Microsoft 365 wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, aby zrewolucjonizować miejsce pracy

Microsoft 365 wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, aby zrewolucjonizować miejsce pracy

W świecie, w którym innowacje technologiczne przyspieszają, firmy nieustannie poszukują narzędzi zwiększających efektywność, produktywność i kreatywność w miejscu pracy. W tym miejscu do gry wchodzi Copilot dla Microsoft 365, Rewolucjonizujemy sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z technologią i obiecujemy całkowicie zmienić reguły gry, jeśli chodzi o nasze postrzeganie miejsca pracy.

Jako narzędzie zwiększające produktywność oparte na sztucznej inteligencji, Drugi pilot koordynuje wielkoskalowe modele językowe (LLM) Takie jak GPT 3.5 i GPT4 z OpenAI, Zawartość każdej konkretnej firmy jest gromadzona w Microsoft GraphA aplikacje Microsoft 365, z których korzystamy na co dzień, m.in Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams. I w tym tkwi jego magia: ta integracja zapewnia inteligentną pomoc w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikom poprawę kreatywności, produktywności i umiejętności.

Na przykład Copilot w programach Word lub Powerpoint został zaprojektowany, aby w szczególności pomagać użytkownikom w procesie tworzenia, rozumienia i edytowania dokumentów i prezentacji. Podobnie jest z Excelem, gdzie generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie zapewnić proste wyjaśnienia dużych zbiorów danych osobom niezaznajomionym z tematem. Z kolei w Teams system może udostępniać podsumowania każdego spotkania i odpowiadać na pytania dotyczące tego, o czym dyskutowano lub jakie zadania przydzielono każdemu uczestnikowi.

Od Microsoftu zrozumieli, że nie mamy do czynienia tylko z kolejnym narzędziem w cyfrowym arsenale firmy; Ale przedtem Zmiana paradygmatu w interakcji człowiek-komputer. „Stoimy w obliczu kamienia milowego w historii, czegoś, co wykracza poza czystą technologię i jest prawdziwym katalizatorem zarządzania zmianami w firmach” – mówi. Antonio Cruz, dyrektor nowoczesnego miejsca pracy w Hiszpanii w firmie Microsoft. „Copilot to nie obietnica na przyszłość, ale obecna rzeczywistość, ogólnie dostępna od listopada 2023 r., z aplikacjami przeznaczonymi dla różnych profili zawodowych we wszystkich typach firm”.

Tak naprawdę Cruz kładzie szczególny nacisk na ten aspekt: ​​„To, co czyni Copilot wyjątkowym, to jego zdolność do uczenia się i dostosowywania do stylu i preferencji każdego użytkownika. Oraz integracji z innymi aplikacjami biznesowymi i dowolnym zbiorem danych dostępnym dla firmy. Dodatkowo. , robi to bezpiecznie.” I w tajemnicy, więc Nawet my w Microsoft nie mamy dostępu do informacji firmowychAni do modeli, które szkolą pod kątem ich zastosowań.

Najważniejsze informacje menedżera Wszechstronność drugiego pilota, potwierdzająca jego umiejętność dostosowania się do różnych profili zawodowych. Od intensywnych użytkowników Excela w finansach po działy prawne często korzystające z Worda, Copilot dostarcza ukierunkowane rozwiązania, które poprawiają produktywność i zrozumienie złożonych danych. Można na przykład analizować i podsumowywać długie dokumenty programu Word lub upraszczać interpretację skomplikowanych tabel w programie Excel.

Copilot dla Microsoft 365 stanowi przełom w efektywności biznesowej. Użytkownicy zgłaszają znaczną redukcję czasu spędzanego na powtarzalnych zadaniach, umożliwiając większe skupienie się na pracy kreatywnej i strategicznej. „Naszym celem jest uwolnienie twórczego potencjału ludzi,„Drugi pilot nie tylko wykonuje misje, ale także je zapewnia” – mówi Cruz pomysły Oraz sugestie oparte na analizie danych.”

To przekłada się na efektywność pracy. Jak podkreśla prezes, na podstawie danych zaprezentowanych przez Microsoft podczas konferencji Ignite, najnowszy raport trendów w pracy (Microsoft Work Trends Index), Użytkownicy odczuwają zauważalne skrócenie czasu spędzanego na rutynowych zadaniach, Umożliwienie większego skupienia się na działaniach kreatywnych i strategicznych. Wśród danych zawartych w raporcie na temat wpływu, jaki wywiera Copilot for Microsoft 365, znajdują się m.in 70% użytkowników Copilot zgłosiło, że ich produktywność wzrosła; 68% stwierdziło, że poprawiła się jakość ich pracy; To pomogło mu rozpocząć proces twórczy. Ogółem 29% użytkowników szybciej wykonywało określone zadania, takie jak zbieranie informacji, tworzenie treści lub tworzenie podsumowań. Użytkownicy również to zauważyli Mogli uczestniczyć w spotkaniach, w których w przeciwnym razie nie mogliby uczestniczyć cztery razy szybciej.

Ale nie tylko to: Antonio Cruz podkreśla, że ​​użytkownicy korzystający z Copilot wykonują pracę lepszej jakości niż ci, którzy gardzą tą technologią. „To tak, jakby mieć obok siebie bardzo inteligentnego asystenta, Powinieneś wiedzieć, jak dawać jasne i zwięzłe instrukcje, ale jednocześnie pozwalać ci wydobyć więcej ze swojej pracy. I z Firmy, które przetestowały technologię, widzą, że żadna z nich nie chce wracać„, w Stanach.

W tym sensie Cruz wyjaśnia, że ​​technologia ta została już przetestowana w 600 firmach na skalę globalną, z czego 18 ma siedzibę w Hiszpanii, zanim została wprowadzona na dużą skalę. W każdym z nich odkryto nowe przypadki użycia, niektóre nieoczekiwane nawet dla ich twórców. „Były na przykład firmy, które używały Copilot tylko w aplikacji Teams i myśleliśmy, że nie czerpią z niego jak najwięcej. Ale kiedy z nimi rozmawialiśmy, powiedzieli nam, że używając go tylko w tej aplikacji, To całkowicie zmieniło sposób ich pracy i radykalnie poprawiło ich wydajność.– wyjaśnia szczegółowo.

Znaczenie Copilot Studio

Najnowszym dodatkiem do ekosystemu jest zapowiedziane zaledwie miesiąc temu Copilot Studio. To krok naprzód w dostosowywaniu i skalowalności narzędzi AI w miejscu pracy. Według Antonio Cruza platforma ta działa jako platforma energetyczna drugiego pilota, Użytkownicy mogą tworzyć „mini-pomocników” przypisanych do konkretnych ról, Korzystanie z określonych danych wbudowanych w Microsoft 365 i źródła zewnętrzne.

Cruz demonstruje możliwości Copilot Studio na konkretnych przykładach, takich jak utworzenie „małego drugiego pilota”, który konsultuje dostępne miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych. Ta funkcja została opracowana przez kolegę w zaledwie 20 minut i zapewniła dokładne i przydatne odpowiedzi w czasie rzeczywistym na ten pozornie trywialny, ale bardzo istotny problem dla wielu pracowników. Takie jak Copilot Studio dla branży podróży korporacyjnych, które integruje zasady zarządzania podróżami i budżety wydatków.

Patrząc w przyszłość, Antonio Cruz podkreśla zaangażowanie Microsoftu w ciągłe innowacje. „Jesteśmy dopiero na początku. Copilot będzie nadal ewoluować, włączając więcej funkcji i ucząc się na podstawie interakcji z użytkownikami„, Potwierdza.

Drugi pilot we wszystkim

Specyficzne funkcje Copilot dla Microsoft 365 obejmują tworzenie bogatego i niesformatowanego tekstu w nowych lub istniejących dokumentach programu Word, tworzenie treści, podsumowań, pytań do dokumentów i prostych poleceń za pośrednictwem czatu oraz tworzenie nowych prezentacji na podstawie prostej wskazówki lub konspektu przy użyciu poleceń języka naturalnego w formacie prezentacja.

W programie Outlook udostępnia wskazówki i sugestie dotyczące coachingu dotyczące przejrzystości, nastrojów i tonu, a także kompleksową ocenę wiadomości i opcje ulepszeń. Dodatkowo możesz podsumowywać tematy wiadomości e-mail i sugerować odpowiedzi. W Teams użytkownicy mogą wywołać Copilot na dowolnym czacie, gdzie może on podsumować aż do 30 dni treści czatu przed ostatnią wiadomością na danym czacie.

You May Also Like

About the Author: Randolph Feron

"Amatorski praktykujący muzykę. Wieloletni przedsiębiorca. Odkrywca. Miłośnik podróży. Nieskrępowany badacz telewizji."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *