PE wzywa wszystkie kraje UE do uznania związków jednopłciowych Press

14.09.2021

Według parlamentu Unia Europejska musi usunąć wszelkie bariery, na jakie napotykają osoby LGBTIQ w korzystaniu ze swoich praw podstawowych.

  • „Tęczowe rodziny” i pary homoseksualne powinny mieć takie same prawa do swobody przemieszczania się i jedności rodziny.

  • Komisja musi działać przeciwko krajom naruszającym prawa podstawowe, takim jak Rumunia, Węgry i Polska.

  • Posłowie ostrzegają przed wrogą mową, homoseksualizmem i przemocą transpropi.

Przy 387 głosach za, 161 przeciw i 123 za, Izba nalega, aby osoby LGBTIQ na całym terytorium UE korzystały z przysługujących im praw podstawowych, w tym swobód.

Chociaż związek poczynił postępy w małżeństwach i związkach cywilnych, prawach adopcyjnych osób LGBTIQ i ochronie prawnej przed przestępstwami dyskryminacji, nienawiści i wrogości, wywołały one sprzeciw, taki jak retoryka antyrządowa oraz fala przemocy homoseksualnej i transnarodowej.

Małżeństwa lub związki cywilne zawarte w kraju członkowskim muszą być uznawane w innych krajach UE, a małżeństwa osób tej samej płci i małżonkowie muszą być prowadzone w taki sam sposób, jak osoby tworzące związki.

Tekst przypomina to, co już zapowiedział Europejski Trybunał Sprawiedliwości 2018 zdanie Użyto terminu „żona” Porządek w sprawie niezależnego ruchu Dotyczy to par homoseksualnych, dlatego zwraca się do Komisji o podjęcie działań przeciwko Rumunii, której rząd nie wykonał wyroku.

Posłowie wzywają wszystkie państwa członkowskie do prawnego uznania osób dorosłych wymienionych w aktach urodzenia wydawanych przez inne państwa członkowskie, niezależnie od płci prawnej lub stanu cywilnego, bez względu na płeć prawną lub stan cywilny, aby uniknąć przenoszenia dzieci do innego państwa Unii. Twierdzą, że „tęczowe rodziny” mają takie same prawa do łączenia rodzin, jak pary jednopłciowe.

Dyskryminacja doświadczana przez społeczność LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech jest przedmiotem troski PE, który zachęca Komisję do wykorzystywania dostępnych jej narzędzi (procedury w sprawie naruszeń, środków tymczasowych i narzędzi budżetowych) przeciwko tym krajom.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

„Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *