Niedopuszczalna zniewaga dla Polski | Komentarz

Premier Polski Mathews Moraveki w Brukseli.Oliver Hoslet / AB

Więcej informacji

Polski Trybunał Konstytucyjny wydał w środę orzeczenie, w którym środki zapobiegawcze przyjęte przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości uniemożliwiły jedną z reform sądowniczych przeprowadzonych przez rząd Matஸ்sa Moraw, które nie były zgodne z konstytucyjnym mandatem kraju. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał moratorium w kwietniu 2020 r. Oczekuje na rozstrzygnięcie skargi Komisji Europejskiej na reformę sądownictwa, co zdaniem Brukseli podważa niezawisłość sądownictwa. Postanowienie polskich sędziów uznaje środki zapobiegawcze za niewłaściwe, co stanowiłoby niedopuszczalną zniewagę i bardzo poważne naruszenie ochrony prawnej opartej na współistnieniu UE i jej dwudziestu siedmiu państw członkowskich. Wczoraj Komisja Europejska odpowiednio wyraziła swoje „głębokie zaniepokojenie” Ostrzegł, że przed powstaniem polskiej konstytucji, i użyje wszelkich dostępnych mu środków, aby wykonać wszystkie wyroki i orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedli- wości. .

Bruksela musi podjąć zdecydowaną próbę obalenia społecznego porządku prawnego, który stworzył największy na świecie jednolity rynek i przyczynił się do bezprecedensowego dobrobytu w historii Starego Kontynentu. Reakcja Komisji powinna być mocna, zwłaszcza że doszła ona do władzy w przypadku jednego kraju Pais (partia zdominowana przez Jarosława Kaczyńskiego) Wykazał niewielką chęć współpracy z Brukselą i zaczął podważać prawodawstwo, które podważa jego chęć przynależności do Unii Europejskiej.

Czas zwiększyć stresPowstanie warszawskie trwa pomimo ciągłych działań dyscyplinarnych UE. Polska jest przedmiotem akt na podstawie art. 7 Traktatu o Unii, który pozwala: Przestań głosować w radach państw, które naruszają podstawowe wartości UE, Ale nie postępuje prawidłowo. Co więcej, Komisja aż trzykrotnie potępiła ataki polskiego rządu na niezawisłość sądownictwa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, który do tej pory popierał badania organizacji społecznej. Warszawa grozi zwrotem w wychodzeniu z UE, jest zdeterminowana. Premier zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o ustalenie, czy polskie prawo jest ważniejsze niż prawo europejskie, co może doprowadzić do definitywnego zerwania z Brukselą, jeśli badanie zostanie potwierdzone przez sędziów. Komisja powinna być elastyczna. Członek Unii, który jest odbiorcą dużych funduszy, musi zapewnić poszanowanie i przestrzeganie wszystkich decyzji europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

„Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *