Polska i Portugalia znalazły się w gronie krajów, które w drugim kwartale obniżyły PKB strefy euro

Polska i Portugalia znalazły się w gronie krajów, które w drugim kwartale obniżyły PKB strefy euro

Cztery kraje europejskie odwracają się od wzrostu. Polska, Łotwa, Litwa i Portugalia były jedynymi krajami w strefie euro, których gospodarki się skurczyły Jak wynika z danych opublikowanych w środę przez Eurostat, w drugim kwartale 2022 r.

konkretny, Polska była liderem spadku PKB Spadek o 2,3% w porównaniu do pierwszego kwartału roku. Na drugim miejscu znajduje się Łotwa z 1,4%; Litwa, gdzie PKB skurczył się o 0,4% i Portugalia, gdzie zanotowano spadek o 0,2%. Ze swojej strony Niemcy pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z pierwszym kwartałem roku, z odchyleniem wynoszącym 0%.

Według najnowszych danych dostępnych w Icex España Exportación e Inversiones do maja br. Eksport z Hiszpanii do Polski wyniósł 3,5 mln euroWzrost o 16,6% w porównaniu z tym samym okresem 2021 r. Jeśli chodzi o Portugalię, Hiszpania wyeksportowała w okresie od stycznia do maja 2022 r. produkty o wartości 12,9 mln euro, co oznacza wzrost o 40,2% w porównaniu z danymi zebranymi w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2021 r.

W strefie euro PKB wzrósł o 0,6% w porównaniu do pierwszego okresu rokuTo takie same dane, jak w całej Unii Europejskiej. Wzrost ten oznacza przyspieszenie ekspansji gospodarczej o jedną dziesiątą w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku.

Największy wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału zanotowała Holandia (2,6%), wyprzedzając Rumunię (2,1%) i Szwecję (1,4%).. Ze swojej strony PKB Francji wzrósł o 0,5%, po spadku o dwie dziesiąte w poprzednim okresie, a we Włoszech zaobserwowano wzrost o 1%, po 0,1% w pierwszych trzech miesiącach. Jak wynika z opublikowanych wcześniej danych za lipiec, w Hiszpanii wzrost gospodarczy utrzymał się na poziomie 1,1%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego PKB strefy euro wzrósł o 3,9%, podczas gdy w całej Unii Europejskiej wzrost wyniósł 4%. Wynik UE kontrastuje z wynikami Stanów Zjednoczonych, gdzie gospodarka skurczyła się o 0,2% i po dwóch kwartałach spadków weszła w techniczną recesję, oraz Wielkiej Brytanii ze spadkiem o 0,1%.

Z kolei liczba pracujących, zarówno w strefie euro, jak i w Unii Europejskiej, wzrosła w drugim kwartale o 0,3%. Tempo tworzenia miejsc pracy spadło w drugim okresie roku, po odnotowaniu wzrostu w pierwszym kwartale o 0,6% w strefie euro i 0,5% w całej Unii Europejskiej.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *