Inflacja w Polsce przyspieszyła w lutym o prawie dwa punkty, osiągając 18,4% rok do roku

Inflacja w Polsce przyspieszyła w lutym o prawie dwa punkty, osiągając 18,4% rok do roku

Madryt, 15 marca (prasa europejska) –

Według tymczasowych danych opublikowanych w tym roku, w lutym ubiegłego roku wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich w Polsce osiągnął 18,4% rok do roku, co oznacza przyspieszenie o 1,8 punktu procentowego w porównaniu ze styczniem, głównie za sprawą cen żywności, usług i transportu. środę przez Główny Urząd Statystyczny.

Według danych publikowanych przez organizację wzrost cen odzwierciedla większy wzrost kosztów żywności i napojów bezalkoholowych, przy rocznym wzroście o 22,3%, a w dalszej kolejności plasują się koszty energii elektrycznej i energii naturalnej. Gaz i pozostałe paliwa wzrosły o 22,1%.

Podobnie dwucyfrowy wzrost odnotowały transport, rozrywka i kultura, odpowiednio o 20% i 16,3%.

W ujęciu miesięcznym ceny w Polsce wyhamowały swój wzrost do 1,2% w porównaniu do tych odnotowanych w styczniu, kiedy zanotowały wzrost o 2,5%.

Jeśli chodzi o ogólną sytuację kraju, w czwartym kwartale 2022 r. polska gospodarka odnotowała spadek PKB o 0,5%, podczas gdy te same polskie statystyki przewidują zerowy wzrost w 2023 r. Stopa bezrobocia w styczniu br. wyniosła 2,8% i była jedną z najniższych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wielostronnej jednostce, której członkiem jest kraj Europy Środkowej.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *