UE wszczyna postępowanie prawne przeciwko Węgrom i Polsce za dyskryminację grup LGBTQ+

Patrol policyjny Budapeszt podczas interwencji Amnesty International (Reuters)

Komisja Europejska ogłosiła w ten czwartek Działania prawne przeciwko Węgrom i Polsce za naruszenie podstawowych praw społeczności LGBT+ + Dało to tym krajom dwa miesiące na odpowiedź przed skierowaniem sprawy do sądu UE.

„Równość i poszanowanie godności oraz praw człowieka to podstawowe wartości UE (…) i Komisja wykorzysta wszystkie dostępne jej narzędzia, aby chronić te wartości” – napisała agencja w oświadczeniu.

W tej sprawie WęgryKomisja zadaje najnowsze pytania Przyjęcie ustawy ograniczającej lub ograniczającej dostęp do treści promujących „identyfikację płci przy urodzeniu”. Komisja wskazała, że ​​ochrona nieletnich leży w słusznym interesie publicznym, ale Węgry „nie wyjaśniają, dlaczego ujawnianie treści LGBT jest szkodliwe dla ich szczęścia”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula van der Leyen powiedziała w zeszłym tygodniu, że władza wykonawcza UE wykorzysta „wszystkie dostępne uprawnienia”, aby zmusić Węgry do uchylenia lub zmiany prawa. „Europa nigdy nie pozwoli, aby niektóre części naszego społeczeństwa zostały splamione: kto je kocha, może to być ze względu na wiek, rasę, poglądy polityczne lub przekonania religijne” – powiedział eurodeputowanym.

W przypadku już PolskaPostanowił wystąpić przed Komisją before Bezczynność rządu wobec tzw. „stref bez ideologii LGDP””, który obejmuje jedną trzecią terytorium Polski i występuje głównie na wschodzie i południowym wschodzie kraju, jest tradycyjnie najbardziej katolickim językiem.

Protestujący maszerują na rzecz równości na rzecz społeczności LGBT w Łodzi 26 czerwca (Reuters)
Protestujący maszerują na rzecz równości na rzecz społeczności LGBT w Łodzi 26 czerwca (Reuters)

UE uważa, że ​​te „strefy” wprowadzone w 2019 r. przez około 100 gmin i terytoriów w Polsce można uznać za „z naruszeniem europejskiego prawa o niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną”. Według Komisji Polska zignorowała szereg próśb o podanie szczegółów prawnych w tych obszarach, łamiąc tym samym zobowiązanie do „uczciwej współpracy” z firmami europejskimi.

Polska jest już na liście brukselskiej reformy sądownictwa, które w wielu przypadkach są uważane za sprzeczne z unijnymi przepisami dotyczącymi niezależności sądownictwa.

Konkretny, Bruksela wysyła formalne zawiadomienie do Budapesztu i Warszawy, który ostatecznie zakończy się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Oba państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów Komisji przed przejściem do następnego etapu.

(z informacjami z AFP i EFE)

Kontynuuj czytanie:

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

„Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *