Europa

„Przezbrojenie Francji wiąże się z przebudową Europy”. Stéphane Séjourné, niedawno mianowany Minister Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej, wypowiedział się w związku z objęciem urzędu w piątek. […]