Do Walencji przybywa „Dzień Innowacji w Turystyce”, sygnalizując przyszłość

Do Walencji przybywa „Dzień Innowacji w Turystyce”, sygnalizując przyszłość

27 września 2023 r., w Światowy Dzień Turystyki, w Walencji odbędzie się „Dzień Innowacji w Turystyce”, podczas którego odbędą się trzy międzynarodowe wydarzenia z branży turystycznej.

Celem tego ważnego wydarzenia jest stworzenie solidnego ekosystemu wspierającego przedsiębiorców i MŚP w sektorze turystycznym, aby mogli rozszerzyć swoją działalność i poprawić swój zrównoważony rozwój, jednocześnie zachęcając do innowacji i tworzenia przedsiębiorstw w branży.

W Światowy Dzień Turystyki, w środę 27 września 2023 r., Finnova organizuje „Dzień Innowacji w Turystyce”, dzień obejmujący trzy wydarzenia mające na celu promowanie przyciągania talentów w sektorze turystycznym, pozycjonując Walencję jako laboratorium dobrych praktyk w turystyce w ramach wyróżnienia jako Zielona Stolica Europy 2024 i udostępnienia branży możliwości finansowania poprzez fundusze europejskie.

Dzień Innowacji w Turystyce będzie kamieniem milowym w branży turystycznej, łącząc projekty i inicjatywy dotyczące trzech istotnych tematów w sektorze: kultury, zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości kobiet. Zapraszamy instytucje, przedsiębiorców i obywateli do wzięcia udziału w dniu inspiracji, nauki i współpracy, który odbędzie się w Walencji 27 września o godzinie 10:00, a wstęp dla uczestników będzie bezpłatny.

Forum „CulturalDeTour”: Akceleracja przedsiębiorców zajmujących się turystyką kulturową

Dzień rozpocznie się wydarzeniem „CulturalDeTour Forum: współpraca transgraniczna na rzecz turystyki regionalnej i innowacyjnej finansowanej przez Unię Europejską (UE)”, które jest wydarzeniem towarzyszącym Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Tydzień Regionów Unii Europejskiej), zatwierdzony przez Komisję Europejską. Uruchomiony zostanie program akceleracyjny CDT Boost będący częścią projektu „Wycieczka kulturalna” Ma na celu wspieranie przedsiębiorców działających w sektorze kultury w rozszerzaniu ich działalności i poprawie ich zrównoważonego rozwoju.

CDT Boost zapewni uczestnikom narzędzia potrzebne do rozwoju, poszerzenia i udoskonalenia praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez dostęp do innowacyjnych zasobów, mentoringu i komunikacji. Z kolei zaprezentowane zostaną europejskie programy finansowania sektora turystyki i kultury, tak aby właściciele projektów i inicjatyw mogli je zidentyfikować i wybrać.

Finansowany z programu Kreatywna Europa projekt CultureDeTour ma na celu wykorzystanie innowacji opartych na projektowaniu i integrację zrównoważonego rozwoju w celu wzmocnienia współpracy w sektorze turystyki kulturalnej i stworzenia sieci innowacji, która poprawi odporność gospodarczą w fazie ożywienia po pandemii Covid-19.

Projekt zawiera także m.in Platforma internetowa Oraz innowacyjne wydarzenia, takie jak te, które obecnie oferujemy, aby wspierać przedsiębiorców z branży kulturalnej w rozszerzaniu ich działalności i poprawie ich zrównoważonego rozwoju.

Forum „Fu-Tourism 5.0”: Walencja w kierunku zrównoważonej turystyki jako zielonej stolicy Europy 2024

Podczas drugiego wydarzenia tego dnia europejski projekt COSME „FU-TOURISM 5.0 – Przyszłościowy ekosystem wsparcia biznesowego na rzecz przejścia MŚP z branży turystycznej na odporność ekologiczną” dla MŚP z branży turystycznej w kierunku odporności na środowisko») z budżetem ponad 4 mln euro i czas trwania zostaną przedstawione: 36 miesięcy i ma na celu wsparcie europejskich MŚP z branży turystycznej w przejściu na zieloną i włączającą gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania zasad gospodarki regeneracyjnej.

FU-TOURISM ma również na celu rozwój platformy i sieci klastrów z lokalnymi ekosystemami, które umożliwiają lepszą współpracę w zakresie innowacji między MŚP z branży turystycznej, a także między MŚP, inkubatorami i akceleratorami.

Aby to osiągnąć, w ramach projektu uruchomiony zostanie program akceleracyjny, który zidentyfikuje i zapewni wsparcie 102 MŚP z branży turystycznej z sześciu uczestniczących krajów europejskich: Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Belgii, Austrii i Polski poprzez usługi wsparcia na rzecz zrównoważonego rozwoju, biznesu włączającego i bezpośredniej pomocy finansowej:

Program akceleracyjny wesprze 60 MŚP, po 10 z każdego kraju (Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Belgia, Austria i Polska) w ramach 5-miesięcznego programu wsparcia i dotacji finansowej w wysokości 20 000 euro.

W ramach programu Scaling Up wybrane zostanie 7 stowarzyszeń MŚP w każdym kraju, łącznie 42 (Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Belgia, Austria, Polska), które otrzymają dotację w wysokości 30 000 euro i program wsparcia biznesowego.

W projekcie bierze udział siedem krajów europejskich, z których sześć świadczy bezpośrednie usługi wsparcia dla MŚP za pośrednictwem organizacji takich jak EUPOLIS (HR), FINNOVA (BE, ES), ENVOLVE (GR), SYNYO (AT) i VESTB (PL). Aby zwiększyć tę synergię, zostanie ono uwzględnione w wyzwaniu Awake Tourism Challenge Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), którego Vinova jest partnerem. Inicjatywa ta ma na celu znalezienie najbardziej innowacyjnych start-upów pracujących na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, podkreślając zaangażowanie tej organizacji w promowanie innowacji i…

Zrównoważony rozwój w sektorze turystycznym. Ta synergia umożliwi również prezentację na temat funduszy europejskich na rzecz sektora zrównoważonej turystyki, podczas której firmy i przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do większych możliwości wzrostu.

Konkurs na Nagrodę Przedsiębiorczości Społecznej 2023: Turystyka i Kobiety

Trzecim i ostatnim wydarzeniem dnia zostanie ogłoszony nabór do konkursu Founders Awards 2023, skierowanego do projektów promowanych przez kobiety na etapie pomysłu, startupu lub biznesu. W tegorocznej edycji nagrody skupiają się na projektach społecznych, które wspierają i tworzą lepszy świat oraz kontynuują strukturę nagradzających projektów promowanych przez kobiety na etapie pomysłu, startupu czy biznesu. W ramach Dnia Innowacji Turystycznych projekt prezentowany jest przedsiębiorcom i społeczności.

Walencja w kierunku zrównoważonej turystyki

Wydarzenie to jawi się jako szansa dla miasta Walencji i jego kwitnącej branży turystycznej. W krytycznym momencie, gdy zrównoważony rozwój jest niezbędny, inicjatywa ta zapewnia silne wsparcie małym i średnim lokalnym przedsiębiorstwom turystycznym, aby mogły przejść na bardziej ekologiczne i odporne podejście. Celem wydarzenia, w ramach którego Walencja została oznaczona jako Zielona Stolica Europy 2024, jest położenie podwalin pod utworzenie laboratorium dobrych praktyk z projektami takimi jak FU-TOURISM 5.0 i CulturalDeTour jako niezbędnymi sojusznikami w ucieleśnianiu wizji odpowiedzialnej turystyki.

Laboratorium to ma na celu promowanie wzrostu gospodarczego, ochronę środowiska i pozycjonowanie Walencji jako wiodącego celu podróży w kontekście europejskim, kładąc podwaliny pod prężną i dobrze prosperującą branżę turystyczną w przyszłości.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *