Dwadzieścia siedem stoi przed trudnym i wirusowym rokiem

Bruksela W 2022 r. Unia Europejska stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak dalsza walka z pandemią, uruchamianie funduszy naprawczych, opracowywanie prawodawstwa klimatycznego lub cyfrowego oraz radzenie sobie z zagrożeniami zewnętrznymi, zwłaszcza ze Wschodu.

Koronawirus choroba Pandemia, ożywiona obecnie wariantem omikronu, pozostaje największym globalnym wyzwaniem, a Unia Europejska koncentruje swoje wysiłki na promowaniu szczepień dawkami przypominającymi i zwiększaniu darowizn leków dla krajów trzecich.

energia i inflacja Przy rekordowych cenach gazu i jego automatycznym wpływie na rachunki za prąd odbiorców oraz perspektywa poprawy sytuacji w pierwszych miesiącach roku, kryzys cen energii nadal będzie jednym z głównych problemów Unii Europejskiej w 2022 roku.

Klimat i cyfra Równolegle UE rozpoczęła opracowywanie przepisów mających na celu zmniejszenie emisji o 55% w 2030 r. w porównaniu z 1990 r. jako droga do dekarbonizacji gospodarki w połowie stulecia, debata, która będzie trwać przez lata i oczekuje się, że będzie intensywna. Będzie też próbowała uchwalić w pierwszym kwartale dwie główne ustawy ograniczające siłę wielkich platform internetowych, takich jak Google, Facebook czy Amazon, które mają regulować wolną konkurencję.

Bezpieczeństwo i obrona Wielki zakład Unii Europejskiej w obronie 2022 r., który musi zostać zatwierdzony w marcu, to tzw. kompas strategiczny dla 27 krajów, aby uzyskać autonomię w zakresie bezpieczeństwa i obrony w obliczu nowych wyzwań, takich jak zagrożenia hybrydowe czy cybernetyczne, i która uwzględnia możliwość rozmieszczenia sił Szybka akcja około 5000 żołnierzy. Największym zagrożeniem, przed jakim stoi obecnie UE w swoim najbliższym otoczeniu, jest napięcie między Ukrainą a Rosją.

ożywienie gospodarcze Unia Europejska stoi przed zadaniem uruchomienia funduszu naprawczego w wysokości 800 miliardów euro, za pomocą którego chce ożywić gospodarkę po rozprzestrzenieniu się pandemii oraz promować transformację środowiskową i cyfrową. Po zatwierdzeniu większości planów krajowych państwa członkowskie stają przed pierwszym testem reform i inwestycji obiecanych Brukseli w 2022 r. w celu odblokowania transz pomocy, co jest bezprecedensowym wyzwaniem w bloku.

Uruchomienie funduszu naprawczego zbiega się z momentem, w którym ożywienie gospodarcze zagrożone przez inflację i obecny kryzys podaży wywołały obawy w Brukseli związane z jego skutkami. Do tego wszystkiego dochodzi wznowienie dyskusji o przyszłości reguł fiskalnych, które wyznaczają limity długu publicznego i deficytu, dyskusję, którą władza chce zakończyć przed końcem roku.

Inne sekcje

Kwestie dotyczące praw

autorytarne zaspy. Sytuacja na Węgrzech i w Polsce, gdzie fundusze odzyskania środków po pandemii są zamrożone do czasu, gdy odwrócą się od naruszeń zasad opartych na UE, takich jak niezawisłość sądów lub niedyskryminacja, pozostanie jednym z głównych wewnętrznych wyzwań UE w 2022 r.

imigracja. W UE nadal istnieje podział między krajami pierwszej linii, które domagają się sprawiedliwego podziału odpowiedzialności w sprawach imigracyjnych, a innymi, takimi jak kraje Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Słowacja, Czechy i Węgry – które niechętnie przyjmują uchodźców . .

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.