Afryce Południowej o skoordynowane i kompleksowe działania na rzecz zwalczania cholery

Afryce Południowej o skoordynowane i kompleksowe działania na rzecz zwalczania cholery

Podczas wirtualnego spotkania w celu ustalenia sposobów walki z chorobą, kierując się radami ekspertów, którzy w zeszłą sobotę omawiali niezbędne środki, Antonio wyraził nadzieję, że dyskusja doprowadzi do konkretnych środków.

W tym sensie stwierdził także, że rozważania te powinny pomóc głowom państw w podjęciu decyzji politycznych, które pozwolą na trwały postęp w kierunku wyeliminowania cholery do 2030 roku.

Powiedział, że rozprzestrzenianie się choroby w całym regionie od nadejścia pory deszczowej stanowi przeszkodę w integracji i rozwoju, ponieważ dotknięte kraje zostały zmuszone do realokacji zasobów finansowych i ludzkich do sektora zdrowia, pozostawiając niedostępne inne istotne obszary.

„Założyciele Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC) wyobrażali sobie ją jako wspólnotę powiązaną ze sobą poprzez swobodny przepływ osób, towarów i usług, w ramach szerszego regionalnego programu integracji gospodarczej” – zauważył minister, dodając, że postęp w tym zakresie ścieżka była podważana. Rozprzestrzenianie się cholery.

„Ten scenariusz wymaga skoordynowanej reakcji regionalnej, aby stawić czoła temu wyzwaniu” – stwierdziła kanclerz, podkreślając, że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie zwalczyć choroby, która nie szanuje granic.

Wyjaśnił, że spotkanie ekspertów, które odbyło się 27 stycznia, dotyczyło konieczności nadania priorytetu inwestycjom w infrastrukturę zdrowotną, profilaktykę i promocję zdrowia, aby stworzyć zdrowsze społeczeństwa, uwolnić potencjał ludzki i przesunąć zasoby na zrównoważony rozwój.

„Jeśli przedstawimy jednolity front, w sposób zrównoważony zapobiegniemy powszechnemu rozprzestrzenianiu się cholery oraz chorób i epidemii, które mogą nas spotkać w przyszłości” – powiedział.

Kanclerz wyraziła wiarę w zdolność zjednoczonego regionu do sprostania wyzwaniu, w taki sam sposób, w jaki wykazał on głęboką odporność w obliczu innych wyzwań zdrowotnych, takich jak HIV/AIDS i Covid-19.

W uwagach przed dyskusją podziękował także wszystkim za udział i wsparcie partnerów, takich jak m.in. Światowa Organizacja Zdrowia, Afrykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC Africa), Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) .

mem/kmj

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *