pilny! PKB Polski w pierwszym kwartale zaskoczył ekonomistów! Jak euro reaguje w stosunku do dolara (EURUSD)?

pilny!  PKB Polski w pierwszym kwartale zaskoczył ekonomistów!  Jak euro reaguje w stosunku do dolara (EURUSD)?
pilny! PKB Polski w pierwszym kwartale zaskoczył ekonomistów! Jak euro reaguje w stosunku do dolara (EURUSD)?

FXMAG Hiszpania – Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na spadek realnego PKB o 0,2% w ujęciu rocznym. Wynik ten przekroczył oczekiwania analityków, którzy spodziewali się spadku o 0,8%.

  • W 2022 roku PKB Polski po raz pierwszy przekroczy 3 biliony złotych.
  • Według szacunków GUS, PKB Polski spadł w pierwszym kwartale o 0,2% (konsensus zakłada spadek r/r o 0,8%).
  • Złoty umocnił się wobec dolara.

PKB za pierwszy kwartał – szacunki wstępne

„W pierwszym kwartale 2023 roku PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych z rokiem referencyjnym 2015) wzrósł realnie o 3,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i utrzymał się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie roku. PKB niewyrównany sezonowo spadł (w cenach stałych średniorocznych w porównaniu do roku poprzedniego) w ujęciu realnym o 0,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Czy gospodarka się ożywi?

Zdaniem analityków mBank Research wyniki kwartalne są bardzo dobre, co oznacza koniec technicznej recesji w Polsce. Eksperci twierdzą, że gospodarka wchodzi obecnie w fazę ożywienia.

Analitycy ING (AS:) Poland Economics twierdzą, że głównym powodem dobrych wyników jest silny eksport netto. Problemem w dalszym ciągu może być jednak słaby popyt krajowy.

Jak zareaguje złoto?

Miniony tydzień przyniósł wzrost wartości złotego oraz innych walut rynków wschodzących, co było związane ze spadkiem kursu waluty. W środę polska waluta była osłabiona, jednak nie powróciła ona do poprzednich (niższych) poziomów. Według analityków Kredyt Agricole (EPA :), lepsze od oczekiwań dane o PKB będą sprzyjać lekkiemu umocnieniu złotego.

Kursy walut i

Źródło: Credit Agricole Macromaba

Analizując sytuację na rynku walutowym Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, wskazuje na „odbicie” złotego, przywołując sytuację sprzed sześciu lat.

Według prognoz Banku Światowego wzrost gospodarczy w Polsce w 2023 roku wyniesie 0,7%. Oczekuje się, że w 2024 r. stopa ta przyspieszy do 2,6% wraz z ożywieniem poziomu konsumpcji i inwestycji. Obecnie popyt ze strony polskich gospodarstw domowych ograniczany jest m.in. przez wysokie ceny energii spożywczej.

Warto dodać, że PKB Polski w 2022 r. wyniósł nominalnie 3 biliony złotych (78,3 mld). W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii liczba ta przekroczyła 3 miliardy. Na wzrost PKB wpływa tempo rozwoju kraju i inflacja. W ujęciu rocznym dynamika rozwoju w 2022 roku wyniosła około 17%. Ale w ujęciu realnym odsetek ten wyniósł 5,1%.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *