Polska poprzez nowe prawo stara się przyspieszyć przejście na energię odnawialną

Polska poprzez nowe prawo stara się przyspieszyć przejście na energię odnawialną

Polska podejmuje istotne kroki, aby sprostać wyzwaniom energetycznym kraju, wprowadzając w pierwszej połowie 2024 r. projekt ustawy o zamrożeniu cen energii i liberalizacji zasad tworzenia farm wiatrowych. Nowy rząd, złożony z partii proeuropejskich, jest zdeterminowany przyspieszyć przejście Polski z węgla na odnawialne źródła energii, dążąc do osiągnięcia 70% produkcji energii odnawialnej do 2030 r., co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 15% osiągniętymi w roku ubiegłym.

Aby wesprzeć tę zmianę, projektowana ustawa zakłada przywrócenie zniesionego przez poprzedni rząd obowiązku obrotu energią elektryczną na krajowej giełdzie energii. Ponadto ceny energii dla wrażliwych gospodarstw domowych i konsumentów, takich jak szkoły i szpitale, zostaną zamrożone dzięki wsparciu funduszu Covid-19. Fundusz Covid-19 powstał w 2022 r. w celu łagodzenia skutków kryzysu energetycznego i otrzymuje wkłady od największych polskich koncernów naftowo-gazowych, z których największym jest Arlen.

Jednym z głównych założeń ustawy jest zmniejszenie minimalnej odległości pomiędzy turbinami wiatrowymi a obszarami mieszkalnymi. Obecnie ustalona na 1500 metrów, prawo proponuje zmniejszenie jej do około 300 metrów, biorąc pod uwagę poziom hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe. Zmiana ma na celu rozwianie obaw związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych, które były zakazane przez większą część kadencji poprzedniego rządu.

Zamrażając ceny energii i promując rozwój farm wiatrowych, nowy polski rząd podejmuje znaczące kroki w kierunku bardziej zrównoważonej i odnawialnej przyszłości energii. Działania te nie tylko stawiają na pierwszym miejscu dobro obywateli, ale także przyczyniają się do zaangażowania Polski w walkę ze zmianami klimatycznymi i zmniejszanie jej zależności od węgla.

Często Zadawane Pytania

1. Czym jest Fundusz Polska Covid-19?
Polski Fundusz Covid-19 to fundusz powołany w 2022 roku w celu łagodzenia skutków kryzysu energetycznego w kraju. Otrzymuje wkłady od największych koncernów naftowo-gazowych w Polsce, z których Arlen jest największym płatnikiem.

2. Jaki jest cel Polski w zakresie energii odnawialnej?
W ramach przejścia z węgla na bardziej zrównoważone źródła energii Polska dąży do osiągnięcia do 2030 r. poziomu 70% produkcji energii odnawialnej.

3. W jaki sposób rozwiązuje się obawy dotyczące morskich farm wiatrowych?
Proponowana w Polsce ustawa ma na celu zmniejszenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od obszarów mieszkalnych, biorąc pod uwagę wielkość hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe. Umożliwi to dalszy rozwój morskich farm wiatrowych.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *