Polska: Trend w produkcji zwierzęcej – Aktualności

Z najnowszych danych GUS wynika, że ​​produkcja zwierzęca (kg masy żywej na hektar użytków rolnych) w 2021 r. była znacznie wyższa niż w 2010 r. (466,3 kg wobec 350,3 kg), ale nieco niższa w porównaniu do 2020 r., kiedy wyniosła 484,3 kg/ha użytków rolnych. Ha. Produkcja trzody chlewnej przez te lata utrzymywała się na niemal niezmienionym poziomie i sięgała 160,2 kg/ha.


Obserwuje się jednak tendencję wzrostową w produkcji wieprzowiny na mieszkańca. W 2021 r. wyniósł on 49,2 kg na mieszkańca, o około 1 kg więcej niż w latach 2012 i 2020. Produkcja wołowiny na mieszkańca była nieco niższa niż w 2020 r. (14,6 wobec 14,8 kg), ale znacznie wyższa niż w 2010 r. (10,1 kg). W 2021 r. zaobserwowano spadek produkcji mięsa drobiowego na 1 mieszkańca (68,7 kg w 2021 r. w porównaniu do 73,4 kg w 2020 r.). Zamiast tego jest to nadal dwukrotnie więcej niż w 2010 r., kiedy produkcja na mieszkańca wynosiła 35,8 kg.


Światowy wynik pogłowia zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, owca) wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego obserwowanego od 2015 roku. W 2010 roku było ich łącznie 7,2 mln sztuk (Mc), w 2015 roku: 6,7 mln sztuk, w 2020 roku : 6,9 mk, a w 2021 r. : 7,7 mk. Wzrosła pogłowie krów i owiec, natomiast pogłowie trzody chlewnej wykazywało stałą tendencję spadkową (15 244,4 w 2010 r. wobec 10 242,4 w grudniu 2021 r.).


Najwięcej świń w Polsce hoduje się w województwie wielkopolskim (4,2 urodzeń w 2021 r.), a następnie w Mazowieckim (1,2 urodzeń).23 marca 2023/GUS/Polska.
www.stat.gov.pl

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *