Europa/Polska – Podziękowania Arcybiskupa Nappy dla Kościoła polskiego za wsparcie misji poprzez współpracę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi.

Europa/Polska – Podziękowania Arcybiskupa Nappy dla Kościoła polskiego za wsparcie misji poprzez współpracę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi.

Europa/Polska – Podziękowania Arcybiskupa Nappy dla Kościoła polskiego za wsparcie misji poprzez współpracę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi.

Warszawa (Agenzia Fides) – Kieruj ewangelizacją i angażuj się we wspieranie misji poprzez współpracę z Papieskimi Dziełami Misyjnymi (PMO). Był to główny temat wystąpień abpa Emilio Nappy, przewodniczącego PMS, podczas jego wizyty w Polsce, w której towarzyszył mu Sekretarz Generalny Papieskiego Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary (POPF). ., Ksiądz Tadeusz Nowak OMI.

W poniedziałek 20 listopada Przewodniczący Synodu Polskiego spotkał się na początku dnia z Komisją Misyjną Synodu Polskiego i podkreślił priorytet ewangelizacji. Temat ten został także podkreślony podczas jego udziału w 396. Zgromadzeniu Plenarnym Synodu Polskiego, w którym uczestniczył tego ranka.

Arcybiskup Nappa zwrócił uwagę na pewne aspekty reformy Kurii Rzymskiej zainicjowanej przez papieża Franciszka w zeszłym roku. Nawiązał do zakończonego niedawno Miesiąca Misyjnego – października i podkreślił pragnienie Papieża zorganizowania zbiórki z okazji Światowego Dnia Misyjnego. Nappa przypomniał, że cała zbiórka miała zostać przekazana Papieskiemu Towarzystwu Rozkrzewiania Wiary, które pomaga wszystkim nowo powstałym kościołom na obszarach pierwszej ewangelizacji.

Prezes PMS podkreślił zasadę przejrzystości, podkreślając dużą odpowiedzialność osób zarządzających przetargami na roboty. Podkreślił, że każda diecezja i każda dyrekcja krajowa powinna być odpowiedzialna za wykorzystanie darów.

Na koniec Arcybiskup wyraził wdzięczność biskupom za zaangażowanie w promowanie ich pracy i współpracę z PMS. Zachęcał do wytrwania w duchu misyjnym, a szczególnie podziękował tym, którzy angażują się w szerzenie Ewangelii w Polsce i innych częściach świata.

Arcybiskup Nappa odwiedził także Narodowe Sanktuarium Jasna Kora, przewodniczył tam celebracji eucharystycznej oraz udzielił wywiadu Radiu Jasna Kora, podkreślając wagę relacji międzyludzkich. Nappa podkreślił potrzebę znalezienia języka i drogi dotarcia do współczesnego człowieka, podkreślając, że słuchanie człowieka i jego potrzeb jest niezbędne dla ewangelizacji i powszechnego braterstwa chrześcijan.

Arcybiskup Nappa spotka się dziś z profesorami Uniwersytetu „Kardynała Stefana Wyszyskiego” w Warszawie oraz studentami z terytoriów misyjnych wspieranymi przez kadrę Papieskiego Towarzystwa Świętego Piotra Apostoła (Pospa) i Polskiej Dyrekcji Narodowej. PMS.
(EG) (Agenzia Fides, 21.11.2023)


Udział:

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *