Zmienne treningu siłowego – Wiadomości medyczne

Z punktu widzenia zdrowia człowieka masa mięśniowa odgrywa ważną rolę w prawie wszystkich układach

wstęp

The Powiększenie komórek Definiuje się ją jako wzrost wielkości mięśni, który można osiągnąć poprzez ćwiczenia. Do tego zjawiska fizjologicznego przyczyniają się dwa główne czynniki, takie jak Przerost sarkoplazmatyczny (tj. zwiększone magazynowanie glikogenu w mięśniach) i przerost mięśniowo-powięziowy (tj. wzrost wielkości i liczby miofibryli). W tym sensie szkolenie Wytrzymałość Jest rozważane złote łuski Aby zwiększyć masę mięśniową, na której się opiera Trzy główne zmienne:

  1. ciśnienie mechaniczne
  2. stres metaboliczny
  3. uszkodzenie mięśni

Tradycyjnie trening siłowy skoncentrowany na wzmocnieniu charakteryzował się umiarkowanym obciążeniem, dużym obciążeniem całkowitym i krótkimi okresami odpoczynku, chociaż efekty programów oporowych różnią się w zależności od manipulacji ich zmiennymi. Biorąc pod uwagę, że najbardziej obiecujący wpływ zwiększenia masy mięśniowej zarówno na wydajność, jak i zdrowie, został już wcześniej odnotowany, uzasadnione wydaje się poszukiwanie najskuteczniejszych metod generowania hipertrofii.

Ze względu na silny pozytywny związek obserwowany między zdolnością mięśni do generowania siły a powierzchnią przekroju (CSA), Powiększenie komórek Jest to jeden z głównych celów realizowanych przez sportowców wyczynowych i rekreacyjnych. W związku z tym kilka badań naukowych skupiało się na wpływie treningu oporowego na inflację i późniejszy poziom siły. Należy jednak pamiętać, że większość sportów zespołowych wymaga wysokiego poziomu siły, ale także, że sportowcy muszą ją stosować w jak najkrótszym czasie.

Pod tym względem wzrost masy mięśniowej ma pozytywny wpływ na tempo rozwoju Energia i EnergiaCo usprawnia działania sportowe, takie jak bieganie, skakanie i możliwość zmiany kierunku. Dodatkowo masa mięśniowa jest głównym czynnikiem w dyscyplinach sportowych, w których oceniana jest jakość i wielkość przyrostu mięśni, takich jak kulturystyka. Dlatego promocja hipertrofii może być odpowiednią strategią poprawy wyników sportowych.

Z punktu widzenia ludzkie zdrowieMasa mięśniowa odgrywa ważną rolę w różnych czynnościach życia codziennego, takich jak ruch, więc niski poziom masy mięśniowej może prowadzić do zwiększonego ryzyka różnych chorób.

W związku z tym wykazano, że trening oporowy i związane z nim adaptacje hipertrofii przynoszą korzyści zdrowotne, takie jak zmniejszenie tkanki tłuszczowej, zwiększenie tempa metabolizmu, obniżenie ciśnienia krwi i zmniejszenie wymagań sercowo-naczyniowych w organizmie. Wrażliwość na insulinę, zmniejszone ryzyko cukrzycy typu 2, poprawa zdolności ruchowych i funkcjonalnych, zwiększona siła, masa mięśniowo-szkieletowa oraz zwiększone czynniki związane z jakością życia.

W szczególności Balachandran i in. (2014) realizują program oporu skierowany na: Powiększenie komórek (3 serie po 10-12 powtórzeń z wykorzystaniem 70% maks. 1 powtórzenia i 1-2 minut odpoczynku) Dorośli otyłość Przez 15 tygodni dla poprawy zdolności funkcjonalnych i siły, a także redukcji masy tłuszczowej.

Z drugiej strony zauważają znaczną poprawę w Kontrola poziomu cukru we krwi, wrażliwości na insulinę i trójglicerydów Po zastosowaniu programu treningu wzmacniającego (2-3 zestawy po 8-10 powtórzeń z wykorzystaniem 60-80% maksymalnych powtórzeń i 1-2 minuty regeneracji) u osób dorosłych z cukrzycą typu 2.

Kompleksowy i kontrolowany przyrost masy mięśniowej wydaje się być zalecany każdemu, niezależnie od wieku i poziomu sprawności.

You May Also Like

About the Author: Randolph Feron

"Amatorski praktykujący muzykę. Wieloletni przedsiębiorca. Odkrywca. Miłośnik podróży. Nieskrępowany badacz telewizji."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.