Kraje Europy Wschodniej przeprowadziły działania dyktatorskie przeciwko Kovit

Polityczne podejście Europy do epidemii koronawirusa dzieli ostre linie między Wschodem a Zachodem

Według badania przeprowadzonego przez Variety Institute for Democracy (V-DEM) od marca 2020 r. pięć z 18 krajów Europy Wschodniej zgłosiło znaczące naruszenia międzynarodowych wolności demokratycznych. Z drugiej strony żaden z 12 krajów Europy Zachodniej nie podjął podobnych działań.

Badania pokazują również, że kraje Europy Wschodniej częściej angażują się w dezinformację, dezinformację i dyskryminacyjne działania egzekucyjne, przy czym najczęstszym naruszeniem są ograniczenia dotyczące mediów.

W Serbii odnotowano najgorsze gwałty, z wynikiem trzykrotnie wyższym niż średnia europejska. W ramach specjalnego reżimu wprowadzonego podczas ogłoszonego stanu wyjątkowego uchodźcy, migranci i osoby ubiegające się o azyl byli celem i poddawani 24-godzinnej surowej izolacji kontrolowanej przez wojsko. Zabroniono im opuszczania ośrodków, a sanitariuszom wstępu.

Belgia jest jedynym krajem w Europie Zachodniej, w którym wskaźnik przestępczości jest umiarkowany. Według Instytutu V-Dem, kraj odnotował profilowanie rasowe podczas epidemii, przy czym złe praktyki policji wpływają proporcjonalnie na społeczności mniejszości etnicznych.

Śmierć 19-letniego mężczyzny z Afryki Północnej podczas pościgu policyjnego wywołała protesty antyrasistowskie, a ludzie domagali się sprawiedliwości i odpowiedzialności. Następnie Komisja ONZ ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji (CERD) wydała oświadczenie wyrażające zaniepokojenie dyskryminacją policji.

Eksperci twierdzą, że takie środki często następują po środkach rządowych 19 ustanowionych przez rząd i nie mają jasnej podstawy w zakresie praworządności.

Dr Joelle Grogan, starszy wykładowca prawa na University of Middlesex, stwierdził, że eksperci z 24 z 27 krajów UE wyrazili przynajmniej pewne zaniepokojenie środkami regulacyjnymi wykraczającymi poza uprawnienia rządu.

Przyznał jednak, że ich liczebność nie wystarczyła do pokonania rządu Obamy, ale powiedział, że ważne jest utrzymanie pewnej niezależności.

Analiza wykazała również, że niektóre rządy Europy Środkowej i Wschodniej, które w przeszłości podważały demokratyczną politykę, wykorzystały epidemię do dalszego rozpowszechniania antydemokratycznych praktyk.

W Słowenii rząd nałożył ograniczenia finansowe i prawne na organizacje wolontariackie i zmienił prawo ochrony środowiska w jednym z pakietów wyzwalających koronawirusa. Od 23 czerwca 2021 r. kraj został dodany do listy obserwacyjnej krajów stojących w obliczu szybkiego spadku swobód obywatelskich.

„Odkąd doszedł do władzy, rząd wykorzystał Govt-19 jako pretekst do podjęcia działań, które podważają podstawowe prawa człowieka” – powiedział Civicus, globalna koalicja społeczeństwa obywatelskiego.

Polski parlament niedawno uchwalił ustawę medialną o przejęciu głównej polskiej prywatnej sieci TVN, która kontynuuje dążenie rządu do kontrolowania mediów. Zagrożenie demokratycznej niepodległości w Polsce jest trzykrotnie wyższe niż średnia europejska.

Według Krogana istniała „głęboka obawa o rządy prawa, że ​​wiele rządów UE celowo podważa i eliminuje instytucje demokratyczne”.

Poważne upadki demokracji obserwuje się od 2010 r. w Serbii, Turcji i Słowenii, a także na Węgrzech iw Polsce.

Instytut V-Dem donosi, że chociaż reżimy demokratyczne są bardzo stabilne w większości krajów Europy Zachodniej, cztery kraje Europy Wschodniej przeszły od liberalizmu do demokracji wyborczej. Pozostałe dwa, Węgry i Serbia, przeszły od demokracji wyborczej do dyktatury wyborczej.

Dla Krogana niebezpieczeństwo polega na tym, że naruszenia demokracji zostaną znormalizowane w imię reakcji kryzysowej. „Niebezpieczeństwo normalizacji sytuacji nadzwyczajnej polega na tym, że zapomina się o zwykłych oczekiwaniach co do tego, jakie prawa można bezwarunkowo egzekwować, a ignoruje się decyzje, które mogą być podejmowane tylko za zgodą rządu: mamy demokrację, ale nie możemy żyć. Jedna”.

Jest jednak nadzieja, ponieważ przekonuje, że dyktatura opiera się na poparciu społecznym. „Dla zwykłych ludzi opór, opór i edukacja [son] Najlepszy opór wobec tendencji antydemokratycznych.”

Indeks Liberalnej Demokracji, opracowany przez Instytut V-Dem, mierzy skalę demokracji w danym kraju i siłę instytucji demokratycznych z wynikiem od 0 do 1. Mierzy jakość wyborów, prawo do głosowania i wolność głosowania. Ekspresja i media, wolność zrzeszania się, ograniczenia administracji i praworządności. Składa się z wielu małych kodeksów, a jego celem jest zapewnienie kompleksowej oceny jakości demokracji danego kraju.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.