Czechy, Polska, Chile i Tajlandia to kraje wschodzące o najlepszej sytuacji gospodarczej

Czechy, Polska, Chile i Tajlandia to kraje wschodzące o najlepszej sytuacji gospodarczej

To właśnie te kraje są najbliżej szybkiego ożywienia gospodarczego – wynika z badania przygotowanego przez ubezpieczyciela kredytów Coface.

Spośród 34 krajów wschodzących objętych analizą ubezpieczyciela tylko te cztery spełniły trzy podstawowe kryteria badania: konkurencyjność cenowa uzyskana dzięki deprecjacji ich walut, zdolność zadłużeniowa przedsiębiorstw oraz umiarkowane ryzyko polityczne.

W badaniu podkreślono, że gospodarki te, które reprezentują mniej niż 2% światowego PKB, są stosunkowo uprzemysłowione i nie eksportują zbyt wiele na rynki wschodzące najbardziej dotknięte kryzysem.

Ponadto Czechy, Polska, Chile i Tajlandia mają dobre podstawy gospodarcze, takie jak niska presja inflacyjna, niski lub umiarkowany dług publiczny oraz brak deficytu na rachunku obrotów bieżących.

Na drugim biegunie, jako gospodarki wschodzące, które nie mają zbyt wiele miejsca na ożywienie, znajdują się takie kraje, jak Chiny, Arabia Saudyjska, Egipt czy Ekwador, szczególnie ze względu na aprecjację ich walut i wysoki poziom ryzyka politycznego.

Covas podkreśla przypadek Chin, gdzie firmy z tego azjatyckiego kraju również odnotowują bardzo wysoki poziom zadłużenia.

W odniesieniu do każdego z kryteriów raport wskazuje, że czternaście spośród objętych badaniem krajów zyskało konkurencyjność dzięki wykorzystaniu najnowszych trendów na rynku giełdowym.

Na tej sytuacji skorzystały Czechy, Polska, Bułgaria, Węgry, Malezja, Tajlandia i Turcja jako eksporterzy wyrobów przemysłowych, których waluta od 2013 roku uległa umiarkowanej deprecjacji.

Brazylia, Meksyk, Chile, Kolumbia, Kazachstan, Republika Południowej Afryki i Rosja skorzystały na trendach na rynku walutowym, ponieważ są eksporterami surowców, których waluty straciły wiele na wartości.

Wietnam, Chiny, Ekwador, Egipt i Arabia Saudyjska znajdują się po drugiej stronie, ponieważ ich waluty umocniły się w ujęciu realnym przy zastosowaniu trzeciej waluty lub stałego systemu wymiany w stosunku do dolara.

Jeśli chodzi o poziom zadłużenia przedsiębiorstw, w badaniu podkreślono, że w Brazylii, Malezji, Turcji, Bułgarii i Rosji całkowite zadłużenie przedsiębiorstw przekracza 90% PKB lub wzrosło o co najmniej dziesięć punktów od połowy 2008 r.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *