18% studentów ma dobre kwalifikacje na polskim rynku pracy

18% studentów w Polsce pozytywnie ocenia sytuację na lokalnym rynku pracy; To więcej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie taką odpowiedź wybrało 12 proc. Uczestnicy – Deloitte’s First Steps in the Labour Market (Pierwsze kroki firmy Deloitte na rynku pracy) został napisany raport.

Według raportu Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy” 47 proc. młodzieży w regionie stawia pierwsze kroki na rynku pracy już na studiach. Uczestnicy z Europy Środkowej stwierdzili, że uczelnie dobrze lub dobrze przygotowały ich do wykonywania zawodu. Ponad jedna trzecia ocenia ten aspekt średnio, 17%. źle lub bardzo źle. Wśród Polaków odpowiednio: 36 proc., 40 proc. i 24 procent

Jednocześnie tylko 12 proc. Spośród wszystkich ankietowanych 18 proc. studentów w Polsce pozytywnie ocenia sytuację na lokalnym rynku pracy.

Uczniów z Europy Środkowej zapytano również, jak często chcieliby pracować zdalnie. Wyniki pokazują, że nawet 51 proc. młodych ludzi musi komunikować się z rówieśnikami. Niektórzy chcą przychodzić do biura 3-4 dni w tygodniu. Z kolei mniej niż jedna czwarta ankietowanych wskazała, że ​​wolałaby pracować w domu dłużej niż tydzień w miesiącu, co stanowi 14%. Wybierasz tylko wizyty w gabinecie. Najmniejsza liczba młodych to tylko 9%. Chcesz pracować zdalnie w pełnym wymiarze godzin? W przypadku młodzieży w Polsce wyniki były podobne. Prawie połowa chciałaby pracować zdalnie przez jeden lub dwa dni w tygodniu, a 26 proc. chciałoby pracować zdalnie. Ponad tydzień w miesiącu. 12 proc. studentów chce codziennie zgłaszać się do biura, a tylko 4 proc. chce zgłaszać się do biura. Wolę pracować w domu.

Respondentów zapytano również o preferowane przez nich formy pracy. Połowa z nich chciałaby wybrać lokalizację i mieć elastyczne godziny pracy (48% w Polsce). 17 proc. respondentów woli pojawiać się w biurze, ale mimo to wybiera swój harmonogram pracy (18 proc. w Polsce). 16 proc. chce pracować w określonych godzinach, ale z różnych lokalizacji. Badani studenci są w Europie (18% w Polsce). Przynajmniej bo 10 proc. Przyznali, że lubią pracować z biura w stałych godzinach (9% w Polsce).

Eksperci Deloitte zwracają uwagę, że młodzi ludzie w poszukiwaniu pracy i informacji o potencjalnym pracodawcy preferują Internet, zwłaszcza media społecznościowe. 27 procent LinkedIn jest pierwszym wyborem do znalezienia możliwości zatrudnienia. Jedna piąta respondentów szuka reklam na Facebooku, a 16 proc. na korporacyjnych stronach internetowych. Z kolei w Polsce najpopularniejszymi sposobami wyszukiwania informacji są portale pracy (29%), Facebook (24%) i LinkedIn (23%).

Większość kandydatów starając się o pracę woli spotkać się twarzą w twarz z potencjalnym pracodawcą (77%). Z drugiej strony, testy umiejętności online zostały wybrane jako najbardziej atrakcyjna metoda z 10%. respondentów w Europie Środkowej. Wywiady wideo wybrało 6 proc. wątki. Studenci z Polski również wybrali najpierw rozmowę z przedstawicielem firmy (69%). Drugą najpopularniejszą metodą jest testowanie online (14%).

Kiedy młodzi ludzie wybierają pracodawcę, najważniejsze dla nich jest to, czy oferują zindywidualizowany plan rozwoju kariery. Taką odpowiedź udzieliło 42 proc. Studenci z Europy Środkowej. Jedna trzecia wskazała, że ​​najważniejsza była pensja i 7 proc. Wybrali możliwość elastycznego modelu biznesowego. W Polsce odsetek ten wynosił odpowiednio: 41% i 33%. i 6 procent

Jak wynika z raportu, studenci zwracają również uwagę na kulturę organizacyjną potencjalnego pracodawcy. do 92 proc. respondentów w Europie Środkowej i 91 proc. W Polsce preferowana jest praca w firmie zróżnicowanej pod względem wieku, płci czy narodowości pracowników. 85 proc. respondentów i 86 proc. Z kolei polscy studenci wskazali, że chcieliby pracować z osobami z różnych kręgów kulturowych. Te dwa czynniki zostały wysoko ocenione przez młodych ludzi, którzy mieli już doświadczenie zawodowe.

W badaniu wzięło udział 9,1 tys. osób. Osoby w wieku od 18 do 30 lat. Są to studenci z Europy Środkowej (w tym 2100 z Polski). Większość respondentów stanowiły kobiety (67%). 90% badanych studiuje na uczelniach wyższych, a reszta w szkołach zawodowych. Ponad połowa badanych studiuje na kierunku biznes (ekonomia, finanse i bankowość, rachunkowość) 8%. Na studiach inżynierskich (chemia, mechanika, elektronika) 7% studiuje prawo, a około 10% wybiera kierunki związane z ICT, czyli informatyką i komunikacją. (PAPKA)

Autor: Małgorzata Werner-Woś

mww / on /

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

„Amatorski praktykujący muzykę. Wieloletni przedsiębiorca. Odkrywca. Miłośnik podróży. Nieskrępowany badacz telewizji”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *