Już po raz 23 wręczono nagrody w Konkursie Polski Producent Przyszłościمسابقة

W środę po raz 23 wręczono nagrody w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Biznesu i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nagrodami były m.in. projekty z dziedziny medycyny, biotechnologii i elektroniki.

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe i ich stowarzyszenia rywalizowali o trzy nagrody główne, każda po 100 tys. zł. Bonusy (25 000 zł) i nagrody specjalne. Do tegorocznej edycji zgłoszono 219 projektów, o 123 więcej niż rok wcześniej.

Skutki pandemii są często tragiczne i mierzone najwyższym kosztem dla dziesiątek tysięcy istnień ludzkich. Uznaje się za dramatyczny także los wielu polskich firm, które z powodu niekorzystnej zmiany w całym otoczeniu biznesowym przeżyły ogromny szok bez pokrzywdzonych właścicieli i pracowników. Mając na uwadze tę niesamowitą cenę, powinniśmy patrzeć w przyszłość tak samo, jak patrzymy na głównych mistrzów dzisiejszej imprezy – polskich twórców produktów przyszłości. „Musimy patrzeć w przyszłość przez pryzmat szans” – powiedział obecny w Warszawie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jaroslav Jen.

Zdaniem wiceministra, pandemia otwiera nowe możliwości dla polskiej gospodarki.

„Łańcuchy dostaw są zerwane i tu mogą pojawić się dobre, nowoczesne polskie produkty” – podkreślił Jarosław Guen. Stwierdził również, że polski model gospodarki nie polega na tworzeniu rozwiązań technologicznych, ale na ich adaptacji i stosunkowo niskich kosztach pracy. „Wszyscy chcemy ich aresztować” – powiedział minister.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: Przedsiębiorcy, Naukowcy oraz Naukowe i Komercyjne Wspólne Przedsięwzięcia.

W kategorii „Produkt Przyszłych Przedsiębiorców” główną nagrodą jest 100 000 zł. Twórcy innowacyjnego urządzenia AngioExpert otrzymali zł za nieinwazyjną diagnostykę schorzeń naczyniowych metodą FMSF, opracowaną przez Angionica Sp. ogród zoologiczny

Zakażeniu COVID-19 towarzyszy poważna zmiana w mikrokrążeniu. Na podstawie pomiaru tego urządzenia możemy oszacować stopień urazu. Nagroda ta stanowi wyzwanie dla przyszłej pracy” – powiedział prof. Jerzy Gibeki, który odebrał nagrodę w imieniu zespołu. Dołożymy wszelkich starań, aby nasz produkt kojarzył się nie tylko z zaszczytną doskonałością + polskim produktem przyszłości +, ale przynajmniej jednym europejskim produktem w przyszłości. Wydaje mi się, że wyjątkowość tej metody pozwoli nam to zrobić. — przewidywał prof. Jubecki.

Nagrody przyznano 4 firmom: CardioCube Sp. z oo to głosowy system AI pozwalający na automatyczną kompilację wywiadów medycznych w formie rozmowy werbalnej pomiędzy pacjentem a chatbotem w oparciu o technologię rozpoznawania głosu; Biosico Sp. DS za system ochrony ptaków w farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii; MNM Diagnostyka Sp. z oo Projekt Kompleksowego Profilu Nowotworowego: Kompleksowe badanie diagnostyczne raka pacjenta, oparte na kompleksowym sekwencjonowaniu genetycznym i analizie danych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji; EXDIN Solutions Sp. z oo za nową generację procesorów HPP przeznaczonych do utrwalania żywności pod wysokim ciśnieniem.

W kategorii „Koprodukt przyszłości uczelni, nauki i przedsiębiorczości” główną nagrodę otrzymała firma GeneMe Sp. z oo oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej wyprodukowały FRANKD, szybki test diagnostyczny na SARS-CoV-2.

Przyznano również trzy koncesje: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Ad Moto Rafał Zawisz na opracowanie specjalnej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w obiektach energetycznych; Soły Seb. z oo oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów za przyrząd geotechniczny do budowy ścian ziemnych i betonowych; Hugo Cottage Akademia Rolnicza w Krakowie oraz Hugo Green Solutions Sp. Z oo Technologia naświetlania nasion HUGO przed siewem i naświetlania roślin po wykiełkowaniu.

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Naukowych i Szkolnictwa Wyższego” główną nagrodę otrzymał Instytut Cybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Maciej Nałęcz PAN za Projekt VENTIL: Autonomiczny Respirator Płuc.

Dokładnie 20 lat temu otrzymałem nagrodę za projekt medyczny w ramach tego konkursu. Badania nad projektem VENTIL rozpoczęliśmy dawno temu w Sztokholmie, a potem w Mediolanie, ale osobami, które pomogły nam najbardziej, byli bez wątpienia anestezjolodzy z Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego – powiedział odbierając nagrodę w imieniu zespołu prof. Marek Drofsky.

Profesor dodał: „Uważamy, że wielu pacjentów z koronawirusem skorzysta na tym urządzeniu, bo niestety COVID-19 prowadzi do niejednorodności płuc, co oznacza, że ​​każde płuco musi być wentylowane niezależnie”. Darowski

Nagrody przyznano: Sensory Research Capsule – zintegrowany system narzędzi do zdalnej diagnostyki i rehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, węchu, smaku) i mowy (Instytut Fizjologii i Chorób Słuchu); Materiały opakowaniowe z biodegradowalnego poliestru i polisacharydów zawierające materiały funkcjonalne pochodzenia roślinnego (Politechnika Łódzka); Platformy do rozszerzonej analizy powierzchniowego widma Ramana do celów diagnostycznych i biomedycznych (Instytut Chemii Fizycznej PAN). Projekt otrzymał również nagrodę specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody specjalne. Nagroda specjalna dla produktu branży ICT trafiła do firmy InnerWeb Sp. Z oo za InnerWeb®: wirtualny strażnik, który chroni Twoje miejsce pracy i ostrzega Cię w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Nagrodę specjalną przyznano produktowi, który młody przedsiębiorca (na rynku nie więcej niż 3 lata od daty rozpoczęcia działalności) otrzymał zakład recyklingu wielu materiałów opakowaniowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU ( aluminiowa jednostka mikrofalowa ekstrakcja wodoru i węgla 2) od Zoo Usagi Sp

Specjalną nagrodę produktową w dziedzinie innowacji środowiskowych oraz nagrodę specjalną Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymał projekt SOLHOTAIR – Wysokowydajne kolektory słoneczne do ogrzewania powietrza (SOLHOTAIR Sp. z oo).

Wspólną nagrodę przyznały PARP i NCBR za bioniczną protezę dłoni firmy Zeus (Aether Biomedical Sp. z oo).

Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PAP – Ciencia en Polonia, Urszula Kaczorowska

Dobra / agt /

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *