Unia Afrykańska wzywa do podjęcia dalszych działań przeciwko konfliktom na kontynencie

Unia Afrykańska wzywa do podjęcia dalszych działań przeciwko konfliktom na kontynencie

W swoim przemówieniu przed czterdziestą siódmą zwyczajną sesją Komitetu Stałych Przedstawicieli, który zbiera się w tej stolicy w dniach 15–26 stycznia, Mahomet uznał, że te konflikty i inne kwestie o skali globalnej pozwalają ocenić fragmentację świata.

„Jedynym zasobem, jakim dysponuje Afryka, aby stawić czoła wyzwaniom naszych czasów, jest jej jedność i solidarność. Jedność, którą budujemy wytrwale i tolerancyjnie, we wspólnym wysiłku, który wykracza poza prywatność, neutralizuje względy sprzeczne z interesem publicznym i jest zawsze inspirowany poprzez wzajemne zrozumienie.

Podobnie jak przy innych okazjach wezwał do humanitarnego zawieszenia broni w Palestynie i wezwał społeczność międzynarodową do nadania konkretnego kształtu rozwiązaniu dwupaństwowemu jako rozwiązaniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

„Konflikt rozwija się z niewypowiedzianą intensywnością, prowadząc do tragedii humanitarnych na bezprecedensową skalę, charakteryzujących się rażącym lekceważeniem prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego” – ostrzegł.

Potępił, że zamachy bombowe, na które narażona jest palestyńska ludność cywilna, systematyczne niszczenie ich życia i środków do życia oraz lekceważenie śmierci – wszystkie te nienormalne sprawy składają się na tragedię, która trwa od stu dni. Podkreślił, że ta bezprecedensowa tragedia wstrząsnęła sumieniem Afryki.

Porządek obrad Komitetu Stałych Przedstawicieli obejmuje priorytetowe dyskusje o zasięgu ogólnokontynentalnym, dotyczące m.in. postępów w zakresie reform instytucjonalnych i finansowych organizacji, w tym wdrażania Funduszu Pokojowego Unii Afrykańskiej.

Komitet Wybitnych Afrykanów będzie nadzorował sporządzanie krótkiej listy nominacji członków Komisji przed nadchodzącymi wyborami do Komisji Unii Afrykańskiej oraz sporządzanie sprawozdania z postępów we wdrażaniu afrykańskiej kontynentalnej strefy wolnego handlu jako tematu przewodniego na rok 2023.

Spotkanie wpisuje się w przygotowania do szczytu Unii Afrykańskiej zaplanowanego na 14–18 lutego, podczas którego przeanalizowana zostanie, w jaki sposób kontynent może utrzymać dynamikę, aby zająć się kwestiami pokoju, bezpieczeństwa, integracji regionalnej i rozwoju.

Na dorocznym spotkaniu przywódców afrykańskich omówione zostaną postępy w radzeniu sobie z alarmującą sytuacją w zakresie bezpieczeństwa i konfliktami w niektórych państwach członkowskich, a także przedstawione zostaną zalecenia dotyczące innowacyjnych sposobów rozwiązywania kryzysów w sposób zrównoważony w celu przywrócenia pokoju.

JF/NMR

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *