Bruksela żąda zgody rządu i opozycji na wybór 50% członków CGPJ przez sędziów | Hiszpania

Bruksela żąda zgody rządu i opozycji na wybór 50% członków CGPJ przez sędziów |  Hiszpania

Europejski komisarz ds. Sprawiedliwości, Didier Reinders, we wtorek po południu zaapelował do wszystkich hiszpańskich grup politycznych, aby jak najszybciej zgodziły się na odnowienie składu Trybunału Generalnego (CGPJ). Sędziowie wybierają co najmniej 50% członków systemu wyborczego tego sądu.

Poszanowanie jakości i podstawowych wartości demokracji w Hiszpanii oraz prośba Komisji Europejskiej pojawiła się tego samego dnia, w którym pozostali czterej członkowie UE (Niemcy, Francja, Grecja i Irlandia) po raz pierwszy zbadali Brukselę. Podczas spotkania telekomunikacyjnego z EL PAÍs i innymi hiszpańskimi mediami reniferowie bez ogródek oświadczyli: „W Hiszpanii nie mamy do czynienia z formalnym problemem praworządności, ale raczej z konkretnymi problemami, jak w innych państwach członkowskich”. Rząd odniósł korzyści, jak ogłoszono we wtorek rano, i ogłosił, że wycofuje ustawę, która rozważa zmniejszenie większości potrzebnej do wyboru 12 sędziów do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.

Więcej informacji

The Reinders (Liege, Belgia, 62) wskazują na brak w pełni funkcjonalnego CGPJ i metodę mianowania Prokuratora Generalnego jako dwa punkty o dużym znaczeniu dla sytuacji w hiszpańskim systemie sądowniczym. Oba komponenty zostały już wymienione Pierwsze sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat praworządności we wrześniu ubiegłego roku Dokonano przeglądu sytuacji 27 państw członkowskich UE.

Oświadczenie Hiszpanii i oświadczenia pozostałych czterech krajów zostały przeanalizowane przez Komitet Ministrów ds. Publicznych UE we wtorek, co zdaniem Reinders było „wysokiej jakości, z krzyżem pomysłów i pytań, a nie jedną wystawą po drugiej”. W Hiszpanii zabrali głos przedstawiciele Szwecji, Austrii i Rumunii, podkreślając postęp hiszpańskiego prawa w walce z korupcją, według źródeł dyplomatycznych.

Te same źródła na posiedzeniu Rady, które odbyło się drogą elektroniczną, nie kwestionowały hiszpańskiego modelu CGBJ, który, jak w każdym kraju UE, ma swoją wyjątkowość. Z tego powodu brak krytyki Hiszpanii doprowadził do interwencji delegacji polskiej, która zdaniem Warszawy czuła się osamotniona w przeprowadzaniu reform wymiaru sprawiedliwości, które nie odbiegały od modelu hiszpańskiego. Hiszpańskie źródła zwracają uwagę, że właśnie kampania opozycyjna, zwłaszcza PP i Ciudanos, podważa wiarygodność hiszpańskiego systemu sądownictwa w Brukseli, „zapewniając drogę ucieczki do Polski i utrudniając wysiłki Komisji na rzecz ochrony sądownictwa”.

W przypadku Hiszpanii Minister Sprawiedliwości Społecznej uważa, że ​​„Komisja potępiła przed Trybunałem niektóre reformy wymiaru sprawiedliwości, zanim staniemy przed problemem formalnym, czy sprawami takimi jak Polska”. W przypadku Hiszpanii renifery zwracają uwagę, że „nie jesteśmy na scenie z artykułu 7”, artykuł umowy UE przeciwko Polsce i Węgrom ma naruszać podstawowe wartości UE.

Komisarz uważa jednak, że dzisiejsza wtorkowa sesja podwoi presję Hiszpanii na rozwiązanie problemów wskazanych w raporcie 2020, zwłaszcza biorąc pod uwagę drugą edycję tego rozporządzenia, która zaplanowana jest na połowę tego roku.

Reinders uważa, że ​​wycofanie reformy CGPJ zaproponowanej przez PSOE i Bodemos oraz redukcja członków rządu sędziowskiego z większości absolutnej do większości absolutnej jest już krokiem we właściwym kierunku. „Negatywna ewolucja ustąpiła, co nas zaniepokoiło, a gdyby się skończyło, moglibyśmy zaskarżyć ją przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości” – mówi komisarz europejski.

Jednak lider społeczności sądowniczej ostrzega, że ​​to posunięcie nie wystarczy, aby rozwiązać problemy społeczne. „Teraz, dysponując większością kwalifikowaną, konieczne jest zakończenie odnowienia składu CGPJ” – mówi komisarz. Odnowienie było blokowane na dwa i pół roku przez brak większości parlamentarnej potrzebnej do jego zatwierdzenia, co wynikało z braku porozumienia między rządem a główną opozycyjną BJP. Oddziaływanie tego oblężenia wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i uniemożliwia organizacji obsadzenie 46 istotnych stanowisk, od przewodnictwa sądów okręgowych po sędziów Sądu Najwyższego.

Apeluje nie tylko do partii rządowych, ale do wszystkich innych, aby kwalifikowaną większością głosów zgodzili się na odnowienie składu Rady. Oprócz wywiadów z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Sprawiedliwości Rzecznik zapowiedział również utrzymywanie kontaktów z grupami opozycyjnymi. Wiadomość dla obu jest taka sama: „Muszą wrócić do stołu negocjacyjnego”.

Jeśli chodzi o odnowienie, Bruksela uważa, że ​​Hiszpania mogłaby ograniczyć uprawnienia CGPJ przestarzałym dekretem. „To jest tymczasowe i wynika z niezakończenia odnowienia rady” – powiedział Reinders w tym samym duchu, co wiceprzewodnicząca komisji Vera Jurova ujawniła w poniedziałek.

Kolejna faza została ogłoszona jako bardziej skomplikowana, a Reinders przyznaje, że za każdym razem będzie musiał czekać na nowe wybory, ponieważ całkowicie zmieni to system wyborczy CGPJ. Bruksela uważa, że ​​integracja europejskich standardów jest niezbędna dla Hiszpanii, która według renifera „musi mieć co najmniej połowę członków wybranych bezpośrednio przez sędziów”. W Hiszpanii 20 członków Rady jest wybieranych przez generałów z Kordoby spośród sędziów i uznanych sędziów kompetentnych.

Komisarz podkreśla, że ​​nie wszystkie państwa mają taką samą strukturę, ale uważa za konieczne przestrzeganie zasady 50%, która wynika z zaleceń Komisji Weneckiej, Rady Europy oraz m.in. niezawisłości sądownictwa.

Bruksela ma nadzieję, że Komisja Wenecka będzie odpowiednim kanałem ułatwiającym reformę CGPJ w Hiszpanii. Komisarz europejski, który pochodzi z kraju przyzwyczajonego do rządów koalicyjnych i rozdrobnienia politycznego, uważa, że ​​mediacja prowadzona przez organ neutralny często ułatwia zawieranie umów. „Jeśli chodzi o opozycję, łatwiej jest zaakceptować plan od strony trzeciej niż plan pochodzący bezpośrednio od rządu” – mówi Belgia.

Renifery rozumieją, że żądanie tego typu reform wywoła wojny polityczne w krajach i wzbudzi podejrzenia między różnymi rządami. „Udałem się do 20 parlamentów narodowych, aby wyjaśnić nasze zastrzeżenia, z których wszystkie mają tę samą reakcję: dlaczego nas izolują?” Ale ta debata jest jedną z korzyści, do których dąży się publikując roczne raporty o stanie prawa w UE.

Komisarz belgijski uważa to ćwiczenie za sukces, co po raz pierwszy podnosi kwestię standardów demokratycznych na szczeblu rady i podlega monitorowaniu podobnemu do tego, który ma już miejsce w dziedzinie gospodarczej.

„Bardzo trudno o tych sprawach rozmawiać” – wspominał Reinders, który był członkiem rządu belgijskiego przez 20 lat (1999-2019) i zasiadał w różnych radach. Obecny europejski komisarz ds. Sprawiedliwości powiedział: „Obawa przed mówieniem o poszanowaniu praworządności została rozwiana, co jest dobre, ponieważ nie można mówić o samych tylko kwestiach budżetowych czy deficycie publicznym”.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *