W obliczu Polski Liberalnej | Komentarz

W obliczu Polski Liberalnej |  Komentarz

Apel opozycji z zeszłej niedzieli był w stanie wypełnić Warszawę i inne miasta w kraju potężnymi demonstracjami w rocznicę wyborów z 1989 roku. Obecność Lecha Wałęsy, ówczesnego prezesa NSZZ „Solidarność”, jeszcze bardziej uwidoczniła związek z przeszłością. Pogarszające się standardy demokratyczne w Polsce były główną skargą tych, którzy wyszli na ulice, podczas gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodził się z nimi w poniedziałek w stanowczym orzeczeniu przeciwko ultrakonserwatywnej reformie rządu PiS. Mieć Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym do karania sędziów stosujących prawo unijne.

Najnowszą inicjatywą polskiego rządu mającą na celu wzbudzenie wątpliwości jest ustawa, która formalnie ma na celu powołanie komisji śledczej w sprawie rosyjskich wpływów w kraju od 2007 roku, ale może stać się narzędziem przeciwko liderowi opozycji i byłemu przewodniczącemu parlamentu Rady Europy . Donalda Tuska o pozbawienie go funkcji publicznych. Po naciskach Brukseli i Waszyngtonu prezydent zgodził się na nowelizację ustawy. To kolejny krok w kierunku erozji praworządności, który musi obejmować m.in. propozycje zamrożenia prawa aborcyjnego czy tworzenia tzw. „ideologicznych” gett, niezgodnych z polityką UE. -Strefy Wolne „LGBT”.

Ewolucja ultrakonserwatywnej partii w rządzie nie poprzestała na atakach na unijne wartości związane z rządami prawa i ochroną mniejszości. Bruksela dysponuje instrumentami prawnymi, aby kampania wyborcza w nadchodzących miesiącach była jak najbardziej przejrzysta i zrównoważona. Jak pokazują Węgry Orbána i Turcja Erdogana, siły podważające demokrację raczej nie ustąpią. Wyniki wyborów są przedmiotem otwartego nękania liderów opozycji przez społeczeństwo, które podlega długotrwałym naciskom na media czy sądownictwo. Polska jest fundamentalną częścią Unii Europejskiej, a znaczna liczba jej obywateli wyszła na ulice, domagając się uczciwej demokratycznej walki, bez polowań na czarownice ukrytych pod sztandarem antyputinowskich protestów.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *