Bruksela złożyła trofeum przeciwko Polsce

Bruksela – Komisja Europejska (KE) ogłosiła wczoraj, że po uchyleniu tych przepisów zamknie wobec Polski postępowanie w sprawie naruszenia reżimu emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. „Polska zmieniła swoje prawo, aby usunąć polski system emerytalny i nic nie wskazuje na to, by na sędziów Sądu Najwyższego w ramach prawa konkurencji nie miało to jeszcze wpływu. W rezultacie Komisja postanowiła rozwiązać sprawę i zamknąć sprawę” powiedziała KE.

Kontrowersyjna zasada obniżyła wiek przejścia w stan spoczynku sędziów tego sądu z 70 do 65 lat, z intencją, aby miała ona również zastosowanie do osób powołanych przed wejściem w życie ustawy. Sędziowie Sądu Najwyższego mogą kontynuować działalność sędziowską po 65 roku życia, ale w tym celu musieli złożyć oświadczenie wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wyrażającym chęć kontynuowania działalności. , A Prezydent RP musi ją uznać.

KE uznała, że ​​daleko idące zastosowanie reformy i konieczność uzyskania przez sędziów zgody Prezydenta naruszyła niezawisłość sądownictwa i naruszyła normy społeczne, iw październiku 2018 r. w trybie przyspieszonym odwołała się do luksemburskiego sądu.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

„Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *