Hiszpania wśród 18 krajów UE zagrożonych nieosiągnięciem celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych

Hiszpania wśród 18 krajów UE zagrożonych nieosiągnięciem celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych

Istnieje groźba powszechnego napięcia. 18 krajom grozi niespełnienie celów w zakresie recyklingu odpadów. Hiszpania jest wśród nich, jeśli chodzi o europejski cel przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, który do 2025 r. ustalono na poziomie 55%. Na tle tej liczby stwierdziła, że ​​wskaźnik ten wyniósł 40,5% w 2020 r., czyli daleko od spełniając wymogi stawiane przez Unię Europejską pięć lat temu. Celem Hiszpanii jest „na dobrej drodze” do recyklingu opakowań.

Najgorsza możliwa podróż: Odpady nadające się do recyklingu, które trafiają prosto na wysypisko

dodatkowy

„Hiszpanii grozi nieosiągnięcie celu, jakim jest przygotowanie się do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyznaczonego na 2025 rok” – ostrzega Komisja Europejska w raporcie wczesnego ostrzegania analizującym dane dotyczące recyklingu zawarte w dyrektywie o gospodarce o obiegu zamkniętym. Zawiadomienie jest dodawane do zawiadomienia 26 organizacji, które złożyły skargę do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Hiszpanii. Krzyczeli w marcu: „Prosimy Europę o ochronę, abyśmy nie utonęli w śmieciach”.

Europejczycy wytwarzają 530 kilogramów odpadów miejskich, czyli każdy obywatel wytwarza pół tony odpadów rocznie. Według danych z 2020 r. Hiszpania wytworzyła 22 miliony ton odpadów komunalnych i miała wskaźnik recyklingu na poziomie 40,5%, czyli o 14,5 punktu poniżej celu, który powinien osiągnąć w ciągu dwóch lat.

Daleko też do tego, ile odpadów powinno trafiać na składowiska. Wskaźnik składowania odpadów komunalnych w Hiszpanii wyniósł w tym roku 52%. Liczba ta jest pięciokrotnie wyższa niż 10%, które powinny zostać osiągnięte w 2035 r. W rezultacie, według analizy przeprowadzonej w Brukseli, Hiszpania plasuje się „znacznie powyżej średniej UE”. Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Portugalia i Szwecja również mają ten problem, a także Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Węgry, Litwa, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja, którym również grozi niepowodzenie Cel Unii polegający na recyklingu wszystkich odpadów opakowaniowych.

W przypadku Hiszpanii Komisja Europejska odnosi się do „niskiego odsetka ludności, która ma dostęp do usług selektywnej zbiórki bioodpadów i ograniczonej infrastruktury przetwarzania bioodpadów”. W związku z tym zauważa, że ​​ma „potencjał zwiększenia procentowego wychwytu selektywnie zbieranych surowców wtórnych”, który obecnie wynosi 30% w przypadku papieru, tektury i metalu; 20% w plastiku i 11% w bioodpadach.

Wśród zaleceń Brukseli, która przygotowała raport we współpracy z Europejską Agencją Środowiska, jest potrzeba wsparcia gmin i systemów ponownego wykorzystania opakowań; rozwój infrastruktury do przetwarzania odpadów (zwłaszcza biologicznych); oraz wdrażanie ograniczeń dotyczących wyrzucania wszystkich odpowiednich odpadów, aby zachęcić rady do poprawy wydajności zbiórki i recyklingu.

Pozytywną stroną bilansu jest fakt, że rząd Wspólnoty informuje o projekcie Dobrych Praktyk w Hiszpanii, mającym na celu promowanie wysokowydajnych systemów recyklingu, który zachęca do rozpowszechniania najlepszych praktyk wśród gmin w celu ulepszenia systemów recyklingu, zbiórki i unieszkodliwiania. A także systemy płatności za wytwarzanie odpadów.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *