Jeronimo Martins: Biznes w Portugalii, Polsce i Kolumbii

Jeronimo Martins: Biznes w Portugalii, Polsce i Kolumbii

Jerónimo Martins prowadzi silną działalność z dobrymi marżami, ale nie może uniknąć wpływu i konsekwencji ekonomicznych pandemii Covid-19. Analizujemy jego rozwój w 2020 r., prognozę na 2021 r., ocenę i rekomendację.

Wyniki 9M20

Skonsolidowana sprzedaż Geronimo Martineza Wzrosła o +3,9% do 14,2 mld euro w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. (+6,6% przy stałych kursach wymiany), przy stopie zysku na poziomie 3,5%. W trzecim kwartale sprzedaż wzrosła o 2,7% do 4,9 miliarda euro (+5,4% przy stałych kursach wymiany), przy stopie zysku na poziomie 2,2%.

  • Biedronka – Sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 10,3% (+9,3% w trzecim kwartale), przy stopie zysku na poziomie 7,2% (+6,0% w trzecim kwartale).
  • Hipis – Sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 3,0% (+6,4% w III kwartale), przy stopie zysku na poziomie -9,4% (+1,7% w III kwartale).
  • Dosy Bingo – Sprzedaż spadła o 2,3% (-1,2% w III kw.), przy przepływie (bez paliwa) do -2,3% (-1,5% w III kw.).
  • Richieu – Sprzedaż spadła o 15,6% (-17,5% w trzecim kwartale), a wyniki spadły o -15,7% (-17,7% w trzecim kwartale).
  • Ara – Sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 25,1% (+10,9% w trzecim kwartale), przy stopie zysku na poziomie 9,8% (-1,7% w trzecim kwartale).

EBITDA Grupy spadła o 1,9% (+0,3% przy stałych kursach wymiany) do 1 029 mln EUR.. W trzecim kwartale EBITDA wzrosła o 3,3% do 395 mln euro.

Zysk netto spadł o 17,8% do 219 mln euro (zysk na akcję 0,35 euro na akcję). Po wyłączeniu pozostałych (nadzwyczajnych) zysków i strat zysk na akcję spadł o 13,2%. Przepływ środków pieniężnych na poziomie 205 mln euro w porównaniu do 356 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r.

Wypłacalność i płynność

Dług netto na koniec września wynosi 1 894 mln euro. Wyłączając skapitalizowane zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego, grupa zakończyła wrzesień stanem środków pieniężnych netto w wysokości 311 mln euro.

Inwestycje

Jeśli chodzi o plan inwestycyjny, wykorzystując mniej restrykcyjne zarządzanie kryzysem zdrowotnym w Polsce, Biedronka To właśnie firma bardzo szybko wróciła do pierwotnego planu i starała się wyznaczyć tempo realizacji zgodne z wychodzeniem z opóźnień w ekspansji. Jeśli koniunktura w branży budowlanej nie ulegnie zmianie, grupa spodziewa się, że w ciągu roku Biedronka powiększy swoją sieć sklepów o ponad 100 lokalizacji.

Dosy Bingo Planuje otworzyć 13 sklepów Ara pięćdziesiąt. Oczekuje się, że szacunkowa wartość inwestycji grupy w 2020 r. wyniesie około 450 mln euro.

Perspektywy biznesowe

Z dotychczas dostępnych informacji wynika, że ​​pandemia dotknęła wszystkie firmy, w zależności od stopnia i głębokości skutków, czasu trwania skutków oraz odpowiednich ograniczeń i działań dostosowawczych przyjętych w poszczególnych krajach.

Z dużą ostrożnością spółka wycofała wytyczne dotyczące perspektyw na 2020 r. przesłane 20 lutego 2020 r., kiedy opublikowano wyniki za 2019 r.

Wynagrodzenie akcjonariusza

Biorąc pod uwagę obecną sytuację globalną i panującą wysoką niepewność, spółka zgodziła się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na wypłatę dywidendy w wysokości 130,1 mln EUR, dokonując zmiany wcześniej zaplanowanej wypłaty w wysokości 216,8 mln EUR, a już w listopadzie na nadzwyczajnym zgromadzeniu zgodziła się wypłacić 86,73 mln euro. Milion euro zaciągnięty do rezerw. Podział ten odpowiada łącznej dywidendzie w wysokości 2 016,83 mln EUR (0,344 EUR na akcję) oraz Przy cenach bieżących stopa dywidendy wynosi 1,41%.

Podstawowa ocena

Jerónimo Martins prowadzi silną działalność z dobrymi marżami, ale nie może uniknąć wpływu i konsekwencji ekonomicznych pandemii Covid-19. W tej chwili widoczność jest bardzo słaba, więc ryzyko jest wysokie. Wartość jego dobrego poziomu zadłużenia i płynności.

W Wycena wskaźnikami poniżej oczekiwań na wyniki za 2021 rok (EPS 0,71 € na akcję) Nie ma marginesu pomiędzy wartością a ceną. Rynek płaci wskaźnik zużycia na poziomie 20,6 V, w porównaniu do historycznego średniego wskaźnika firmy wynoszącego 20,6 V. Na PCV nie ma rabatu (>3,5x). Jej stopa dywidendy na poziomie 1,4% jest niższa niż u głównych konkurentów. Na razie, jeśli szacunki wyników się nie poprawią, nie jest to tanie.

Na podstawie podstawowej oceny możemy neutralny O wartości średnio/długoterminowej.

Opis Firmy

Jerome’a Martineza Jest to międzynarodowa grupa z siedzibą w Portugalii, wywodząca się z branży spożywczej, zwłaszcza dystrybucyjnej, posiadająca wiodącą pozycję na rynku polskim i portugalskim.

W PolskaGrupa ma Biedronka Hipis (Pod znaczkiem) Sieć z branży farmaceutycznej. W Kolumbia, Ara. W Portugaliaz którym współpracuje Jeronimo Martinez Dosy Bingo (432 supermarkety) i 38 Cash & Carry oraz cztery platformy, w tym trzy dedykowane gastronomii, obsługujące odpowiednio segment supermarketów i cash-and-carry.

Również w Portugalii Jerónimo Martins współpracuje z firmą Agroalimentaria (JMA), którego celem jest utrzymanie zdolności przedsiębiorstw do pozyskiwania dostaw określonych produktów strategicznych. Obecnie zajmuje się hodowlą nabiału, hodowlą zwierząt (wołowina Angus) i akwakulturą (okoń morski i dorada).

Wreszcie w Portugalii Restauracja i usługi Jeronimo MartinezDedykowany do projektów rozwojowych w branży restauracyjnej. Hussle, Sieć sklepów specjalizujących się w marketingu czekolady i słodyczy.

On Kapitalizm społeczny Wartość spółki wynosi 629 293 220 euro, a jej papiery wartościowe są notowane na giełdzie Euronext w Lizbonie od 1989 roku. Darmowa pływalność Jest to 28,7%.

Główni akcjonariusze:

Sociedad Francisco Manuel dos Santos

56,10%

Astyk, SA

5,00%

Partnerzy Inwestycyjni BNP Paribas

2,80%

J.P. Morgan Asset Management Holdings, SA

2,40%

T. Raw Price International Limited

2,00%

Firma BlackRock

2,00%

Darmowa pływalność

29,70%

Wskaźniki, w których uczestniczysz:

  • Banki PSI 20 EX
  • PSI 20
  • Pełny wpis PSI
  • Wady PSI
  • CDP ENV ESG EZ EW

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *