Parlament Europejski zwraca się do Polski o zawieszenie ustawy o badaniu rosyjskich wpływów – EUROEFE EURACTIV

Parlament Europejski zwraca się do Polski o zawieszenie ustawy o badaniu rosyjskich wpływów – EUROEFE EURACTIV

STRASBURG (Francja) (EuroEFE). – Parlament Europejski zwrócił się we wtorek do polskiego rządu o „zmianę lub przynajmniej zawieszenie” nowej ustawy mającej na celu zbadanie wpływu Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022, co pozwoliłoby na zamrożenie bez kontroli sądowej . Urzędnicy publiczni rozważali współudział na korzyść interesów Rosji.

W rezolucji przyjętej 472 głosami, przy 136 głosach przeciw i 16 wstrzymujących się, posłowie zwracają się do Warszawy o zawieszenie stosowania ustawy do czasu wydania opinii przez organ konstytucyjny Rady Europy, Komisję Wenecką, w sprawie proponowanego przepisu. „A ustawa jest modyfikowana zgodnie ze wspomnianą opinią”.

Oprócz, Doceniają, że Bruksela wszczęła przeciwko Polsce sprawę za nieprzestrzeganie prawa europejskiego w tym rozporządzeniu. Domagają się również zastosowania przyspieszonego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz zwracają się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych.

Ustawa stworzyłaby komisję ds. rzekomych rosyjskich wpływów w rządach, którymi kierował w latach 2007-2022, w tym obecnego lidera opozycji Donalda Tuska, i miałaby nadzwyczajne uprawnienia do przeszukiwania, prowadzenia dochodzeń i karania każdej osoby. Dyskwalifikacja z urzędów publicznych i pozbawienie immunitetu dla tych, którzy zajmowali urzędy publiczne w tych latach, a także przestępców.

Cel tych dochodzeń i ich możliwa instrumentalizacja przeciwko opozycji politycznej w roku wyborczym Polska wywołała wiele kontrowersji na scenie politycznej, a zarówno UE, jak i USA wyraziły swoje „zaniepokojenie”. Ze względu na zakres i potencjalne konsekwencje, jakie ta komisja mogłaby mieć dla demokracji w Polsce.

W swojej rezolucji Parlament Europejski ponownie potępia „zaplanowane i systematyczne próby polskiego rządu podważania wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej” i przestrzega przed nadzwyczajną kontrolą polskiego Sądu Najwyższego i sprawami publicznymi. Osoba odpowiedzialna za spory wyborcze „nie może być uważana za niezawisły i bezstronny sąd”.

Administrator społeczny nie przekazał jeszcze Warszawie środków socjalnych po pandemii Przekazywana w Polsce podstawowa wartość Unii Europejskiej dotyczy Brukseli od ponad pięciu lat, bez przeprowadzania niezbędnych reform gwarantujących niezawisłość sądownictwa w tym kraju.

Komisja, dodaje Parlament Europejski, musi „niezależnie i obiektywnie ocenić przestrzeganie przez Polskę kamieni milowych i warunków bez narażania na szwank demokracji, praworządności i praw podstawowych” iw żadnym wypadku nie przekazywać środków finansowych Warszawie. Dotrzyj uzgodnionych kamieni milowych.

Pod redakcją Sandry Municio

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *