Eurostat potwierdza, że ​​Hiszpania nadal należy do największych gospodarek europejskich, które odczuwają najmniejsze obciążenia finansowe

Eurostat potwierdza, że ​​Hiszpania nadal należy do największych gospodarek europejskich, które odczuwają najmniejsze obciążenia finansowe

W trakcie debaty w Europie na temat Pożądanie podwyższenia lub obniżenia podatków w celu sfinansowania środków mających na celu walkę z kryzysem Biorąc pod uwagę energię i inflację powstałą w wyniku wojny na Ukrainie, Eurostat właśnie potwierdził, że Hiszpania pozostaje wśród dużych krajów UE z Niskie stawki podatkowe.

według Dane zostały opublikowane na początku tego tygodnia przez urząd statystyczny Komisji Europejskiejdochody państwa ze stawek, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne reprezentowane w ubiegłym roku orazza 39% PKB (Produkt krajowy brutto).

ten numer 2,7 punktu poniżej średniej niż Unia (41,7%) i 3,2 punktu poniżej średniej strefy euro (42,2%). Hiszpania, czwarta co do wielkości gospodarka Unii Europejskiej po Brexicie, jest 12. członkiem wspólnoty doświadczającym najmniejszego stresu finansowego, obok Francji (47,5%), Włoch (43,6%) i Niemiec (42%) Dane Eurostatu wskazują, że w ciągu roku fiskalnego kierowały nim rządy Kierunek liberalny i/lub konserwatywny.

W tym kryterium Hiszpania również daleko odbiega od innych gospodarek europejskich wyższe poziomy dochodów Każdy obywatel ma wysoki poziom ochrony socjalnej, tak jak Dania – partner z największym obciążeniem podatkowym (48,8%) – oraz Belgia, Szwecja, Austria, Finlandia, Holandia i Luksemburg.

Za Hiszpanią, w tej kolejności, znajdują się Portugalia, Chorwacja, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Malta, Rumunia i Irlandia. Wśród krajów UE o niższych niż Hiszpania dochodach per capita tylko Grecja, Z 41,3%, ma wyższą stopę stresu podatkowego.

Dochody podatkowe krajów UE, stanowiące 90% ich finansowania, wzrosły o 520 miliardów euro W latach 2020-2021. Wzrost przypisywany przez Eurostat ożywienie ekonomiczne Po kryzysie zdrowotnym od czasu „aktywnych środków redukcji podatków wprowadzonych w 2020 r. w celu złagodzenia spowolnienia gospodarczego spowodowanego przez pandemia choroby koronawirusowej Został częściowo odwrócony w 2021 r.”

„Prawie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły środki dotyczące Odroczenie płatności podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. Oznacza to, że podatki zostały naliczone jako dochód w 2020 r., ale będą płacone dopiero w kolejnych okresach, co spowoduje wzrost Zaległy dług dla administracji publicznej”, dodaje Eurostat.

W przypadku Hiszpanii obciążenia podatkowe wzrosły o 1,3 pkt. w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. Piąta najwyższa wysokość Unię Europejską, co po części można przypisać temu, że pomimo spadku PKB spowodowanego zastojem i paraliżem gospodarki w 2020 roku, Państwo nadal opłacało składki na ubezpieczenie społeczne pracowników objętych aktami tymczasowej organizacji pracy.

Od 2018 roku, kiedy powstał koalicyjny rząd między PSOE i United We Can, luka podatkowa Hiszpania spadła z Unią Europejską o 3,6 punktu.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *