Ekwador Szczegóły priorytetowego programu memorandum podpisanego z Unią Europejską

Ekwador Szczegóły priorytetowego programu memorandum podpisanego z Unią Europejską

Ta treść została opublikowana 17 lipca 2023 – 14:44


Quito, 17 lipca (EFE). – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ekwadoru przedstawiło szczegółowy program wraz z ośmioma priorytetami określonymi w protokole ustaleń podpisanym w poniedziałek z Unią Europejską (UE), aby ukierunkować rozwój ich stosunków.

Memorandum zostało podpisane przez ministra spraw zagranicznych Ekwadoru Gustavo Manrique i wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Josepa Borrella w Brukseli, gdzie odbywa się szczyt UE-CELAC.

Osiem programów

Memorandum obejmuje programy takie jak środowisko, w tym przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i łagodzenie ich skutków, ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej lądowej i morskiej oraz promowanie zrównoważonego wzrostu i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podobnie program gospodarczy i społeczny, który obejmuje promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowanie innowacji cyfrowych.

Obejmuje także agendę naukowo-edukacyjną, w tym wspieranie rozwoju akademickiego i badań naukowych poprzez wymianę uniwersytecką i centra szkoleń naukowych.

Program współpracy na rzecz rozwoju jest powiązany z kwestiami społecznymi i humanitarnymi, w tym z chronicznym niedożywieniem dzieci i zdrowiem publicznym.

Agenda bezpieczeństwa obejmuje zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, nielegalnego handlu i produkcji narkotyków, zwalczanie terroryzmu i zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi, zwalczanie szkodliwej dezinformacji oraz wzmacnianie cyberbezpieczeństwa.

Agenda migracji wspomina w szczególności o zarządzaniu kryzysem migracyjnym i jego wpływie na Ekwador i region.

Siódma oś dotyczy promowania inwestycji w inteligentną, czystą i bezpieczną komunikację w sektorach cyfrowym, klimatycznym, energetycznym i transportowym poprzez inicjatywę Unii Europejskiej „Global Gate”.

Ta ostatnia jest agendą wielostronnej współpracy w kwestiach globalnej i regionalnej polityki zagranicznej, w szczególności ochrony światowego ładu opartego na zasadach.

Unia Europejska, wiodący inwestor bezpośredni

W ostatnich latach Unia Europejska i Ekwador pogłębiły i rozszerzyły swoje historyczne stosunki polityczne, gospodarcze i oparte na współpracy.

Dwustronna agenda Ekwadoru z UE zintensyfikowała się we wszystkich sektorach, w tym w handlu, ponieważ handel dwustronny stale rośnie od czasu wejścia w życie umowy handlowej UE w 2017 r.

Unia Europejska jest pierwszym bezpośrednim inwestorem zagranicznym w Ekwadorze i trzecim partnerem handlowym po Stanach Zjednoczonych i Chinach. MSZ poinformowało w komunikacie, że ekwadorski eksport do Unii Europejskiej wynosi ok. 4 mld USD.

Zauważył, że Ekwador jest zdecydowanym orędownikiem forów wielostronnych i integracji regionalnej, opartej na zasadach, poszanowaniu praw człowieka, demokracji i rządach prawa.

Ekwador – dodała – jest obecnie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ (2023-2024) i jednoznacznie potępia działania Rosji na Ukrainie oraz wspiera/współsponsoruje rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzenie Ogólne Rady Bezpieczeństwa ONZ . ONZ i Rada Praw Człowieka ONZ. EFE

sm/enb

© EFE 2023. Redystrybucja i redystrybucja całości lub części treści Usług Efe jest wyraźnie zabroniona, bez uprzedniej i wyraźnej zgody Agencji EFE SA

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *