AmRest kupuje polską Telepizzę za 8 mln dolarów

AmRest Holdings poinformował o podpisaniu umowy na Kup biznes sieciowy Telepizza w Polsce. W wyniku transakcji AmRest nabędzie ponad 36 własnych i zarządzanych restauracji oraz sieć 71 lokali franczyzowych. W szczególności nabędzie 100% udziałów Telepizza Poland, podmiotu operacyjnego Telepizzy w Polsce. w wyniku, Wśród właścicieli i franczyzobiorców portfolio restauracji AmRest powiększy się do 107 lokalizacji. Oczekiwana wartość transakcji, która zostanie potwierdzona po zamknięciu, szacowana jest na około 8 mln euro. Oczekuje się, że proces zakończy się w nadchodzących miesiącach, po uzyskaniu zezwolenia od odpowiednich organizacji działających na rzecz konkurencji.

W ten sposób potwierdzona została pierwsza dezinwestycja Telepizzy po wyrażeniu zgody na zostanie globalnym głównym franczyzobiorcą Pizza Hut. Niniejsza Karta, mająca zastosowanie w Ameryce Łacińskiej (z wyjątkiem Brazylii), na Karaibach, w Hiszpanii, Andorze, Portugalii i Szwajcarii, zawiera wymóg Telepizza „Powoli opuszczacie rynki takie jak Maroko, Polska, Rosja czy Wielka Brytania”. W szczególności producent pizzy stwierdził, że „Oprócz terytoriów objętych głównymi umowami franczyzowymi (Irlandia i Iran) Telepizza działa obecnie w Angoli, Francji, Malcie, Maroku, Polsce, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii i Rosji. Na tych terytoriach warunki umów mających zastosowanie na tych terytoriach będą przestrzegane.” „Do czasu jej rozwiązania. Bez uszczerbku dla tego Telepizza dołoży wszelkich starań, aby przenieść lokale operacyjne w tych jurysdykcjach na stronę trzecią (w tym Pizza Hut lub jej główny franczyzobiorca w odpowiedniego kraju) lub przekształcenie ich w lokale Pizza Hut.” W tym sensie Grupa AmRest pełni rolę głównego franczyzobiorcy Pizza Hut w Europie, z wyjątkiem rynków Iberii i Szwajcarii, zatem przejęcie biznesu Telepizzy w Polsce oznacza wzmocnienie jej relacji z Pizza Hut poprzez oczekiwane przejście do Północ. Skonsolidowano 107-sklepową amerykańską markę. Ze swojej strony Telepizza zauważa, że ​​„proces ten stanowi szansę rozwoju dla każdego z franczyzobiorców Telepizzy w Polsce, który… Będą mogli indywidualnie zbadać nowe możliwości usprawnienia swojej działalnościa także dla obecnych pracowników w Polsce, którzy staną się częścią dużej grupy o silnej obecności na polskim rynku.

Monica Czes, Szefowa Pizza Hut w AmRest, komentuje: „To przejęcie pozycjonuje AmRest jako lidera branży dostaw pizzy w Polsce, która w ostatnich latach odnotowała ogromny wzrost. Jesteśmy przekonani, że dzięki doświadczeniu AmRest i doskonałości operacyjnej, możemy zaoferować ogromną wartość naszym klientom.” „I naszym akcjonariuszom. Chcielibyśmy również serdecznie powitać w naszej rodzinie wszystkich pracowników i franczyzobiorców Telepizzy w Polsce. Nie możemy się doczekać wspólnej pracy, aby stworzyć wyjątkową ofertę dla klientów, łącząc wysoką jakość produkty wysokiej jakości i doskonała obsługa dostawy.” Podobnie AmRest podkreśla, że ​​”umowa przyczyni się do wzmocnienia naszej pozycji jako operatora w sektorze pizzy i dostaw do domu w Europie. Obecnie, wraz z prawami master franczyzy marki Pizza Hut, spółka jest dobrze przygotowana do rozwoju segmentu Pizza Działalność Hut poprzez własne restauracje i franczyzę we Francji, Niemczech, Rosji i Europie Środkowej Pablo Juantegui, dyrektor generalny i dyrektor generalny Telepizzy, ze swojej strony wyjaśnia, że ​​„skoro nie mogło być inaczej, zawsze braliśmy pod uwagę interesy naszych franczyzobiorców i pracowników w Polsce, którzy niewątpliwie mają przed sobą przyszłość.” „Droga pełna wielkich możliwości i nowych wyzwań. Ze strony Telepizzy pragniemy życzyć im wszystkiego najlepszego i docenić ich ogromny wkład w grupę przez te lata.”

Kup 15 KFC we Francji

Z drugiej strony AmRest Holdings poinformował również, że w dniu 26 lipca 2018 roku podpisał umowę Nabycie 15 restauracji KFC we Francji, która zakłada umowę franczyzową z marką amerykańskiej grupy Yum! Znaki towarowe. W szczególności Umowa Ramowa została zawarta pomiędzy AmRest Opco, AmRest Leasing i AmRest Estate, jako stroną kupującą, a KFC France i Novo, jako stroną sprzedającą. Oczekiwana cena zakupu za tę transakcję wynosi 33,3 mln euro, a ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu zamknięcia transakcji. Szacunkowy dochód tych 15 restauracji w 2017 roku wyniósł 40 mln euro. W ten sposób AmRest doda tę grupę sklepów do 44 sklepów KFC działających obecnie we Francji. Strony zamierzają zakończyć transakcję, łącznie z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa KFC i zapłatą ceny nabycia, na koniec roku obrotowego 2018. Realizacja tej umowy uzależniona jest od spełnienia dodatkowych warunków, takich jak zawarcie innych umowy zapewniające sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa po zamknięciu oraz konsultacje z przedstawicielami pracowników i komisjami ds. zdrowia i bezpieczeństwa w Kentucky we Francji, a także brak znaczących negatywnych zmian. Jednocześnie została podpisana umowa rozwojowa pomiędzy AmRest Opco a KFC France określająca plany rozwoju marki „KFC” we Francji. Według niego, AmRest planuje otworzyć około 150 restauracji KFC na rynku francuskim do końca 2023 roku.

Sprzedaż w Hiszpanii w drugim kwartale wyniosła 57 milionów

W innym kontekście AmRest Holdings ogłosił swoje wyniki za drugi kwartał roku, w którym to podkreślił Sprzedaż wzrosła do 354 mln euro, czyli o 23,6% w porównaniu z tym samym okresem 2017 r.. Jak wskazano w komunikacie, na wzrost przychodów grupy w drugim kwartale 2018 roku wpłynęła także konsolidacja wyników przejętej 16 maja 2017 roku sieci dostaw Pizza Hut we Francji; spółka zależna sieci Pizza Hut w Niemczech, która została przejęta 31 lipca 2017 r.; Od nabycia 22 restauracji KFC w dniu 2 października 2017 r. w Rosji; Do chwili obecnej przejęcie 38 restauracji KFC we Francji w czwartym kwartale 2017 r.; Restaurant Partner Polska, której akcje AmRest nabył w dniu 31 sierpnia 2017 roku; oraz 16 restauracji Pizza Hut w Moskwie, które nabyły aktywa 1 czerwca 2018 r. (łączna sprzedaż w drugim kwartale 2018 r. wyniosła 34 mln euro). Po wyłączeniu sprzedaży spółek giełdowych przychody grupy w drugim kwartale 2018 roku wzrosły o 12,6%.

Wyniki sprzedaży Dywizji Środkowoeuropejskiej we wspomnianym okresie wyniosły 172 mln euro, co oznacza wzrost o 17,8% w stosunku do analogicznego kwartału 2017 roku. Przychody dywizji rosyjskiej wzrosły do ​​42 mln euro, co oznacza wzrost o 19,7%. Przychody w Europie Zachodniej osiągnęły poziom 125 mln euro, co stanowi wzrost o 35,3%. Dla tej części Sprzedaż na rynku hiszpańskim, ujęta w segmencie Europy Zachodniej, wyniosła 57 mln euro W drugim kwartale 2018 roku roczny wzrost o 11,0%. Podobnie w Chinach zanotowała przychody na poziomie 20 mln euro, czyli o 16,5% więcej. Wreszcie, raportowany dochód w segmencie nienotowanym na giełdzie wyniósł 4 miliony euro (+32,3%).

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *