Unia Europejska (UE) obiecała 700 000 pomocy humanitarnej dla migrantów graniczących z Białorusią i Polską.

Komisja Europejska ogłosiła, że ​​Unia Europejska zobowiązała się do zaspokojenia podstawowych potrzeb migrantów na granicy białorusko-polskiej 700 tys. euro.

W oświadczeniu komisja poinformowała, że ​​przeznaczyła 000 200 000 na Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Czerwonego Krzyża (IFRC) na pomoc humanitarną, w tym żywność, koce, artykuły sanitarne i inne niezbędne przedmioty.

Raport zauważa, że ​​fundusz stanowi ogólną składkę na Fundusz Pomocy Ofiarom Katastrof IFRC i pomoże organizacji i Białoruskiemu Czerwonemu Krzyżowi w uzyskaniu powyższych pozycji.

Zobacz też: Minister spraw zagranicznych Rosji oskarża UE o „hipokryzję” w kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej”

Dodał, że UE zebrała dodatkowe 500 000 euro na finansowanie pomocy humanitarnej i jest w kontakcie z partnerskimi organizacjami humanitarnymi w zakresie dystrybucji pomocy.

Janez Lenarcic, komisarz Zarządu Obozów ds. Zarządzania Kryzysowego, wezwał organizacje na Białorusi iw Polsce do zapewnienia stałego dostępu do pomocy humanitarnej dla diaspory.

Kryzys migracyjny na granicy

W październiku Białoruś zawiesiła porozumienie z Unią Europejską, które zmusiło kraj do repatriacji migrantów przekraczających jej granicę do obozu.

UE wysyła migrantów na granice krajów takich jak Polska, Litwa i Łotwa, ponieważ białoruska administracja „wykorzystuje nielegalną migrację jako narzędzie” i „dąży do destabilizacji UE”.

Zobacz też: UE przedłuża sankcje na Białoruś w związku z przesiedleniem na granicy Polski

Polscy urzędnicy zapowiedzieli, że nie pozwolą imigrantom wjechać do kraju i deportować tych, którzy mogą wjechać na Białoruś, a Mińsk oskarżył Warszawę o brak humanitarnego traktowania osób ubiegających się o emigrację do Europy.

Według najnowszych danych UE do 2021 r. do obozu przez granicę białorusko-unijną próbowało przedostać się 7935 osób, w porównaniu z zaledwie 150 w zeszłym roku.

Polskie władze wzmocniły w poniedziałek ochronę granic i zmobilizowały ponad 12 000 żołnierzy, po tym jak grupa ponad 2000 migrantów zaczęła maszerować w kierunku granicy, podobno z armią białoruską.

* Aicha Sandoval Alaguna przyczynił się do napisania tej notatki.

Strona internetowa Agencji Anatolijskiej zawiera tylko część wiadomości przekazywanych subskrybentom w systemie AA News Broadcast System (HAS) i ma formę skróconą.

You May Also Like

About the Author: Eugene Barker

„Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Guru sieci. Organizator. Geek kulinarny. Amator telewizyjny. Pionier kawy. Alkoholowy narkoman”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *