Holandia, Polska i Włochy Antitrust & Match News, kwiecień 2021 r

Holandia

Krajowa Komisja ds. Konkurencji (NCA)

1. Uzyskanie PGP przez Global Automotive.

Po przeprowadzeniu kompleksowego badania rynku wśród producentów, konkurentów i nabywców opon, ACM ustalił, że na rynku dostępne są odpowiednie alternatywy dla opon dla sprzedawców detalicznych. ACM spodziewa się, że nadal będzie wywierana odpowiednia presja konkurencyjna, a nowe dodatki nie spowodują wzrostu cen ani obniżenia jakości usług. ACM ocenił również, jaki będzie wpływ na rynek kół zamiennych. Również na tym rynku ACM ustalił, że konkurencja będzie wystarczająca. Holenderska Komisja ds.Konsumentów i Rynków (ACM) 10 marca 2021 r Zniszczony Przejęcie PGP przez Global Automotive. Global Automotive i PPG zajmują się głównie dystrybucją opon zamiennych i kół zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych.

2. Dalsze dochodzenie w sprawie nabycia trzech firm transportujących produkty kwiaciarskie przez holenderską spółdzielnię Royal Flora Holland.

Jeśli strony zdecydują się kontynuować proponowane przejęcia i ubiegają się o licencję w ACM, ACM następnie przeanalizuje konsekwencje planowanego nabycia i przyjrzy się rynkowi zarówno w zakresie transportu produktów kwiaciarskich, jak i działalności związanej z produktami kwiaciarskimi. Royal Flora Holland (RFH), holenderska spółdzielnia hodowców kwiatów, chce przejąć trzy firmy transportowe, de Winter, van Marroviz (Weymotrans) i Van Sal, które specjalizują się w przeładunku kwiatów i roślin. Zintegrowane operacje zostaną umieszczone w nowej firmie: Florive. 5 marca 2021 r.ACM stwierdził, że nie może wykluczyć reakcyjnych obaw dotyczących transportu kwiatów i roślin. Więc powiedział: Dalsze dochodzenie To przejęcie jest gwarantowane.

3. Europe Container Terminals (ECT) wykonuje zobowiązania wobec ACM.

22 marca 2021 r. Ogłoszony ECT zrealizował swoje zobowiązania na lata 2019 i 2020 dotyczące kryteriów planowania ECT dla barier wewnątrzkontenerowych przewożących kontenery między terminalami głębinowymi ECD w porcie Rotterdam a jego zapleczem. ECT uczyniło kryteria planowania bardziej przejrzystymi i wdrożyło również te kryteria. W wyniku nowych kryteriów planowania operatorzy parków będą wiedzieli, w jaki sposób planowanie jest ustalane i jakie wymagania muszą spełnić, aby uzyskać priorytety.

Aktywacja dyrektywy ECN +

Holenderska ustawa o egzekucji weszła w życie 18 lutego 2021 r. Prawo ma na celu ochronę niezależności krajowego organu ds. Konkurencji (NCA) i jego zdolności do skutecznego egzekwowania prawa konkurencji. Główne poprawki:

 • Ograniczone wykorzystanie miękkich wyciągów i informacji uzyskanych z rozliczeń;

 • Studia wymagają uznania sądowego dla wszystkich;

 • Obowiązek zasięgnięcia opinii uczestników rynku przed przyjęciem zobowiązań;

 • Wzmocnione możliwości ACM:

(i) podjąć decyzję o ustaleniu, że przestępstwo miało miejsce w przeszłości, bez nakładania grzywny;

(ii) nałożenie środków tymczasowych na przedsiębiorstwa i zrzeszenia przedsiębiorstw, z lub bez ustalonej wysokości kary, wymagającej podjęcia działań nadzwyczajnych w związku z ryzykiem poważnej i nieodwracalnej szkody dla konkurencji.

Zatwierdzona zgoda Sanoma – Iding II Phase Link cofnięta przez Sąd Apelacyjny.

Rzadkość Wyniki anulowania (Link w języku holenderskim) Sąd Rejonowy w Rotterdamie w dniu 4 marca 2021 r. Cofnął zezwolenie na połączenie udzielone przez ACM w dniu 29 sierpnia 2019 r., Po drugiej rundzie dochodzeń w sprawie przejęcia przez Grupę ITM Sanomy. Obie firmy zapewniają systemy zarządzania uczniami (SIS) umożliwiające dostęp do zawodowych i cyfrowych zasobów edukacyjnych. W odwołaniu wniesionym przez konkurencyjnego wydawcę Nurdoffa, sąd orzekł, że ACM nie przedstawił wystarczającego powodu braku zachęt do kompilacji, podczas gdy znaczna część szkół (główny klient produktu) szukała pakietu w celu osiągnięcia występ.

Polska

Grupy energetyczne Orlan i BGNG

26 marca 2021 roku Komisja ds. Konkurencji (UOKK) ogłosiła, że ​​rozpatruje połączenie dwóch polskich grup energetycznych w zakresie przejęcia bezpośredniej kontroli nad PKN Arlon PGNGG (transakcja). PKN jest polskim liderem na rynku ropy i petrochemii Arlon. Zajmuje się wydobyciem i produkcją gazu ziemnego i ropy naftowej, a także handlem asfaltem i paliwami (w tym paliwami lotniczymi). Wcześniej w 2021 roku UOKK zezwolił na przejęcie przez PKN Orlan Polka Press, jednego z największych wydawców gazet w Polsce. PGNiG jest spółką publiczną zajmującą się badaniami i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, a także importem, dystrybucją, magazynowaniem i dostawami gazu ziemnego, dostawą ciepła oraz produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

Ze względu na skutki skali społecznej transakcja pierwotnie podlegała jurysdykcji Komisji Europejskiej. Jednak zgodnie z prawem UE uczestnicy transakcji mogą zostać zobowiązani do zbadania transakcji przez krajowy organ konkurencyjny, jeśli ma ona istotny wpływ na konkurencję w danych krajach członkowskich. Na wniosek PKN Orlan Komisja Europejska przekazała sprawę do UOKiK.

Działania przyłączeniowe rozpoczną się po formalnym zgłoszeniu do UOKiK; Zdaniem PKN Orlan nastąpi to wkrótce. Jak podaje UOKiK, jest to pierwsza transakcja w 2021 r., Na którą UOKiK zwrócił się do Komisji Europejskiej.

Dystrybutor sprzętu sportowego został ukarany mandatem za ustalenie ceny.

Lider UOIC 4 marca 2021 r. Wydał decyzję przeciwko firmie Spoke, która sprzedawała hulajnogi, rolki i maty sportowe pod własną marką i nałożyła na niego ponad pół miliona złotych (ok. 120 120 tys.) Mandatu za wejście. Ceny reaktywne zawierają umowy z partnerami detalicznymi. Spokey, założony przez UOKiK, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem własnego sklepu internetowego oraz sieci partnerów biznesowych, którzy sprzedają Spokey Sports Gear online za pośrednictwem różnych serwisów, w tym platformy Allegro. W trakcie operacji, popierając dowody zebrane w wyniku przeszukania siedziby Spockiego, szef UOKiK uznał, że Spocky ustalił cenę minimalną na swoje produkty. Praktyka ta obowiązywała przez osiem lat (2010-2018), podczas których Spocky nie tylko ustalał ceny minimalne, ale także opracował mechanizmy wywierania wpływu na swoich partnerów w oparciu o stosowane przez nich ceny.

Spocky skorzystał z unijnego programu Lenincy. Dzięki ścisłej współpracy Spocky z UOKiK, UOKiK określił czas trwania umowy i warunki jej obowiązywania, a spółka otrzymała 50% redukcję kar. Zamiast 1,1 mln zł pozwolenie wynosi 568 679 zł. Gdyby Spocky nie odstąpił od powiadomienia o automatycznym poddaniu się grzywnie, kara byłaby mniejsza niż 10%.

Włochy

Włoska Komisja ds. Konkurencji (ICA)

1. Włoski urząd ds. Konkurencji niweczy przejęcia dwóch ubezpieczycieli Indesa Sanpolo.

Włoska Komisja ds. Konkurencji (ICA) opublikowała 15 marca 2021 r. Kluczowy komunikat, zezwalający na przejęcie Indesa Sanpolo, jednego z dwóch wiodących włoskich banków, przez dwa główne towarzystwa ubezpieczeniowe: Aviva Vita Spa (Aviva), z obrotem 2 2 / 3 miliardów oraz Lombarda Vita Spa (Lombarda) z obrotami na poziomie 1 / 1/2 miliarda.

Obie destynacje były już częściowo własnością Indi’s San Polo poprzez UPI Banga Spa (UPI), które posiadało 20% udziałów w Aviva i 40% w Lombarda. Przedmiotowe transakcje pomogły Indesa Sanpolo uzyskać pełną kontrolę nad dwoma celami, zwiększając tym samym jej rolę jako dystrybutora produktów ubezpieczeniowych. W obu przypadkach wymagana była pozytywna informacja zwrotna. Obie transakcje zostały zniszczone w pierwszej fazie przez włoską komisję ubezpieczeniową: uznano, że silni rywale we włoskiej branży ubezpieczeniowej, tacy jak Generally, Unipol, Group Asicuradivo Post Vita i Alliance, nie prowadzą do poważnych obaw o konkurencję. .

2. ICA dostosowuje limity przychodów do celów partnerskich.

9 marca 2021 r. ICA skorygowała odpowiednie limity przychodów do celów składania wniosków o połączenie, aby odzwierciedlić zmiany wskaźnika deprecjacji PKB. W następstwie tej korekty obowiązek złożenia wniosku we Włoszech powstaje, jeśli spełnione są następujące ogólne ograniczenia:

(i) łączne przychody wszystkich uczestniczących firm przekraczają 511 milionów euro (poprzednia brama wynosiła 504 miliony euro);

(ii) Przychody każdej z uczestniczących firm przekraczają 31 31 milionów.

3. ICA proponuje rządową poprawkę do włoskiego wniosku o wotum nieufności (ustawa nr 287/1990).

23 marca 2021 roku ICA przedstawiła rządowi coroczną rekomendację leg annuele per il mercado e la concorenza (coroczne prawo dotyczące rynków i konkurencji). W rekomendacji ICA między innymi poradziła rządowi, aby wprowadził następujące zmiany do włoskiej ustawy o braku zaufania (L. 287/1990):

 • Dostosuj test oceny merytorycznej, aby dopasować oszacowanie obecnie używane przez Komisję Europejską zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie połączeń, tym samym rozwiązując problem „luki oligopolis nie zbiorowej”;

 • Zaktualizować mechanizm obliczania dochodów instytucji finansowych w celu dostosowania przepisów krajowych do zasad określonych na szczeblu UE;

 • Nadać ICA uprawnienia do żądania powiadomienia o transakcjach, które nie przekraczają limitów obrotów, (i) wspólne strony przestrzegają jednego z dwóch limitów przychodów wydanych przez władze włoskie, aby zapobiec wymknięciu się niektórym umowom kontroli łączenia przedsiębiorstw. Prawo lub ich łączny dochód przekracza 5 miliardów jenów; (ii) ICA składa wniosek w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia transakcji oraz (iii) ICA stwierdza, że ​​istnieje określone ryzyko konsekwencji antykonkurencyjnych.

 • Wydłuż maksymalny czas trwania (tj. Dogłębne badanie) Fazy 2 Przeglądu Linków do 45 do 90 dni.

 • Wprowadź niezaprzeczalne założenie, że przedsiębiorstwa są ekonomicznie zależne od witryn cyfrowych w zakresie, w jakim „odgrywają kluczową rolę w docieraniu do użytkowników końcowych i / lub dostawców”, biorąc pod uwagę efekty sieciowe i / lub dostęp do danych.

 • ICA ma uprawnienia do narzucania rozwiązań strukturalnych lub behawioralnych przedsiębiorstwom działającym na rynkach wielostronicowych, takich jak witryny cyfrowe, które świadczą usługi pośrednie między przedsiębiorstwami a użytkownikami / dostawcami końcowymi.

 • Wprowadzenie procedury ugodowej w beznadziejnych procesach;

 • Wzmocnienie uprawnień ICA do nakładania sankcji, jeżeli takie wnioski nie są składane w związku z dochodzeniami, ale zgodnie z żądaniami udzielenia informacji.

© 2020 Greenberg Trurick, LLP. Wszelkie prawa zastrzeżone. National Legal Review, tom XI, nr 98

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *