Polska.- Parlament Europejski wzywa do zawieszenia prawa dyskwalifikującego urzędy publiczne i wzywającego do jesiennych wyborów – Hiszpania

Polska.- Parlament Europejski wzywa do zawieszenia prawa dyskwalifikującego urzędy publiczne i wzywającego do jesiennych wyborów – Hiszpania

Podczas wtorkowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego wyrażono zaniepokojenie upadkiem demokracji w Polsce i wezwano ultrakonserwatywny rząd do „wycofania lub zawieszenia do czasu zmiany” kontrowersyjnej ustawy zezwalającej na zbadanie Warszawy. Zdyskwalifikować urzędników publicznych uznanych za współwinnych na rzecz rosyjskich interesów; Jednocześnie zaapelował o wysłanie misji monitorującej wybory na jesień przyszłego roku, jeśli kontrowersyjna ustawa pozostanie w mocy.

Rezolucją 472 głosów za, 136 przeciw i 16 wstrzymujących się, posłowie do PE w Strasburgu (Francja) ostrzegli, że przedmiotowa reforma jest sprzeczna z międzynarodowymi standardami demokratycznymi i „musi zostać wycofana lub zawieszona do czasu wprowadzenia poprawek”. Postanowienie ustanawiające „Państwową Komisję ds. Interwencji Rosyjskiej”.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko Warszawie w czerwcu zeszłego roku, ponieważ przepis zawierał mechanizmy pozwalające skazanym na dochodzenie sprawiedliwości bronić się, gdyby zostali uznani za współwinnych ingerencji.

Krytyczne głosy w Polsce widzą w tej nowej ustawie narzędzie do odwołania kluczowych przedstawicieli opozycji, a były premier i pierwszy lider opozycji – Platforma Cívica –, Donald Tusk i Parlament Europejski podzielają ten niepokój.

W rezolucji wzywa się zatem do zawieszenia „minimalnych skutków” ustawy do czasu wydania pilnej opinii przez Komisję Wenecką i „odpowiedniej nowelizacji” przepisów. W przeciwnym razie, argumentują posłowie do PE, Bruksela powinna przystąpić do sprawy pozwolenia i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE, aby zażądać środków zapobiegawczych.

Posłowie uważają zmiany wprowadzone przez Polskę do ordynacji wyborczej za „głęboko niepokojące” w związku z jesiennymi wyborami parlamentarnymi i wyborami europejskimi zaplanowanymi na czerwiec 2024 r., ponieważ będą dyskryminować wyborców. z zagranicy.

W tym kontekście uważają, że sekcja polskiego Sądu Najwyższego odpowiedzialna za sprawy wyborcze „nie może być uważana za niezawisły lub bezstronny sąd” i dlatego wzywają władze do zagwarantowania, że ​​wybory będą zgodne z OBWE i wyznaczą standardy. UE wyśle ​​„wielkoskalową” misję wyborczą, gdy oceni przepisy.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *