Ludzkość świętuje Światowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba

Ludzkość świętuje Światowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba

Według raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska narażenie na zanieczyszczone powietrze znacznie zwiększa ryzyko udaru mózgu, chorób serca i płuc, raka i innych chorób.

Zanieczyszczenia powietrza stanowią najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia środowiska, ponieważ 99% światowej populacji oddycha niebezpiecznym powietrzem.

Takie narażenie może mieć skutki zdrowotne, pogarszać jakość życia i wiązać się z kosztami dla jednostek, społeczeństw i gospodarek.

Chociaż problem ten może mieć źródło naturalne, takie jak erupcje wulkanów i burze piaskowe, większość światowej populacji dotknięta jest zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym działalnością człowieka.

Do głównych źródeł antropogenicznych zalicza się wytwarzanie energii, transport, przemysł, ogrzewanie i gotowanie mieszkań, rolnictwo i spalanie śmieci, które również powodują emisję gazów cieplarnianych.

Niewidoczne gołym okiem i 40 razy mniejsze niż szerokość włosa, drobne cząsteczki PM2,5 mogą przedostać się do płuc, gdzie powodują stan zapalny, a także przedostać się do krwiobiegu i uszkodzić serce i mózg.

Zanieczyszczenie powietrza ma zarówno skutki długoterminowe (takie jak choroby serca, nowotwory i udar), jak i skutki krótkoterminowe, takie jak podrażnienie oczu, nosa i gardła, duszność, kaszel i ataki astmy. Tego typu zanieczyszczenia dotykają osób w każdym wieku, jednak najbardziej cierpią osoby najbardziej bezbronne, co może mieć nawet wpływ na rozwój płodu.

Pod hasłem „Wspólnie dla czystego powietrza” Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba ma na celu wzmocnienie sojuszy i podzielenie się między wszystkimi odpowiedzialnością za walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Wraz z inauguracją Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba Organizacja Narodów Zjednoczonych dąży do podniesienia świadomości na szczeblu światowym rządów, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa, aby wyeliminować liczne problemy spowodowane brakiem czystego powietrza, które powoduje poważne szkody dla ludzi i środowiska.

RO/ABM

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *