Polska gospodarka ma solidne podstawy – Agencja ratingowa USA – First News

Justin Lane / BAP / EPA

Minister Finansów z zadowoleniem przyjął pozytywny raport agencji ratingowej S&P o polskiej gospodarce.

Analiza dotyczyła krótko- i długoterminowej perspektywy gospodarczej Polski oraz wpływu epidemii na gospodarkę.

„Raport Agencji S&P zwraca uwagę na solidne fundamenty polskiej gospodarki” – napisał Tadeusz Kościuszko w załączonym do raportu oświadczeniu. „Spółka zwróciła między innymi uwagę na to, że zdywersyfikowana i konkurencyjna gospodarka jest wspierana przez kapitał ludzki, bezpieczny dług publiczny i ostrożną politykę pieniężną”.

S&P ocenił swój obecny rating Polski jako A- / A-2 dla długoterminowego i krótkoterminowego zadłużenia w walucie obcej oraz A / A-1 odpowiednio dla długoterminowego i krótkoterminowego zadłużenia w walucie krajowej. Wizja oceny jest spójna.

Firma doceniła także starania Polski o walkę z ekonomicznymi konsekwencjami epidemii, dzięki czemu pomogła zmniejszyć liczbę przedsiębiorstw, które muszą zamknąć i utrzymać miejsca pracy.

S&P napisał: „Negatywne skutki epidemii Govt-19 od dawna hamują wzrost gospodarczy w Polsce, a do 2020 roku PKB spadnie o 2,7 proc. Jednak wyniki gospodarcze Polski są dużo bardziej niekorzystne niż oczekiwano”.

W raporcie zwrócono również uwagę, że spadek produkcji w Polsce był łagodny wśród krajów o porównywalnych szacunkach.

„Można to wytłumaczyć stosunkowo zdywersyfikowaną i konkurencyjną bazą eksportową Polski… oraz znaczącym bodźcem ze strony polityki kryzysowej w celu złagodzenia skutków epidemii” – dodał.

Do 2021 roku S&P spodziewa się ożywienia gospodarczego na poziomie 3,4 proc.PKB w Polsce (wzrost z 3,8 proc. W poprzedniej prognozie), co może przełożyć się na poprawę sytuacji finansowej kraju – podało ministerstwo finansów.

S&P spodziewa się, że do 2022 r. Wzrost PKB wzrośnie do 4,4 proc. (W przeciwieństwie do poprzedniej prognozy 4,2 proc.) Z powodu zwiększonego popytu krajowego, znacznych dotacji unijnych i wznowienia działalności w Europie.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *