praw podstawowych.

Ministrowie dokonali również przeglądu przyjętego niedawno przez Komisję Europejską pakietu przeciwdziałania praniu pieniędzy, którego celem jest „poprawa istniejących ram Unii Europejskiej z uwzględnieniem nowych wyzwań związanych z innowacjami technologicznymi”.

Pakiet, który przewiduje uruchomienie od 2026 r. Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, który będzie mógł nadzorować pracę krajowych agencji i nakładać kary do 10 proc. obrotów. Instytucje finansowe i kryptowaluty będą pierwszymi pod nadzorem tej nowej agencji.

W podsumowaniu działań legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w zeszłym tygodniu przeciwko praniu pieniędzy znalazł się również zakaz transakcji gotówkowych o wartości przekraczającej 10 tys. euro.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

„Amatorski praktykujący muzykę. Wieloletni przedsiębiorca. Odkrywca. Miłośnik podróży. Nieskrępowany badacz telewizji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *