Cyfrowe zdrowie. Jak podnieść efektywność usług medycznych

W kategorii cyfrowych usług publicznych, w tym usług medycznych, Polska zajmuje 20. miejsce w Unii Europejskiej w indeksie społeczeństwa cyfrowego i gospodarki (DESI). Jednak ze wszystkich środków przeznaczonych na poprawę jakości opieki zdrowotnej w Narodowym Planie Odbudowy tylko 21% środków przeznaczono na cyfryzację. Pół.

Po zatwierdzeniu przez Brukselę Narodowego Planu Odbudowy w Polsce, rozpocznie się w Polsce największy program inwestycyjny w historii sektora zdrowia. W sumie będzie to ponad 5 miliardów euro. Jednym z elementów tego programu jest transformacja cyfrowa, w tym cyfryzacja usług medycznych.

Technologie cyfrowe zaczynają wyznaczać trendy medycyny na świecie. Jak założyć kompleksowe wdrożenie w Polsce zgodnie ze światowymi trendami, potrzeby pacjentów i lekarzy są analizowane za pomocą najnowszego raportu 300RESEARCH: Digital Health. Jak podnieść efektywność usług medycznych

Miliard euro Zaangażowanie w KPO nie wystarczy, aby zdigitalizować dziedzinę zdrowia, biorąc pod uwagę szybki rozwój tego sektora na świecie. Według danych firm doradczych:

Fundusze KPO z pewnością pomogą zdigitalizować dokumentację medyczną czy wdrożyć podstawowe rozwiązania dla telemedycyny, a zmiana społeczna wymaga zwiększonych nakładów finansowych i zmiany filozofii cyfrowej transformacji usług publicznych. Autorem raportu jest Christian Schuksk, ekonomista specjalizujący się w gospodarce cyfrowej. Cyfrowe zdrowie. Jak podnieść efektywność usług medycznych.

Cyfryzacja usług medycznych to nie tylko wymóg w czasie pandemii, ale także rozwiązanie zastępcze czy tymczasowe. Technologie cyfrowe już zaczynają dyktować trendy medyczne na świecie.

W raporcie 300RESEARCH przeanalizowano sposób przygotowania całościowego wdrożenia w Polsce zgodnie ze światowymi trendami Cyfrowe zdrowie. Jak podnieść efektywność usług medycznych.

W raporcie zauważamy:

  • Brakujące ogniwa w krajowym planie odbudowy e-zdrowia;
  • Stopień wykorzystania narzędzi cyfrowych w Polsce na tle Europy;
  • Wyzwania stojące przed państwem i osobami pracującymi nad digitalizacją sektora zdrowia: Analizujemy cztery najważniejsze wyzwania:

1 bezpieczeństwo danych.

2 Zwalczanie wykluczenia cyfrowego.

3 Stwórz mechanizm płatności za innowacje cyfrowe.

4 System odpowiedzialności za projekt.

  • Globalne trendy i trendy w inwestycjach w e-zdrowie;
  • Technologie cyfrowe, które są już dostępne i używane przez lekarzy na całym świecie (w tym w Europie) (np. Aplikacje na smartfony)

Ważny element Zalecenia dla decydentówWarto zastanowić się nad procesem inwestycyjnym i decyzyjnym w zakresie digitalizacji usług medycznych. Raport podkreśla między innymi:

  • Konieczność stworzenia systemu sterowania procesem opartego na sztucznej inteligencji,
  • Uwzględnienie rozwiązań z prywatnego sektora technologicznego (medtechs).

Z danych CBOS za rok 2020 jasno wynika, że ​​ograniczenia w poruszaniu się dla wielu osób utrudniły lub wręcz uniemożliwiły kontakt z lekarzem. W dużej mierze jest to efekt niższej cyfryzacji sektora ochrony zdrowia w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Bezprecedensowa sytuacja pandemii COVID-19 to także doskonała okazja do zrobienia skoku w cyfrowej transformacji sektora zdrowia. Preferują to zarówno czynniki społeczne: zaufanie do telemedycyny wśród pacjentów i klinicystów dramatycznie wzrosło, jak i czynniki instytucjonalne, ponieważ cyfryzacja sektora zdrowia jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Rozwój rynku prywatnych elektronicznych usług medycznych jest również duży – Dice Christian Łukasik.

Zdaniem analityków Deloitte medycyna do 2025 roku zasadniczo zmieni priorytety i metody podejmowania decyzji w diagnostyce i leczeniu.

„Zgodnie z ideą„ 4P ”(predykcyjna, prewencyjna, interpersonalna i partycypacyjna) medycyna musi być predykcyjna, prewencyjna, osobista i partycypacyjna.Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych z zakresu analityki zbiorów danych, genomiki, sztucznej inteligencji, nanotechnologii , komputery kwantowe czy komunikacja 5G, będzie można go szybciej diagnozować i lepiej dostosowywać do indywidualnych potrzeb pacjentów, a także skuteczniej przeprowadzać procedury badawczo-rozwojowe.Deloitte w Raporcie „piszą analitycy, przyszłość nie imponuje. Przewidywanie przyszłości nauk o zdrowiu i naukach przyrodniczych w 2025 r. ”

Harmonogram realizacji inwestycji informatycznych w służbie zdrowia zakłada, że ​​wszystkie planowane rozwiązania będą działać w Polsce nie później niż w I kwartale 2026 roku. Dogonić. Zamiast tego ewoluuje wraz z nim.

>>> Pełen raport można pobrać tutaj: Digital Health. Jak podnieść efektywność usług medycznych


300 poprzedniego raportu BADAWCZEGO o cyfryzacji w Polsce:

Raport Digital Alma Mater: Jak uwolnić cyfrowy gen nauki w Polsce?

______

Raport Efekt zamrażania. Szansa na radykalną cyfryzację gospodarki.

______

Raport 30 lat od Polski w sieci. Internet to dopiero początek

Dostęp do wszystkich raportów 300RESEARCH jest otwarty, pobierz je. Więcej raportów tutaj

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *