Bruksela uważa, że ​​niższe ceny energii poprawiają perspektywy wzrostu

Bruksela uważa, że ​​niższe ceny energii poprawiają perspektywy wzrostu

Nowe prognozy przewidują, że PKB UE wyniesie 1,0% w 2023 r. i 1,7% w 2024 r., co oznacza wzrost z poprzednich szacunków na poziomie 0,8% i 1,6%.

Gospodarka europejska nadal wykazuje odporność w trudnym kontekście globalnym i oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie bardziej niż oczekiwano. Przyczyny wynikają głównie z niższych cen energii, złagodzenia ograniczeń podażowych oraz silnego rynku pracy, który spowolnił wzrost w pierwszym kwartale 2023 r., raz na zawsze rozwiewając obawy przed recesją. Takie były główne wnioski z wiosennej prognozy Komisji Europejskiej, która została zaprezentowana w poniedziałek w Brukseli.

Dobry początek roku oznacza, że ​​prognozy wzrostu dla unijnej gospodarki kształtują się na poziomie 1,0% w 2023 r. i 1,7% w 2024 r. (wobec 0,8% na 2023 r. i 1,6% na 2024 r. wskazanych w najnowszych prognozach z lutego). Korekty w górę dla strefy euro są podobnej wielkości, przy prognozowanym obecnie wzroście PKB na poziomie 1,1% i 1,6% odpowiednio w 2023 i 2024 roku.

Oczekuje się, że Irlandia będzie miała najwyższą stopę wzrostu spośród 27 państw członkowskich bloku na poziomie 5,5% w tym roku i 5,0% w 2024 r. Jednak Szwecja i Estonia skurczą się w tym roku z PKB odpowiednio -0,5% i -0,4%. Dla kraju bałtyckiego rok 2023 powinien być drugim z rzędu rokiem ujemnego wzrostu, ale oczekuje się silnego odbicia i wzrostu o 3,1% w 2024 r.

Wśród dużych gospodarek strefy euro będzie też tą, która poprowadzi wzrost w 2023 r. Wyprzedzi Holandię (1,8 proc.) czy Włochy (1,2 proc.). W przypadku Niemiec, potęgi gospodarczej bloku, oczekuje się, że w tym roku odnotują słaby wzrost na poziomie zaledwie 0,2%, aw przyszłym roku 1,4%. Francja powinna osiągnąć nieco lepszy wynik w tym roku (0,7%) i podwoić w przyszłym roku.

poprawa do Hiszpanii

W przypadku Hiszpanii Komisja Europejska przewiduje, że do 2023 r. będzie ona siódmą najbardziej rozwijającą się gospodarką o 1,9%, co oznacza wzrost poprzedniej prognozy o pięć dziesiątych. Szacuje się, że do 2024 roku PKB wzrośnie o 2%.

Po tym, jak hiszpańska gospodarka wzrosła o 5,5% w 2022 r., efekty będą odczuwalne w 2023 r. dzięki tej dynamice, wspieranej również efektem zwiększonej aktywności turystycznej. Ale Bruksela ostrzega przed „ryzykiem spadkowym” z powodu zaostrzenia warunków finansowych, takich jak wzrost kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu.

Wysoka inflacja

Ale to nie wszystkie dobre wieści. Ze względu na ciągłą presję na ceny bazowe, inflacja została również zrewidowana w górę w porównaniu z zimą i obecnie oczekuje się, że osiągnie 6,7% w 2023 r. i 3,1% w 2024 r., przy wyższych prognozach, niższych dla strefy euro.

Najbardziej ucierpi Węgry z inflacją na poziomie 16,4% w tym roku, a następnie Czechy i Polska z odczytami zbliżonymi do 12%. Luksemburg, Belgia i Hiszpania powinny mieć najniższe odczyty inflacji, między 3% a 4%, w 2023 r.

„Gospodarka UE jest niezwykle odporna na agresję Rosji na Ukrainę, co doprowadziło do poprawy dzisiejszych prognoz wzrostu na 2023 rok” – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

„Przy wyraźnie niższych cenach energii rządy powinny być w stanie wyeliminować dotacje i zmniejszyć swoje zadłużenie” – powiedział Dombrovskis.

Drastycznie niższe ceny energii wkraczają do gospodarki, obniżając koszty produkcji firm. Konsumenci również obserwują spadek rachunków za energię, chociaż oczekuje się, że konsumpcja prywatna pozostanie niska, ponieważ wzrost płac nie nadąża za inflacją.

Po osiągnięciu wartości szczytowej w 2022 r. inflacja zasadnicza w I kwartale 2023 r. nadal spadała w związku z gwałtownym spadkiem cen energii. Jednak inflacja bazowa (inflacja zasadnicza z wyłączeniem energii i surowej żywności) okazuje się trwalsza.

W marcu osiągnął rekordowy poziom 7,6%, ale oczekuje się, że w horyzoncie perspektywy będzie stopniowo spadać, ponieważ marże zysku absorbują większą presję płacową i zaostrzają warunki finansowania.

Zwrócił uwagę, że „inflacja okazała się solidniejsza niż oczekiwano, ale oczekuje się, że będzie stopniowo spadać przez pozostałą część 2023 r. do 2024 r. Poprawa finansów publicznych będzie kontynuowana wraz ze stopniowym znoszeniem dopłat do energii”. Konferencja prasowa Komisarza UE ds. Gospodarki Paolo Gentiloni.

Co roku komisja publikuje dwie prognozy pełne (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy pośrednie (zimową i letnią). Wstępna prognoza obejmuje roczne i kwartalne PKB oraz inflację na bieżący i przyszły rok dla wszystkich krajów członkowskich, a także agregaty dla UE i strefy euro.

Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej na lato 2023 r. zaktualizuje prognozy PKB i inflacji i ma zostać opublikowana w lipcu 2023 r.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *