KRLD nadzoruje wysiłki regionu Jeongsan

KRLD nadzoruje wysiłki regionu Jeongsan

Celem wizyty była analiza stanu przestrzegania ważnych polityk przedstawionych na posiedzeniu plenarnym KC Partii Robotniczej Korei.

Na farmie Vung Gong i farmie Maubun podkreślił, że partia i państwo podjęły wszelkie możliwe działania, aby pomyślnie osiągnąć tegoroczny cel produkcji zboża.

Podkreślił konieczność uwzględniania wymagań naukowych i technicznych oraz zapobiegania szkodom powodowanym przez potoki i powodzie.

Przewodniczący Prezydium Naczelnego Zgromadzenia Ludowego zaapelował także do deputowanych organów władzy o wypełnianie swoich obowiązków i roli w urzeczywistnianiu polityki rolnej partii.

W wojewódzkim centrum serwisowym maszyn rolniczych podkreślał znaczenie mechanizacji w realizacji partyjnego programu rewolucji wiejskiej i domagał się ciągłego podnoszenia poziomu profesjonalnego w zakresie obsługi urządzeń i produkcji maszyn rolniczych i ich części poprzez upowszechnianie wiedzy naukowej i wiedza techniczna.

Podczas zwiedzania macierzystej fabryki żywności i mastyksu firmy leśnej na tym samym obszarze polecił poprawę jakości przypraw wytwarzanych z pszenicy jako głównego surowca, aby w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy warunków życia ludności.

Studiując prace Wojewódzkiego Komitetu Ludowego, Choi omawiał takie kwestie, jak wzmacnianie roli organów władzy w prawidłowej realizacji ludowej polityki partii i państwa oraz systematyczne przekazywanie edukacji w celu podniesienia woli mas do przestrzegania prawa . .

L/LVB

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *