prawa człowieka | Chciwość szczepień ze strony bogatych krajów, represyjne ustawodawstwo i gwałtowny konflikt obchodzony do 2021 r. – donosi Amnesty International.

prawa człowieka |  Chciwość szczepień ze strony bogatych krajów, represyjne ustawodawstwo i gwałtowny konflikt obchodzony do 2021 r. – donosi Amnesty International.

W 2021 roku bogate kraje zmówiły się z gigantycznymi korporacjami, aby oszukać ludność pustymi hasłami i fałszywymi obietnicami sprawiedliwego wyzdrowienia z pandemii COVID-19, co stanowi jedną z największych zdrad naszych czasów ogłoszoną przez Amnesty International.

Jednym z głównych problemów charakteryzujących rok 2021 była nieprawidłowa dystrybucja szczepionek przeciwko koronawirusowi, jak wynika z najnowszego rocznego raportu organizacji, Stan praw człowieka na świecie. Oprócz kwestii szczepionek, podkreśla również rozprzestrzenianie się represyjnych i antywolnościowych przepisów prawnych, które zostały zatwierdzone, podobnie jak hiszpańska ustawa o kneblu, w wielu krajach na świecie w ciągu ostatniego roku, oraz wzrost przemocy. Konflikty i przemoc seksualna.

W szczególności miasto wybrane przez międzynarodową organizację sprawozdawczą, Johannesburg, ma wiele wspólnego z tą skargą. Wspominali z organizacji na konferencji prasowej, na której zgłoszono raport.

500 milionów dodatkowych dawek pozostało do wygaśnięcia

„Pamiętaj, co powiedzieli nam pod koniec 2020 roku, że lepiej odbudują” – mówi Agnès Callamard, Sekretarz Generalna Amnesty International. Pyta: „Kto jest w najlepszym interesie?”

We wrześniu organizacja policzyła 500 milionów dawek nadwyżek szczepionek zgromadzonych przez kraje rozwinięte, „wystarczających do zaszczepienia populacji wielu najmniej uodpornionych krajów świata”.

Raport podkreśla, że ​​we wrześniu WHO policzyła 500 milionów dawek nadmiarowych szczepionek zgromadzonych w krajach rozwiniętych, „wystarczających do zaszczepienia populacji wielu najmniej uodpornionych krajów świata”. Jednak Amnesty International potępia, kraje te pozwoliły, aby wiele z tych dawek wygasło i zostało zniszczonych, podczas gdy firmy farmaceutyczne zarobiły miliony. Pod koniec ubiegłego roku tylko 8% ludzi w Afryce miało pełny schemat leczenia, w porównaniu z 40% wyznaczonymi jako cel przez Światową Organizację Zdrowia lub średnią europejską wynoszącą 70% lub 92,4% docierającą do Hiszpanii. W marcu 2022 r.

Raport podkreśla, że ​​w 2021 r. Pfizer, BioNTech i Moderna przewidywały ogromne zyski sięgające 54 miliardów dolarów, ale dostarczyły mniej niż 2% swoich szczepionek do krajów o niskich dochodach.

Nie zrobiono nic na szczeblu rządowym, aby uniknąć tej nierównowagi. Amnesty International krytykuje fakt, że wiele bogatych krajów, takich jak państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Hiszpania, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania, systematycznie blokowało inicjatywy mające na celu zwiększenie światowej produkcji szczepionek i odmówiło poparcia propozycji czasowego zwolnienia z własność intelektualna.

Rok krwawego konfliktu

Miniony rok był także rokiem konfliktów zbrojnych, do których do tych, które już były rozlane w poprzednich latach, dodano nowe scenariusze. Afganistan, Burkina Faso, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Izrael, Palestyna, Libia, Birma, Mozambik, Lub Jemen jest jednym z obszarów, gdzie prawa człowieka zostały podeptane w kontekście konfliktów politycznych, wobec których społeczność międzynarodowa stała bezczynnie, według Amnesty International. W rezultacie wysiedlono miliony ludzi.

„Globalne niepowodzenie w rozwiązywaniu tych eskalujących konfliktów doprowadziło do zwiększonej niestabilności i dewastacji. Nieskuteczność międzynarodowej reakcji na te kryzysy została wykazana przez paraliż Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, która nie podjęła działań w sprawie okrucieństw w Birmie, ani o naruszeniach praw człowieka w Afganistanie czy zbrodniach wojennych w Syrii” – wyjaśnia organizacja w swoim raporcie. Raport kontynuuje: „Ta haniebna bezczynność, ciągły paraliż organizacji wielostronnych i brak odpowiedzialności potężnych państw pomogły utorować drogę do inwazji Rosji na Ukrainę, która rażąco naruszała prawo międzynarodowe”.

Azja

Azja

Warstwy zamachu stanu w Birmie

Przewrót dokonany w Birmie 1 lutego odnosi się do buddyjskiego nacjonalizmu i nienawiści do Rohingjów, dwóch elementów, które paradoksalnie podzielają zaangażowane strony.

Demonstracja w Birmie

Globalne prawo dotyczące masek

Callamard przyznaje, że „aresztowania podczas dorocznych czuwań w Hongkongu lub Afganistanie powinny być dzwonkiem alarmowym”. „Jeśli nie będziemy ostrożni, państwa będą zdobywać coraz większą władzę, a ograniczone przestrzenie, o których musimy dyskutować, zostaną zmniejszone, dlatego Amnesty International za kilka tygodni przedstawi globalną kampanię domagającą się prawa do wolności protestu, ” on kontynuuje.

Amnesty International zauważa, że ​​globalny trend uciszania niezależnych i krytycznych głosów nabrał tempa w 2021 r., ponieważ rządy wdrażają coraz więcej narzędzi i taktyk. Obrońcy praw człowieka, organizacje pozarządowe, media i liderzy opozycji byli poddawani bezprawnym zatrzymaniom, torturom i wymuszonym zaginięciom, wielu pod zasłoną dymną pandemii. Konkretnie 28 marca, tego samego dnia, w którym Amnesty International przedstawiła swój raport, Zakaz białoruski Jedna z jej głównych organizacji obywatelskich zajmujących się ochroną ptaków

Ponadto ogłosili organizację, że w 2021 r. co najmniej 67 krajów zatwierdziło nowe przepisy mające na celu ograniczenie wolności wypowiedzi, zrzeszania się lub zgromadzeń, w tym Wielka Brytania, a w Stanach Zjednoczonych jest co najmniej 36 stanów, w których co najmniej 80 rachunków w tym kierunku

Rozpoznawanie twarzy jako metoda kontroli stosowana w Rosji – ale kto? Jest również używany w Hiszpanii– Do nowego ustawodawstwa dodano zakaz korzystania ze stron internetowych poświęconych bezpieczeństwu narodowemu w Chinach i wielu innych krajach. Agnès Callamard kontynuuje: „Zamiast tworzyć przestrzenie dla podstawowego dialogu i debaty na temat tego, jak najlepiej sprostać wyzwaniom 2021 r., wiele krajów podwoiło wysiłki, aby uciszyć krytyczne głosy”.

A co w Hiszpanii?

W Hiszpanii ograniczanie prawa do wypowiedzi i zgromadzeń nie jest niczym nowym. Minęło sześć i pół roku od jego zatwierdzenia przez rząd Mariano Rajoy, a reforma ustawy o bezpieczeństwie obywatelskim nie została jeszcze zakończona. Jest to jeden z punktów, na które Amnesty International zwróciło uwagę na temat sytuacji państwa hiszpańskiego w zakresie łamania praw człowieka. Inne to egzekwowanie prawa karnego w tak zwanych przestępstwach związanych z mową, takich jak „gloryfikowanie terroryzmu” lub znieważanie Korony, co uczyniło sprawę Pabla Hassella międzynarodowym standardem; Albo nadmierne użycie siły przez siły bezpieczeństwa i gumowe kule

„Jedyną dobrą wiadomością w tej dziedzinie w 2021 roku było uwolnienie aktywistów Jordiego Sancheza i Jordi Queksart Po czterech latach nie mieli już nigdy przebywać w więzieniu” – podkreśla raport Amnesty International.

Według organizacji w Hiszpanii doszło do „największego pogwałcenia praw człowieka podczas epidemii”: dyskryminacja osób starszych w mieszkalnictwie, która praktycznie nie jest karana

Jednak ograniczenie wolności publicznych nie jest jedynym zagrożeniem dla praw, jakie Amnesty International widzi w Hiszpanii. W 2020 r. w Hiszpanii doszło do „największego pogwałcenia praw człowieka podczas epidemii”, według organizacji: dyskryminacja osób starszych w mieszkalnictwie, która praktycznie nie jest karana. „2021 to rok bezkarności: nikt nie został skazany za te czyny, a mimo to żaden z bloków parlamentarnych w Kongresie nie poparł obecnie otwarcia komisji prawdy”, ubolewa Esteban Beltran, dyrektor Amnesty International w Hiszpania. Do tego dochodzi to, co organizacja nazwała „kolejną epidemią”: brak odpowiedniej opieki zdrowotnej dla osób przewlekle chorych, starszych i z problemami psychicznymi, co zagraża ich zdrowiu. Fizycznie i psychicznie wywarło to szczególny wpływ na kobiety w kontekście systemu opieki zdrowotnej, który jest bliski upadku, szczególnie w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Amnesty International zwróciła również uwagę na podwójne standardy w odniesieniu do osób przybywających do Hiszpanii w poszukiwaniu schronienia. „Z jednej strony rząd stara się szybko reagować na osoby przybywające do Hiszpanii z Ukrainy czy Afganistanu, ale nie postępuje w ten sam sposób w stosunku do innych osób, które również mogą uciekać przed przemocą lub prześladowaniem” raport wyjaśnia. Jednego dnia nie możemy powitać z otwartymi ramionami uciekających przed wojną, a następnego dnia ci, którzy przeskakują przez płot w Melilli, są brutalnie bici. Niespójne jest żądanie skoordynowanej i otwartej reakcji na uchodźców w UE, a następnie wdrażanie szybkich powrotów, nawet w przypadku nieletnich, i uzasadnianie wszystkiego kontrolą imigracyjną. Hiszpańskie władze muszą zdecydować, czy chcą przestrzegać prawa międzynarodowego na swoich granicach, czy też zrobią to tylko wtedy, gdy jest to niezwykle ważne” – mówi Esteban Beltran, który również ostrzega przed przemocą wobec kobiet, które nie mają dostępu do mieszkań lub Kolejnym punktem do podkreślenia jest ograniczenie praw seksualnych i reprodukcyjnych.

You May Also Like

About the Author: Nathaniel Sarratt

"Freelance twitter buff. Typowy adwokat kawy. Czytelnik. Subtelnie czarujący przedsiębiorca. Student. Introwertyk. Zombie maniakiem."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.