Przewodnik dobrych praktyk w profesjonalnym sprzęcie laboratoryjnym —


Dobre Praktyki Laboratoryjne, znane jako GLP, to szereg procedur, praktyk i przepisów ustanowionych i wydanych przez Światową Organizację Zdrowia i inne organizacje, takie jak OECD i FDA.

Procedury te dotyczą głównie czynności i praktyk, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość procesów zachodzących w laboratoriach.

Przepisy te mają na celu dążenie do spójności protokołów, dokumentacji i informacji dla wszystkich procedur w ujednolicony sposób.

Gdzie należy stosować DPL?

Praktyki te powinny być wdrożone we wszystkich agencjach odpowiedzialnych za przeprowadzanie (nieklinicznych) testów bezpieczeństwa na produktach zawierających takie produkty jak pestycydy, farmaceutyki, kosmetyki, żywność – zarówno ludzie, jak i zwierzęta – oraz produkty fizyczne i chemiczne wytwarzane w przemyśle, między innymi.

Innymi słowy, dobre praktyki powinny być obowiązkowo stosowane w laboratoriach żywności, leków, fizyki chemicznej i innych.

Jeśli masz laboratorium fizykochemiczne i chciałbyś poznać wszystkie informacje i mieć przewodnik, jak postępować zgodnie z tymi przepisami, z Kurs dobrych praktyk dla sprzętu laboratoryjnego TCM Będziesz w stanie nadążyć za tymi obowiązkowymi przepisami ustanowionymi przez wiele organizacji na całym świecie.

Zasady GLLP

Zasady tych przepisów i praktyk są stosowane podczas przeprowadzanych testów, które mają na celu uzyskanie danych o wszystkich zagrożeniach i właściwościach, jakie niektóre produkty mogą powodować dla ludzi, zwierząt i środowiska, w celu zapewnienia jakości.

Dobre praktyki w sprzęcie laboratoryjnym

Jak wszystkie zasady i przepisy, BPL również stosuje dobre praktyki, a wśród najważniejszych są:

 • Pracownicy organizacji powinni być identyfikowani zgodnie z ich obowiązkami.
 • Laboratorium musi posiadać program lub system gwarantujący jakość produktów.
 • Odpowiednie i optymalne zaplecze dla personelu, odczynników, sprzętu, testów i wszystkiego innego, co jest wykonywane.
 • Przechowuj i zapisuj wszystkie te pliki, dane i informacje laboratorium w celu lepszego zarządzania Dokumenty.

Zalety BPL dla organizacji i klientów

Nadążanie za tymi praktykami daje laboratoriom i klientom pewne zalety i wady.

 • Optymalizacja w pracy pozwalająca na zwiększenie i wzmocnienie niedoborów w całym laboratorium.
 • Wyższy poziom dokładności i precyzji uzyskiwanych wyników.
 • Bardziej kompletne i jakościowe dane.
 • Opublikowane wyniki zapewniają większą niezawodność.
 • Jakość zostanie poprawiona.
 • Organizowanie i sprawdzanie będzie znacznie łatwiejsze i szybsze.
 • Proces zarządzania jakością i akredytacji będzie znacznie łatwiejszy.
 • Klienci będą mieli większe zaufanie do wyników.
 • Jakość w działaniu jest gwarantowana w 100%.

Bezpłatna usługa czytania w celu poszerzenia informacji o tym produkcie


You May Also Like

About the Author: Randolph Feron

"Amatorski praktykujący muzykę. Wieloletni przedsiębiorca. Odkrywca. Miłośnik podróży. Nieskrępowany badacz telewizji."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.