Na 60. Radzie Sterującej PAHO władze ds. zdrowia w obu Amerykach uzgadniają pilne środki mające na celu przywrócenie utraconych osiągnięć podczas pandemii – PAHO/WHO

Na 60. Radzie Sterującej PAHO władze ds. zdrowia w obu Amerykach uzgadniają pilne środki mające na celu przywrócenie utraconych osiągnięć podczas pandemii – PAHO/WHO

Waszyngton, DC, 28 września 2023 r. (PAHO) – 60. Rada Sterująca Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO) zakończyła dziś swoje prace w stolicy USA po przyjęciu 12 rezolucji, polityk i strategii mających na celu wzmocnienie polityk i programów zdrowotnych. Odzyskaj zyski utracone w czasie pandemii Covid-19.

„Mimo że pandemię COVID-19 pozostawiliśmy za sobą, nie możemy stracić czujności” – nalegał dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia, dr Jarbas Barbosa, ministrów i najwyższe władze ds. zdrowia w obu Amerykach. Dodał: „Musimy wykorzystać tę sytuację jako okazję do przyspieszenia działań mających na celu przywrócenie utraconych korzyści i zwiększenie odporności naszych systemów opieki zdrowotnej”.

Dr Barbosa podkreślił znaczenie udziału krajów w wysiłkach na rzecz zwiększenia ich gotowości i reakcji na przyszłe epidemie i sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia publicznego oraz nalegał, aby państwa członkowskie PAHO „aktywnie uczestniczyły w dyskusjach” międzyrządowego organu Komitetu Negocjacyjnego WHO, oficjalnego W sprawie sformułowania i negocjacji nowego instrumentu zwalczania epidemii oraz w sprawie proponowanych zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR).

12 decyzji, polityk i strategii 60. Rady Sterującej obejmuje:

Wzmacnianie zasobów ludzkich w dziedzinie zdrowia w celu osiągnięcia odpornych systemów opieki zdrowotnej, jego celem jest promowanie tworzenia i szkolenia zespołów składających się z specjalistów różnych specjalności, zwłaszcza na ubogich obszarach regionu. Program ma także na celu promowanie godnych warunków pracy pracowników służby zdrowia oraz wspieranie krajów w opracowywaniu krajowych polityk i planów, a także mechanizmów regulacyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Poprawa zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom. Strategia ta zachęca do podejścia międzysektorowego, opartego na równości i prawach człowieka, w celu promowania i ochrony zdrowia psychicznego obejmującego wszystkich ludzi. Wspiera także przejście od długoterminowego pobytu w instytucjach zdrowia psychicznego do usług społecznych i zajmuje się zapobieganiem samobójstwom.

Profilaktyka i kontrola chorób niezakaźnych u dzieci, młodzieży i młodzieży. Polityka ta ma na celu wzmocnienie nadzoru oraz usług podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykrywania, diagnozowania i leczenia chorób niezakaźnych u dzieci, młodzieży i młodych ludzi. Promuje także poprawę promocji zdrowia, profilaktykę chorób niezakaźnych i redukcję związanych z nimi czynników ryzyka.

W poniedziałek 25 września delegaci omówili także wysiłki na rzecz poprawy zapobiegania epidemii, gotowości i reagowania na nią. Podczas sesji PAHO przedstawiła szereg rekomendacji opartych na zewnętrznej ocenie reakcji organizacji na Covid-19, m.in. dotyczących wzmocnienia mechanizmów finansowania i wykorzystania nowych technologii.

We wtorek, 26 września, Inicjatywa Eliminacji Chorób Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia, której celem jest wyeliminowanie ponad 30 chorób zakaźnych i związanych z nimi schorzeń w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, nabrała nowego impetu, gdy Antigua i Barbuda, Belize i Brazylia zaprezentowały Urugwaj i wysiłków na rzecz wyeliminowania choroby.

Podczas tej sesji dr Barbosa podkreślił znaczenie wykorzystania wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19 w celu przyspieszenia inicjatywy eliminacyjnej.

Dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia podkreślił, że choroby niezakaźne „pozostają główną przyczyną złego stanu zdrowia, niepełnosprawności i śmierci w Regionie Ameryk i stanowią 81% wszystkich zgonów”.

Inicjatywa Lepsza opieka w przypadku chorób niezakaźnych: przyspieszenie działań w podstawowej opiece zdrowotnej, rozpoczęta w środę 27 września, ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez rozszerzenie dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie chorób niezakaźnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Na sześćdziesiątej sesji Rady Sterującej zaprezentowano także pięć raportów końcowych w sprawie eliminacji zaniedbanych chorób zakaźnych; Kontrola tytoniu w obu Amerykach; Poprawa statystyk życiowych; przewlekła choroba nerek w społecznościach rolniczych Ameryki Środkowej; Zdrowie i turystyka.

„Wszyscy zgadzamy się, że choć nadal opieramy się na naszych wspólnych sukcesach, nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby stawić czoła bieżącym wyzwaniom zdrowotnym” – zauważył dr Barbosa.

„Dzisiaj, żegnając się, chciałbym z szacunkiem poprosić, abyśmy ponownie zaangażowali się w panamerykańskie wartości, takie jak równość, doskonałość, solidarność, szacunek i uczciwość” – zawołał.

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *