Parlament Europejski wyśle ​​delegację do Hiszpanii w celu dokonania przeglądu wykonania funduszy europejskich.

Walencja. (EFE) Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego wyśle ​​delegację do Hiszpanii w lutym przyszłego roku w celu dokonania przeglądu wdrażania funduszy europejskich w tym kraju, w tym po raz pierwszy funduszy postepidemicznych, na rutynowe zadanie, które już odwiedziła w krajach takich jak jak Polska czy Włochy.

Ta grupa parlamentarna zgodziła się, że Hiszpania jest kolejnym zadaniem, w ramach którego eksperci posłowie do PE dokonują na miejscu przeglądu wdrażania niektórych funduszy europejskich, sposobu kontroli ich kosztów lub środków podejmowanych w celu zapobiegania nadużyciom.

Kilka źródeł parlamentarnych poinformowało EFE, że misja do Hiszpanii będzie pierwszą okazją do omówienia środków na odbudowę po pandemii, ponieważ jest to kraj najbardziej zaawansowany w dokonywaniu płatności w ramach programu.

Agenda, która będzie gotowa w najbliższych dniach, skupi się na funkcjach i kontroli finansów Ministerstwa Gospodarki i Finansów, a także organizacji obywatelskich czy organów zarządzających finansami. Systemy zapobiegające korupcji lub konfliktom interesów.

Inne źródła wskazywały, że posłowie będą znać kamienie milowe oraz systemy kontroli i audytu związane z planem odbudowy po pandemii, ale mogą też zajmować się innymi rozdziałami funduszy europejskich, takimi jak wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej.

Na zakończenie misji delegacja do Hiszpanii sporządzi sprawozdanie, które zostanie przedstawione ogólnej Komisji Kontroli Budżetowej.

Komisja regularnie organizuje te misje w terenie: już w ubiegłym roku odwiedziła Polskę, Włochy i Bułgarię, a po Hiszpanii pojedzie do Francji i na Węgry tuż przed latem.

Misja do Hiszpanii, pierwotnie zaplanowana na kwiecień, została przesunięta na luty, aby uniknąć pokrywania się z kampanią przed wyborami regionalnymi i lokalnymi w wielu częściach kraju w maju.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.