Inflacja wzrosła w kwietniu do 1,6% w strefie euro i 2% w Unii Europejskiej

plik
Czas snu ekspansja

Roczna stopa inflacji wzrosła o trzy dziesiąte w strefie euro do 1,6%, aw całej Unii Europejskiej do 2% w kwietniu w porównaniu z marcem.

W tym samym okresie ubiegłego roku strefa euro i Unia Europejska odnotowały stopy inflacji odpowiednio 0,3% i 0,7%, wynika z opublikowanych dziś danych Eurostatu.

W Hiszpanii wskaźnik ten wzrósł o osiem dziesiątych, z 1,2% w marcu do 2% w kwietniu, czyli na tym samym poziomie, co średnia w Unii Europejskiej.

W porównaniu z marcem większość krajów Unii Europejskiej odnotowała w kwietniu wzrost inflacji, podczas gdy inflacja utrzymała się na poziomie jedności i spadła na poziomie trzech.

Najniższe poziomy odnotowano w Grecji (z ujemnym 1,1%), Portugalii (również z ujemną inflacją na poziomie 0,1%) i na Malcie (0,1%).

Z drugiej strony Węgry (5,2%), Polska (5,1%) i Luksemburg (3,3%) odnotowały najwyższe wskaźniki.

Składnikowo największy wkład w roczną inflację w strefie euro miały ceny energii (0,96 punktu), następnie usługi (0,37 punktu), żywność i tytoń (0,16 punktu) oraz przemysłowe towary nieenergetyczne (0,12 punktu). %).

Z kolei roczna stopa inflacji bazowej, która wyklucza wpływ cen energii i świeżej żywności, ponieważ są najbardziej zmienne, wyniosła w kwietniu 0,8%, dwadzieścia mniej niż w marcu.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *