Alberto Fernandez w ONZ odrzuca embargo USA na Kubę i Wenezuelę – Escambrai

Alberto Fernandez w ONZ odrzuca embargo USA na Kubę i Wenezuelę - Escambrai

Argentyna przyłącza się do żądania narodów Kuby i Wenezueli, by znieść embargo nałożone na te kraje, uważając ją za głowę państwa południowego.

Zapewnił prezydenta Argentyny, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, że jedynymi uzasadnionymi sankcjami są sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa. (fot. PL)

Prezydent Argentyny Alberto Fernandez zażądał w środę zniesienia embarga nałożonego przez Stany Zjednoczone na Kubę i Wenezuelę, kiedy wchodziły one na 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Chciałbym zwrócić uwagę na stosowanie jednostronnych środków przymusu. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych jedynymi uzasadnionymi sankcjami są sankcje nakładane przez Radę Bezpieczeństwa w celu wyegzekwowania jej decyzji dotyczących utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.

Dodał, że niniejszym Argentyna przyłącza się do żądania narodów Kuby i Wenezueli, by znieść embargo nałożone na te kraje.

Podobnie wezwał do przestrzegania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego, bezwzględnego poszanowania suwerenności państw, samostanowienia narodów, perspektywy płci i współpracy.

Ze Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów jesteśmy zaangażowani w promowanie współpracy, demokratycznego pluralizmu, współpracy południe-południe oraz współpracy trójstronnej. Podkreślił, że Argentyna jest aktywna w organizacjach pokojowych, co jest podstawowym instrumentem Organizacji Narodów Zjednoczonych i będziemy podążać tą ścieżką.

Z drugiej strony podziękował państwom członkowskim za zaufanie do objęcia przez jego kraj przewodnictwa w Radzie Praw Człowieka w tym roku.

Obrona praw jest częścią naszej tożsamości i historii. Matki i babcie z Plaza de Mayo nauczyły nas wytrwania i walki. Podkreślił, że wytyczyli nam drogę, abyśmy poprzez wolę polityczną i konsensus społeczny mogli realizować unikalny proces eliminacji bezkarności, oparty na pamięci, prawdzie i sprawiedliwości.

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.