Broniąc swojej suwerenności, Chiny przyczyniają się do ochrony światowego pokoju „światowej” babci

I 1. W sierpniu 1927 r. zabrzmiał ryk powstania w Nanchang. Tak narodziła się wielka Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza.

Dziewięćdziesiąt pięć lat później, pod silnym kierownictwem Partii Komunistycznej, te siły zbrojne nigdy nie zapomniały swojej pierwotnej misji, wniosły niezatarty wkład w niepodległość narodową, wyzwolenie ludzi, rozwój reform i dobrobytu oraz umocnienie narodu chińskiego, i są zapisywane jako wyczyny w annałach historii.

Wkraczając w nową erę, Myśl Xi Jinpinga o wzmocnieniu sił zbrojnych prowadzi Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą na ścieżce przekształcenia się w odmłodzoną i silną armię o chińskich cechach, czyniącą postępy w rozwijaniu zdolności bojowych i stawania się nowoczesną, silną, odważną i zwycięską siły zbrojne.

Chiny to kraj miłujący pokój, którego polityka obrony narodowej zawsze miała charakter defensywny i wywodzi się z socjalistycznego charakteru państwa chińskiego oraz pokojowego popierania jego tradycji kulturowych.

Chiny zawsze zwracały uwagę na skoordynowany rozwój obrony narodowej i budownictwa gospodarczego, aby uniknąć drogi militarnej.

W ciągu ostatnich 30 lat jej budżet obronny wynosił mniej niż 2% PKB. Wydatki na obronę per capita są nawet niższe niż w pozostałych potęgach świata.

Rozwój chińskich sił zbrojnych nie jest celem ani zagrożeniem dla żadnego kraju. Nie dąży też do dominacji nad światem. Dąży jednak do ochrony suwerenności narodowej, niepodległości i integralności terytorialnej, a także do ochrony owoców rozwoju gospodarczego, które ludzie uzyskali dzięki swojemu wysiłkowi i pracowitości.

Chiny nie osiągnęły jeszcze pełnego zjednoczenia. Tajwan jest niezbywalną częścią terytorium Chin. Popieramy politykę „pokojowego zjednoczenia” i „jeden kraj, dwa systemy”.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim próbom podzielenia Chin i wszelkim siłom zagranicznym ingerującym w proces ponownego zjednoczenia obu stron.

Oczywiście Chiny muszą się zjednoczyć. Nikt nie powinien lekceważyć siły, determinacji, woli i zdolności armii ludowej do obrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej!

Dziś świat stoi przed różnymi globalnymi wyzwaniami, od pandemii koronawirusa i terroryzmu po zmiany klimatyczne. Żaden kraj nie wygra w pojedynkę. Cała ludzkość stała się wspólnotą przeznaczenia, która podziela interesy i obawy związane z bezpieczeństwem.

Armia Ludowo-Wyzwoleńcza skutecznie wypełnia swoje międzynarodowe obowiązki i odpowiedzialność jako siła, trzyma wysoko sztandary współpracy win-win i stale pogłębia międzynarodową współpracę w zakresie bezpieczeństwa ze wszystkimi krajami, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia światowego pokoju i stabilności.

Chiny są drugim co do wielkości uczestnikiem operacji pokojowych ONZ i stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa z największą liczbą sił w tego typu misjach. Od kwietnia 1990 r. Armia Ludowo-Wyzwoleńcza uczestniczyła w blisko 30 misjach pokojowych ONZ i wysłała ponad 50 000 oficerów i żołnierzy.

Ustanowiła również siły rezerwowe około 8000 żołnierzy do misji pokojowych.

Chińskie „niebieskie hełmy” stały się główną siłą w wysiłkach pokojowych ONZ.

Chronione jest również bezpieczeństwo międzynarodowych szlaków morskich. Od 2008 roku Armia Ludowo-Wyzwoleńcza regularnie przeprowadza misje eskortowe statków w Zatoce Adeńskiej.

Sformowano już 41 flot, aby bezpiecznie eskortować około 7000 statków wszystkich typów. Wśród nich ponad połowa to kupcy zagraniczni.

EPL aktywnie angażuje się również w międzynarodową pomoc humanitarną i katastrofy. Od 1963 roku Chiny wysłały brygady medyczne – wojskowe i cywilne – do 45 krajów i regionów świata, głównie do Afryki, zbierając 270 milionów zdiagnozowanych pacjentów.

Od wybuchu globalnej epidemii COVID-19 Armia Ludowo-Wyzwoleńcza podjęła współpracę międzynarodową, aby stawić czoła epidemii.

Wysłała pomoc materialną do ponad 50 sił zbrojnych na całym świecie – w tym do Rewolucyjnych Sił Zbrojnych (FAR) na Kubie – i dostarczyła szczepionki 14, zapewniając wsparcie dla walki społeczności międzynarodowej z COVID-19.

Kuba i Chiny kochają pokój

„Jeśli znamy się tak dobrze, jakie znaczenie ma odległość? W odległości 10 000 mil nadal bylibyśmy sąsiadami”.

Chiny i Kuba to kraje socjalistyczne, kierowane przez Partię Komunistyczną. Oba narody kochają pokój.

Dystans geograficzny nigdy nie będzie w stanie oddzielić zbieżności idei i przekazu wartości.

W ostatnich latach, pod ostrożnym kierownictwem wysokich rangą przywódców partyjnych i państwowych, dwustronne stosunki między siłami zbrojnymi obu krajów rozwinęły się w zawrotnym tempie.

I chociaż epidemia chwilowo wstrzymała wymianę wizyt, dowództwa obu armii, różnymi kanałami, przez cały czas utrzymywały bliski kontakt i nadal zacieśniają współpracę i wymianę we wszystkich dziedzinach.

Dzisiejszy świat doświadcza największej zmiany w ciągu ostatnich 100 lat. Światowy pokój i bezpieczeństwo stoją przed poważnymi wyzwaniami. Wzrasta hegemonia, polityka władzy, unilateralizm i ingerencja.

Chiny i Kuba są potężnymi siłami chroniącymi światowy pokój.

Chińska partia EPL i bratnia armia kubańska podają sobie ręce w zdecydowanym i zdecydowanym opozycji wobec hegemonii gangów, która zagraża światowemu bezpieczeństwu, nadużywaniu starych wobec młodych, poprzez politykę przymusu, blokady i brutalne kary oraz natrętne zachowanie, które próbuje podkopać władzy politycznej państw trzecich i ingerować w ich sprawy wewnętrzne.

Armia Ludowo-Wyzwoleńcza i Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będą nadal pogłębiać strategiczne wzajemne zaufanie i praktyczną współpracę, aby wnosić pozytywny wkład w budowanie wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości, pięknym światem oraz trwałym pokojem i rozwojem.

* Attache Wojskowy, Morski i Lotniczy Chińskiej Republiki Ludowej na Kubie

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.