Europejska gospodarka spowalnia z powodu niższej konsumpcji i polityki pieniężnej

Europejska gospodarka spowalnia z powodu niższej konsumpcji i polityki pieniężnej

Komisja Europejska zrewidowała w dół swoje prognozy wzrostu w stosunku do najnowszej prognozy z wiosny, potwierdzając spowolnienie gospodarcze w UE w kontekście regresu w Niemczech.

  • Komisja spodziewa się wzrostu na poziomie 0,8% w 2023 r. i 1,4% w 2024 r. (wobec odpowiednio 1% i 1,17% w wiosennej prognozie). Dane te są spadkowe m.in. ze względu na spowolnienie niemieckiej gospodarki, która w 2023 roku skurczy się o 0,4%. Jest to rewizja w dół prognozowanego na wiosnę wzrostu na poziomie 0,2%.
  • Obniżono także prognozy dla Holandii. Oczekuje się, że kraj odnotuje roczny wzrost na poziomie 0,5%, co oznacza rewizję w dół o 1,3% w porównaniu z prognozą wiosenną. Podobnie w przypadku Włoch Komisja Europejska spodziewa się wzrostu o 0,9% w 2023 r. (w porównaniu z 1,2% w prognozie wiosennej). Z kolei prognozy dla Francji i Hiszpanii zostały zrewidowane w górę, gdzie oczekuje się wzrostu na poziomie odpowiednio 1% i 2,2%.
  • W Europie Środkowej, w kontekście gwałtownego spadku konsumpcji, polska gospodarka znacznie spowolni, rosnąc w 2023 roku o 0,5% (wobec 0,7% w prognozie wiosennej).
  • Oczekiwania inflacyjne na 2023 r. zostały nieznacznie zrewidowane w dół do 6,5% z 6,7% w prognozie wiosennej. W szczególności ceny energii powinny w dalszym ciągu spadać w umiarkowanym tempie.
  • Po stronie popytowej szczególnie słaba pozostaje konsumpcja ze względu na utrzymujący się wysoki poziom inflacji. We Francji spadek spożycia gospodarstw domowych wpływa głównie na wydatki na żywność.

Liczby te podsycają obawy o spowolnienie europejskiej gospodarki w połączeniu z przedłużającym się okresem inflacji powyżej celu 2%, co może mieć wpływ na czwartkową decyzję Europejskiego Banku Centralnego dotyczącą polityki pieniężnej. Choć od 27 lipca 2022 r. bank centralny podniósł oficjalne stopy procentowe dziewięć razy z rzędu, spowolnienie gospodarcze może skłonić EBC do wyhamowania tempa podwyżek stóp procentowych i złagodzenia restrykcyjnej polityki pieniężnej w nadchodzących decyzjach. .

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *