Nikaragua potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz praworządności międzynarodowej

Nikaragua potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz praworządności międzynarodowej

Według oficjalnego memorandum władza wykonawcza Sandinisty pociągnęła rządy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Kanady do odpowiedzialności za systematyczne naruszanie przez nie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Pociągnął ich także do odpowiedzialności za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa zwyczajowego, w tym za naruszenia związane z izraelską okupacją terytoriów palestyńskich.

Zauważył, że fakty i okoliczności dotyczące działań Izraela przeciwko Palestyńczykom doprowadziły 26 stycznia Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości do wniosku, że niektóre prawa, których domaga się Republika Południowej Afryki i które stara się chronić, są uzasadnione.

„Tak jest w przypadku prawa Palestyńczyków w Gazie do ochrony przed aktami ludobójstwa i związanymi z nimi czynami zabronionymi określonymi w artykule trzecim” – wyjaśnił.

W dokumencie wskazano, że na podstawie publicznie dostępnych dowodów sąd uznał za prawdopodobne, że Izrael naruszył i w dalszym ciągu narusza Konwencję o ludobójstwie.

„Jeśli zdaniem Sądu Najwyższego świata w Strefie Gazy ma miejsce ludobójstwo, to nie może być inaczej w opinii społeczności międzynarodowej, która również jest w dużej mierze świadoma tych samych wydarzeń, które do nich doprowadziły”. Podkreślił, że sąd doszedł do takiego wniosku.

Nikaragua wezwała także Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię i Kanadę do natychmiastowego wstrzymania dostaw broni, amunicji, technologii i komponentów do Izraela, ponieważ mogły one zostać wykorzystane do ułatwiania lub popełniania naruszeń Konwencji o ludobójstwie.

„Niestety, dostawy broni wojskowej i innej pomocy, która mogłaby zostać użyta w trwającym ludobójstwie, nie ustały ani nie zmniejszyły się od czasu, gdy izraelskie ludobójcze ataki na Strefę Gazy rozpoczęły się w październiku 2023 r., a w niektórych przypadkach wręcz wzrosły” powiedział.

Wskazał, że obowiązek zapobiegania przez państwo i związany z nim obowiązek działania powstają z chwilą, gdy uświadomi ono sobie istnienie poważnego ryzyka popełnienia zbrodni ludobójstwa.

Przestrzegł przed niedawnymi oświadczeniami wspomnianych rządów dotyczącymi zaprzestania finansowania Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Palestyńskich.

W tym sensie podkreślił, że akcja ta przyczynia się do zbiorowego karania Palestyńczyków i osiągnięcia jasnego celu, jakim jest zmuszenie tej ludności do opuszczenia terytoriów okupowanych przez Izrael, zwłaszcza w pasie przybrzeżnym, i uniemożliwienie jej korzystania z prawa do samostanowienia. .

rgh/ybv

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *