Abengoa otrzymuje 93 miliony balonów tlenowych do arbitrażu w Polsce | comp

Wytchnienie w niekończącym się ratowaniu Abengoa. W miniony poniedziałek firma poinformowała CNMV, że spór z 2015 roku został ostatecznie rozwiązany w związku z problemami z budową elektrociepłowni w Polsce. Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), a wspólny projekt 50% należące do polskich spółek PGNiG i Tauron, i zapłaci 92,8 mln euro hiszpańskiej grupie inżynierskiej Abener, aby zakończyć spory.

Kwota ta to mniej niż jedna dziesiąta nagrody przegranej przez Abengoa przeciwko Hiszpanii – a raczej instytut arbitrażowy Izby Handlowej w Sztokholmie uznał, że nie kwalifikuje się do rozstrzygnięcia co do meritum sprawy – ale prawie 93 miliony osób przyjmuje bezpośrednie zamówienie przepływ środków pieniężnych. Spółka zależna Abengoa, Abenewco 1, jest nadal w trakcie ratowania przez SEPI z pomocą amerykańskiego funduszu Terramar Fund. Organ podległy Ministerstwu Finansów ma zainwestować 249 mln, a kalifornijski inwestor przeznaczył 200 mln, 60 w formie kapitału, a pozostałe 140 w formie pożyczek. Cesce musi także uczestniczyć z tarczą 300 milionów w gwarancjach, na które ratownik i wierzyciele muszą się oczywiście zgodzić.

Powyższe gwarancje, niezbędne do kontynuowania przez spółkę działalności kontraktowej, muszą być udzielone przez wierzycieli banków: Banco Santander, CaixaBank, Credit Agricole, Bankinter oraz BBVA. Źródła, z którymi się konsultowano, twierdzą, że podmioty te nie są odpowiedzialne za udostępnienie tych gwarancji firmie Abingoa, przynajmniej nie w pełnej kwocie na raz.

Wierzyciele finansowi

25 listopada rada dyrektorów Abenewco 1 ogłosiła „rozpoczęcie niezbędnych procedur w celu uzyskania zgody wierzycieli finansowych” na ratowanie Terramaru. Jednocześnie pozwala to akcjonariuszom macierzystym na udział w ratowaniu w tych samych okolicznościach.

W poniedziałkowym oświadczeniu Abengoa zauważa, że ​​otrzymana kwota „zostanie wykorzystana w całości przez Abener na zaspokojenie zobowiązań handlowych, finansowych, umownych, doradczych i innych związanych z realizacją projektu będącego przedmiotem nagrody”. Problem ten zaczął się w Polsce w marcu 2015 roku, kiedy Ebener wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola, w celu przedłużenia terminu umownego na wykonanie prac z powodu siły wyższej, a także dochodzenia dodatkowych kwot na warunkach określonych w umowie o nadgodziny oraz odszkodowania i odsetki za zwłokę w zapłacie za zwłokę. Po prawie siedmiu latach problem został rozwiązany ze szczęśliwym zakończeniem dla hiszpańskiej grupy inżynierskiej.

Realizacja gwarancji w cenie

Sprawa w Polsce jest skomplikowana od wybuchu sporu w 2015 roku. Polska firma oparła się własnym wnioskom o arbitraż, wdrażając nawet 30-milionową gwarancję. Jednak w kwietniu 2019 r. Sąd Arbitrażowy przy KIG wydał na rzecz grupy około 77,7 mln euro, oprócz części kosztów arbitrażu.

Toruń, który jest właścicielem 50% spółki, z którą spiera się Abengoa (ECSW), powiedział w oświadczeniu, że:Zainteresowane strony zgadzają się zawiesić wszelkie wszczęte między nimi postępowania sądowe i arbitrażowe oraz potwierdzić, że nie istnieją żadne dalsze lub przyszłe roszczenia wynikające z Umowy..

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.