Powrót do demokracji | Polska (F), Orlando Vieira-Blanco

Powrót do demokracji |  Polska (F), Orlando Vieira-Blanco
Jak chciał Karol Józef Wojtyła, jak marzył Wałęsa, Polska zachowuje dziś swoje instytucje, swoją demokrację i swój dobrobyt. [Juan Pablo II] A jak z dumą podkreśla, Polska to cud

@ovierablanco

W latach 1989-1991 Polska przeszła przemiany demokratyczne, które zakończyły PRL i doprowadziły do ​​powstania demokratycznego rządu zwanego III Rzeczpospolitą Polską.

The Porozumienia Okrągłego Stołu Warszawskiegood 6 lutego do 4 kwietnia 1989 r. oznaczał koniec okupacji i proces przechodzenia od komunizmu do demokracji. Chcielibyśmy podkreślić trzy fundamentalne aspekty polskiej transformacji: I. Niezależny i nacjonalistyczny charakter narodu polskiego; II. Przywództwo Lecha Wałęsy i III. Jan Paweł II i wpływ Kościoła katolickiego.

Tło. Polska, wrogi i lekceważący naród

Polski rząd na uchodźstwie istniał od września 1939 r., kiedy Polska została najechana przez Niemców i rozpoczęła się II wojna światowa. Przywódcy rządu na uchodźstwie mieli początkowo siedzibę we Francji, aw 1940 r. przenieśli się do Londynu. Rząd na uchodźstwie pełnił funkcje symboliczne, aw wyniku ustaleń konferencji jałtańskiej z 1945 roku stopniowo tracił międzynarodowe uznanie. Nieistniejący Związek Radziecki narzucił w Polsce zjednoczoną Partię Komunistyczną w latach 1945-1989.

Pod koniec II wojny światowej natarcie sowieckiej Armii Czerwonej wyparło nazistowskie wojska niemieckie z okupowanej Polski. Stalin na konferencji w Jałcie zatwierdził nowy propolski komunistyczny rząd koalicyjny, który zignorował polski rząd na uchodźstwie. Aby uspokoić sowieckiego przywódcę, Polska została opisana jako zdrada Zachodu przez jej sojuszników.

Do 1946 roku wszystkie partie prawicowe zostały zdelegalizowane. Narodził się nowy prorządowy Front Jedności Narodowej jako jedyny działacz Komunistycznej Zjednoczonej Partii Polski i jej lewicowych sojuszników. W styczniu 1947 r. odbyły się pierwsze wybory parlamentarne z kandydatami prorządowego Stronnictwa Polskiego i słabej opozycji PSL. Wyniki wyborów ustalił sam Stalin na korzyść komunistów. W wyniku oszustwa kandydaci reżimu zdobyli 417 z 434 mandatów w Sejmie. System wielopartyjny w Polsce jest praktycznie martwy.

[1945இன்போட்ஸ்டாம்ஒப்பந்தம்போலந்துஎல்லைகளைமாற்றியதுமற்றும்ஓடர்-நெய்ஸ்மற்றும்கர்சன்லைன்இடையேஅதன்புதியபிரதேசத்திற்குஒப்புதல்அளித்ததுபோலந்துஇனரீதியாகஒரேமாதிரியானதேசமாகமாறியதுஹோலோகாஸ்ட்மேற்குநாடுகளுக்குஜேர்மனியர்கள்வெளியேற்றம்கிழக்கில்உக்ரேனியர்கள்மீள்குடியேற்றம்மற்றும்க்ரேசியிலிருந்துபோலந்துகளைதிருப்பிஅனுப்பியதன்விளைவாகதுருவங்கள்புதியகம்யூனிஸ்ட்அரசாங்கத்தின்தயவில்உள்ளனபோலந்துஐக்கியதொழிலாளர்கட்சி[PZPR], na czele z Bolesławem Piratem, opanowała kraj. Ale opór nie ustał. W latach 50. narosły niepokoje społeczne, depresja gospodarcza i wzrost cen, co doprowadziło do fali strajków. Rzuca światło na walkę z komunizmem na ulicach iw portach.

okrągły stół. polski cud…

W 1956 roku komunizm w Polsce uległ radykalizacji. Panuje prawdziwy, bardziej totalitarny socjalizm. Sztuczka polega na tym, że rząd rozpoczyna nowy plan gospodarczy oparty na masowych pożyczkach z Zachodu. W końcu Zachód zawsze był „nieprzeniknionym i imperialnym dobrym oficerem-kolekcjonerem”. Poziom życia i oczekiwania wzrosły, ale plan się nie powiódł z powodu kryzysu naftowego w 1973 roku.

Po serii strajków fabrycznych w latach 70. i na początku lat 80. wyłonił się ruch solidarnościowy kierowany przez Lecha Wałęsę. Polska zmierza ku zmianom. 18 grudnia 1988 roku Lech Wałęsa powołał Komitet Obywatelski „Solidarność” na terenie kościoła Miłosierdzia Bożego w Warszawie. Coraz bardziej autorytarny rząd socjalistyczny współdziałał z Solidarnością i innymi grupami opozycyjnymi, aby stłumić nastroje antykomunistyczne. W 1988 r. stół negocjacyjny radykalnie zmienił strukturę polskiego rządu. Porozumienia Okrągłego Stołu z 1989 r. umożliwiają Jedności udział w wyborach.

Stan wojenny w Polsce (1980–1983) zdelegalizował Solidarność poprzez uwięzienie jej przywódców. W wyniku pokojowego i zdecydowanego sprzeciwu Jedność została zalegalizowana w kwietniu 1989 roku i wzięła udział w wyborach. Jedność wyłoniła się jako legalna i legalna partia polityczna. Wolne wybory zostały zatwierdzone na 35% miejsc w Sejmie i wszystkie miejsca w Senacie. To było ogromne zwycięstwo Solidarności: 99 na 100 mandatów w Senacie i 160 na 161 utworzonych w Sejmie… Tylko Jaruselski wygrał sejm jednym głosem na POUP… Lech Wałęsa został wybrany na prezydenta. Polska i Jaruselski złożyli rezygnację ze stanowiska. Ryszard Kazorowski, szef rządu na uchodźstwie, wręczył Orła Białego i Order Odrodzenia Polski Prezydentowi-elektowi Lechowi Wałęsie. WL władza na zesłaniu nie decydująca… Zakończenie 41 lat komunistycznej okupacji. Rozpoczął się polski cud…

Jana Pawła II. Ważny przywódca niepodległości

Jan Paweł II odegrał decydującą rolę w obronie wolności człowieka, występując w obronie swoich braci i przed społecznością międzynarodową (demokratyczną Europą i Ameryką) domagając się demokracji dla Polski. Polski średniowieczny proces polityczny był wspierany przez cztery dekady trzema czynnikami: I. ogromną wewnętrzną presją ludową zorganizowaną w ruchu związkowym Solidarność; II. Zaangażowany i proaktywny Kościół katolicki na rzecz zmiany reżimu oraz IIIi. Wolny i lekceważący naród, który zignorował narzucenie komunizmu.

Rola mediów jest również fundamentalna w procesie polskiej transformacji. W kraju tym w okresie komunizmu media (gazety, radio i telewizja) były własnością państwową kontrolowaną przez władze komunistyczne. Istniała jednak prasa protestacyjna wydawana nielegalnie w Polsce, która była produkowana i potajemnie rozprowadzana poza granicami kraju.

Siły zbrojne i wojsko nie są zaangażowane. W przypadku Polski, gdy szefem rządu Wojska Polskiego został w 1981 r. gen. Wojciech Jaruselski, był to wyjątek… Proces demokratyzacji w Europie wymagał reformy instytucji (uczynienia ich przekształcenie gospodarki w gospodarkę wolnorynkową i niestatystyczną, powstanie społeczeństwa obywatelskiego oraz Przekształcenie społeczeństwa poprzez upodmiotowienie. Partie są potrzebne, ale nie powinny absorbować/monopolizować polityki.

W polskim procesie wyróżnia się trzy etapy: 1. Przedtransformacja: moment przygotowania społeczeństwa i trwało to około ośmiu lat. Unity narodziło się w 1988 roku, a organizacja upadła w 1989 roku. Warto wspomnieć o przywództwie Lecha Wałęsy i zaangażowaniu papieża Jana Pawła II. Polak, który walczył o wyzwolenie swojego kraju, mimo zachowania neutralności w kierownictwie Watykanu. Bez błogosławieństwa Jana Pawła II jedność byłaby nielegalna… 2. Koordynuje zestaw decyzji i działań, które mają być podjęte przez elementy władzy i opozycji w celu wprowadzenia i wzmocnienia zmiany. , wybory, debaty). Na tym etapie budowany jest typ systemu politycznego.” 3. Integracja demokracji z okresowymi wyborami, małą liczbą decyzji i równymi prawami dla wielu aktorów. Ten etap można zidentyfikować przynajmniej 10 lat po rozpoczęciu procesu.

Z polskich przemian ustrojowych – podobnie jak przemian hiszpańskich, chilijskich i brazylijskich – chcemy przywrócić harmonię i korzenie kultury demokratycznej w obywatelstwie. Ideały demokratyczne, oddane silnemu, spójnemu, inteligentnemu przywództwu, widoczne w systemie partyzanckim i koalicjach obywatelskich oraz zainteresowanie obywateli wolnymi wyborami, to podstawowe etykiety libertarianizmu. Bez świadomości i woli obywateli duch prawa, zmiany i działania polityczne są martwą literą. Głosowanie to nie wszystko. Niezbędne są Jedność, Poświęcenie i Jaźń. Wygoda nie zapładnia siły…

Upadek muru berlińskiego w 1989 roku to nie wszystko. Zaangażowanie ludzi w wolność i tożsamość, wspólnotowe przywództwo na rzecz wolności, takiej jak jedność, i szlachetność papieża, takiego jak Jan Paweł II, nieodkupiony antykomunizm, rozwiały autorytarne i trwałe aspiracje Federacji Rosyjskiej.

Dziś Polska zachowuje swoje instytucje, swoją demokrację i swój dobrobyt, tak jak chciał Karol Józef Wojtyła, tak jak marzył Wałęsa. [Juan Pablo II] A jak z dumą pokazuje, polska cudowna Wielkopolska!

Opinie publikowane przez autorów są na ich wyłączną odpowiedzialność i nie naruszają linii redakcyjnej RunRun.es

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *