Czas zainwestować w stały dochód

Madryt. Niektórzy eksperci przewidzieli już scenariusz „ryczących lat dwudziestych” lub „szalonych lat dwudziestych” dla całej gospodarki.a w szczególności rynki finansowe, gdy pandemia Covid-19 jest już za nami. Trzeba jednak być ostrożnym i istnieją dobre powody, aby przyjąć podejście uwzględniające różne sytuacje w regionach i krajach.

Nie jest tajemnicą, że nastąpiły podwyżki cen w USA. Naszym zdaniem ta kontynuacja wzrostu inflacji stanowi duże wyzwanie dla ryzykownych aktywów. Jednak kwietniowe dane o inflacji w USA są sygnałem, że wzrost i inflacja będą prawdopodobnie silniejsze niż podczas kryzysu finansowego z 2008 roku.

a) tak, Inwestorzy mogą potrzebować dalszych dostosowań, aby uwzględnić tę zmianę w postrzeganiu ryzyka inflacji. Dlatego uważamy, że ta dynamika powinna zachęcić inwestorów do odejścia od aktywów długoterminowych i skupienia się na tych akcjach, które mają lepszą pozycję i które korzystają z odbicia presji cenowej: cykliczność/wartość oraz waluty rynków wschodzących.

Chociaż rentowność obligacji skarbowych w USA, Europie i Japonii rosła w tym roku, amerykańskie obligacje skarbowe idą w górę, odzwierciedlając bardziej zrelaksowaną postawę Rezerwy Federalnej. Wszystko to stwarza możliwości:

  • Pozycje długoterminowe w krajach, w których banki centralne mają możliwość znacznego obniżenia stóp procentowychDługie kontrakty o stałym dochodzie w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Chinach, Meksyku i RPA w porównaniu z kontraktami krótkoterminowymi w Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemczech i Polsce.
  • Obligacje indeksowane inflacją w krajach rozwiniętych, w których naszym zdaniem ochrona przed inflacją jest tania: Głównie w Nowej Zelandii, a także małe targi we Włoszech i Japonii.

Podobnie z UBS AM wierzymy, że Warto wykorzystać możliwości poza krajami G7 w ramach zdywersyfikowanego portfela obligacji. Rynki obligacji G7 spotkały się w bardzo podobnym momencie.

Pamiętaj, że obligacje japońskie i obligacje strefy euro o ujemnej nominalnej rentowności nie mają żadnej poduszki. To główny powód, by opowiadać się za bardziej elastycznym i ekspansywnym podejściem do globalnej alokacji długoterminowych obligacji, które powinno obejmować wszystkie możliwości G-20, w tym kraje rozwijające się, które są częścią rozwijającej się gospodarki światowej.

Alvaro Cabeza jest dyrektorem krajowym UBS AM Iberia

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *